ทัวร์ บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ รับจัดทัวร์ ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก
เที่ยวแบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวรเอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด รับจัดทัวร์ ทัวร์ส่วนตัว ทัวร์กรุ๊ป ในทุกเส้นทาง ทั่วโลก

 

จังหวัดบาหลี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

 
 

จังหวัดบาหลี เป็น 1 ใน 33 จังหวัดของประเทศอินโดนีเซีย

เนื้อหา

 

จังหวัดบาหลี

เมืองเอก ชื่อ เดนปาซาร์

พื้นที่ 5,634.40 ตารางกิโลเมตร

              ระยะ เหนือ - ใต้ ยาว = 90 กม. ; ตะวันออก - ตก ยาว =140 กม.
       มี ชายหาด รวม = 529 กิโลเมตร
   ตั้งอยู่ ระหว่างเส้นรุ้ง(Latitude)   8องศา 03'40" - 8องศา50'48" ใต้ 
        ระหว่างเส้นแแวง(Longitude)114องศา 25'53" -115องศา 42'40" ตะวันออก
   อุณหภูมิ สูงสุด เฉลี่ย 29.8'c - 33.4'c
 อุณหภูมิ ต่ำสุด เฉลี่ย 21.9'c
 
 ปริมาณ น้ำฝน เฉลี่ย = 425.4 mm/ปี 
 

ประชากร 3,422,600 คน แบ่งออก เป็น ชาย= 1,724,300 คน , หญิง= 1,698,300 คน

             อายุ 0-14 ปี = 812,400 คน ; อายุ 15- 64 ปี = 2,393,000 คน 
             อายุ 65 ปี ขึ้นไป = 217,200 คน

ความหนาแน่น 607 คน/ตารางกิโลเมตร ภาษา ที่ใช้ มี 2 ภาษา คือ บาหลี และ อินโดนีเซีย

ประวัติจังหวัดบาหลี

เดิมบาหลีเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรมัชปาหิตและได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของฮอลันดาใน ค.ศ.1343 ต่อมาอินโดนีเชียได้แยกตัวออกจากฮอลันดา โดยการนำของนายซูการ์โนและฮัตตา และเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน

การปกครอง

การปกครองของจังหวัดบาหลี แบ่งเป็น 8 เขต และ 1 เมือง (*)

   เขต                เมืองหลัก                 พื้นที่(ตรม.)

เดนปาซาร์ (*) Denpasar 123.98

 1. บาดุง Badung 420.09
 2. บางลี Bangli 520.81
 3. บูเลเลง Singaraja(สิงงะรายา) 1,365.88
 4. เกียนยัร Gianyar 368.00
 5. เยิมบรานา Negara(เนการ่า) 841.80
 6. การังอาเซิม Amlapura(อัมลาปูรา) 839.54
 7. กลุงกุง Semarapura(เซอมาราปูรา) 315.00
 8. ตาบานัน Tabanan 839.30

 ประชากร

เชื้อชาติ เป็นชาวบาหลี 89% ที่เหลือเป็นชาวชวาและอื่นๆ

ศาสนา ส่วนใหญ่เป็นชาวฮินดู 93.18% ชาวมุสลิม 4.79% ชาวคริสต์ 1.38% ชาวพุทธ 0.64%

วัฒนธรรม

ส่วนใหญ่ชาวบาหลีได้รับวัฒนธรรมจากอินเดียเป็นอันมาก เช่นศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาพุทธ รามายณะ ตลอดจนอักษร ภาษา ฯลฯ นั้นล้วนมาจากอินเดีย และนำมารวมกับวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น และนำใช้อย่างแพร่หลาย

  ข้อมูลเที่ยวบาหลี

• ประวัติศาสตร์บาหลี
• เชื่อกันว่าคนกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบาหลีน่าจะอพยพมาจากประเทศจีนเมื่อสมัย 4,500 ปี แต่ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใดๆหลงเหลืออยู่ ส่วนหลักฐานเก่าแก่ที่สุดยังปรากฏ เช่น ระบบของการทำเกษตรกรรม และการผลิตข้าว เช่นเดียวกับที่ยังพบเห็นได้ในปัจจุบันมาจากยุคสำริด คือประมาณ 300 ปีก่อนคริสตกาล และมีการพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นโบราณวัตถุทางศาสนาฮินดูจากศตวรรษที่ 3 และ 4 แต่ภายหลังปรากฏว่าศาสนาพุทธได้กลายเป็นศาสนาประจำของชาวบาหลีในยุคแรก เพราะคำว่าบาหลีถูกพบในบันทึกของนักปราชญ์ชาวจีนเมื่อปีคริสตศักราชที่670ว่าขณะเดินทางไปยังอินเดีย ได้แวะยังดินแดนชาวพุทธแห่งหนึ่งซึ่งก็คือบาหลีนั้นเอง
• คริสต์ศตวรรษที่ 11 บาหลีจึงได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของฮินดูและชวา เจ้าชายแห่งบาหลีในขณะนั้นได้เผยแผ่อิทธิพลไปครอบครองทางฝั่งตะวันออกของชวาและสถาปนาน้องชายให้เป็นผู้ปกครองบาหลี จึงได้รับเอาศาสนาฮินดูจากชวาจึงเข้ามายังเกาะบาหลี
• บาหลีเองยังคงเป็นเอกราช จนกระทั่งปีค.ศ. 1284 กษัตริย์เกอร์ตาเนการาที่ปกครองชาวตะวันออกได้เข้าครอบครองบาหลี ถึงปีค.ศ. 1292 จึงได้เป็นอิสระอีกครั้ง เนื่องจากกษัตริย์เกอร์ตาเนการาถูกลอบปลงพระชนม์
• ในปี ค.ศ. 1343 บาหลีก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของชวาอีกครั้ง ในสมัยของมัชปาหิต (Majapahit) ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่จนเมื่อมีการแผ่ขยายของศาสนาอิสลามจากเกาะสุมาตราและชวาในช่วงคริศต์ศตวรรษที่ 16 ทำให้อาณาจักรมัชปาหิตล่มสลายลง ราชนิกูลและศิลปินแขนงต่าง ๆ รวมทั้งนักบวชพากันลี้ภัยเข้ามาอยู่ในบาหลี อันเป็นผลให้ศิลปะของชวาดั้งเดิมเจริญรุ่งเรืองต่อมา จนเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของประวัติศาสตร์วัฒนธรมบาหลี
• บาหลีในยุครุ่งเรืองแบ่งการปกครองออกเป็นอาณาจักรต่าง ๆ แต่อาณาจักรมีเจ้าผู้ครองเมืองหรือรายาเป็นประมุข และแต่ละอาณาจักรก็แย่งชิงอำนาจกันบ้าง ปรองดองกันบ้าง
• ปีค.ศ.1597 ชาวยุโรชาติแรกที่เดินเรือผ่านมาขึ้นบกยังบาหลีคือชาวดัตช์ แต่ชาวดัตช์ก็ไม่ได้ให้ความสนใจที่จะครอบครองบาหลีทั้งที่ได้ดินแดนอินโดนีเซียส่วนใหญ่ไว้เป็นอาณานิคมแล้ว ต่อมาปี ศ.ศ. 1846 ดัตช์จึงเริ่มส่งกองทหารสู่บาหลีและเข้ายึดครองอาณาจักรต่างๆทีละอาณาจักร โดยใช้กองกำลังทหารเข้าบีบบังคับให้รายายอมจำนน ซึ่งรายาและราชวงศ์ส่วนใหญ่ของบาหลีเลือกวิธีรักษาศักดิ์ศรี โดยไม่ยอมตกเป็นค่าเมืองขึ้นด้วยวิธีการฆ่าตัวตายหมู่(Puputan) ทั้งราชสำนัก ในปีค.ศ.1908 จนปีค.ศ.1911 บาหลีทั้งหมดก็ตกเป็นของดัตช์โดยสิ้นเชิง
• ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ดัตช์ ได้ถูกญี่ปุ่นซึ่งขณะนั้นสามารถยึดครองอินโดนีเซียได้ในระหว่างปีค.ศ. 1942-1945 อินโดนีเซียได้ประกาศให้เป็นประเทศอาณาณิคมและมีประธานาธิบดีคนแรกคือซูการ์โน แต่ก็ต้องใช้เวลายาวนานกว่า4ปีเพื่อให้ได้เอกราชอย่างแท้จริง เพราะดัตช์ไม่ยอมวางมือ กระทั่งรัฐบาลดัตช์ทนต่อการกดดันจากนานาชาติไม่ไหวจึงล้มเลิกความพยายามในปีค.ศ. 1949 ทำให้อินโดนีเซียได้เป็นประเทศเอกราชอย่างเต็มภาคภูมิ โดยมีบาหลีเป็นส่วนหนึ่งของประเทศด้วยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

บาหลีวันนี้
• บาหลีเป็นเกาะที่มีความสวยงามด้วยธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งได้สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานับพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นจำนวนมาก เช่น วัดและวัง ซึ่งมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชายหาดที่สวยงามและขาวสะอาด รวมทั้งผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และการดำเนินชีวิตของคนบาหลีด้วยวิธีการกสิกรรมแบบดั้งเดิม บาหลีกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั่วโลกรู้จัก
• ต้นศตวรรษที่ 20 บรรดาเหล่าศิลปินจากยุโรปได้เดินทางเข้ามาเที่ยวบาหลี ต่างหลงไหลในความงามตามธรรมชาติกับวัฒนธรรมอันงดงามของบาหลี จึงได้ผลิตงานเขียนและภาพวาดไปเผยแพร่ในยุโรปทำให้ใครต่อใครอยากมาเยือนเกาะสวรรค์บนดินแห่งนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกกว่า 1,000,000คนต่อปี เดินทางเข้ามาชมความงดงามทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของบาหลี กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณสูงสุดคือออสเตรเลียและญี่ปุ่น
• ภูมิศาสตร์
• บาหลีคือหนึ่งในจำนวนเกาะกว่าหมื่นเกาะของอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะชวา มีฐานะเป็นรัฐมีผู้ปกครองของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นเกาะสุดท้ายทางฝั่งตะวันออกที่มีสภาพแวดล้อมเป็นแบบป่าฝนของเอเชีย เ
• บาหลีเป็นเกาะเล็กๆที่มีพื้นที่เพียง 5,620 ตารางกิโลเมตร บริเวณที่กว้างที่สุดมีระยะทาง 140 กิโลเมตรและบริเวณที่ยาวที่สุดก็เพียง 80 กิโลเมตรเท่านั้น แต่ภูมิประเทศของบาหลีกลับมีความหลากหลายมาก พื้นที่ทางตอนกลางนั้นมีภูเขาไฟเป็นจุดสูงที่สุดของเกาะและยังคุกกรุ่นอยู่คือภูเขาไฟกุหนุงอากุง (Gunung Agung) มีความสูงถึง 3,142 เมตร นอกจากภูเขาสูงแล้วยังมีป่าที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมกับหาดทรายขาวละเอียดทอดยาวไปตามชายฝั่ง ทางตอนใต้เป็นแหล่งปลูกข้าวบนนาบันได และทางตอนเหนือปลูกกาแฟ เครื่องเทศ และต้นสลัก
• ภูมิอากาศ
• ลักษณะอากาศของบาหลีเป็นแบบป่าฝนร้อนชื้น อุณหภูมิค่อนข้างคงที่คือประมาณ 26 องศาเซลเซียส และจะมีลมมรสุมประจำปีที่ทำให้เกิดลมและฝนใช่วงเดือนตุลาคมถึงมีนาคมซึ่งอากาศบริเวณภูเขาจะเย็นกว่าอากาศบริเวณชายทะเลประมาณ 5 องศาเซลเซียส
• ช่วงเวลาที่ควรไปเที่ยว
• เวลาที่เหมาะสมในการไปเที่ยวคือระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน แต่ควรระวังเรื่องที่พักเพราะเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวของชาวตะวันตก (โดยเฉพาะชาวออสเตรเลียที่นิยมมาเที่ยวบาหลีกันมาก) รวมทั้งช่วงวันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่เนื่องจากที่พักจะมีราคาแพงกว่าปรกติและมักจะถูกจองล่วงหน้าจนเต็มหมดทุกแห่ง
• ประชากร
• บาหลีมีประชากรประมาณ 3,000,000 คนซึ่งดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวใหญ่ มีความรักและความหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่ปฎิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ ดังจะเห็นได้จากการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ถึงแม้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังบาหลีปีละนับล้านคนแต่วัฒนธรรมเดิมๆ ก็ยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงทั้งการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายการทำกสิกรรม โดยเฉพาะการเพาะปลูกแบบขั้นบันได หรืออาชีพหัตถกรรมต่างๆ คือวิถีชีวิตที่ยังพบเห็นได้ทั่วไปในดินแดนแห่งนี้
• ศาสนาและวัฒนธรรม
• ศาสนาประจำของชาวบาหลีคือศาสนาฮินดูที่เรียกว่า ฮินดูธรรม (Hindu Dharma) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากชวา เป็นการผสมผสานกันระหว่างศาสนาฮินดูแบบที่นับถือพระศิวะเป็นใหญ่กับศาสนาพุทธซึ่งแพร่หลายเข้ามาก่อนหน้า โดยหลักปฎิบัตินั้นได้มาจากปรัชญาอินเดีย ร่วมกับการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ตามความเชื่อท้องถิ่นการผสมผสานกันนี้เองทำให้ศาสนาฮินดูที่บาหลีแตกต่าจากฮินดูที่อินเดียไปมาก ชาวบาหลีนั้นเชื่อในธรรมชาติว่ามีพลังและเชื่อในจิตวิญญาณว่าทุกๆ สิ่งจะมีวิญญาณสิงสถิตอยู่ นอกจากนี้ยังมีความนับถือในบรรพบุรุษและวิญญาณของผู้ล่วงลับ

• เทศกาลและวันสำคัญ
• เทศกาลและงานประเพณีต่างๆ ถือเป็นส่วนสำคัญในชีวิตคนบาหลี ทุกวัดจะมีงานฉลองทำบุญประจำปี (Odalan) อย่างน้อยปีละครั้ง โดยชาวบาหลีจะแต่งตัวแบบพื้นเมืองดั้งเดิมสวยงามแล้วจัดเครื่องไหว้เครื่องบูชาไปวัดกัน โดยฝ่ายหญิงจะเป็นคนทูลของไหว้ไว้บนศีรษะ
• กำหนดวันฉลองและเทศกาลต่างๆ ของบาหลีจะยึดปฎิทินตามจันทรคติ จึงทำให้วันสำคัญต่างๆ ไม่ตรงกับปฏิทินสากล
• เทศกาลสำคัญๆ ได้แก่
• วันขึ้นปีใหม่ฮินดู นีเยปิ (Nyepi) เป็นวันที่ชาวบาหลีจะ “เข้าเงียบ” ไม่มีการประกอบกิจกรรมใดๆทั้งสิ้น ไม่มีการเดินทางคมนาคม ไม่มีการก่อไฟหุงหาอาหาร และไม่มีการละเล่นบันเทิงสนุกสนานใดๆ โดยจะมีการทำบุญบูชาเทพต่างๆ กันตั้งแต่วันก่อนหน้า รวมทั้งมีการประกอบพิธีไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปจากบ้านที่อยู่อาศัย
• วันกาลุงกัน (Galungam) เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองที่ธรรมะเอาชนะอธรรมได้ จะมีการตั้งเสาไม้ไผ่สูงตกแต่งด้วยทางมะพร้าวสานเป็นรูปต่างๆ สวยงามไว้หน้าบ้าน ตั้งศาลเพียงตาวางเครื่องไหว้สักการะสีสดใส ทั้งขนม ดอกไม้และผลไม้ที่ประตูบ้าน ให้บรรพบุรุษที่จะลงมาเยี่ยมจากสวรรค์ ช่วงเวลากาลุงกันจะนาน 10 วัน มีงานฉลองและพิธีทุกวัน
• วันคูนิงกัน(Kuninggan) วันที่สิบสองของเทศกาล เป็นวันส่งวิญญาณบรรพบุรุษกลับสวรรค์จะมีการทำบุญให้ผู้ล่วงลับด้วย
• วันสรัสวตี (Saraswati) เป็นวันฉลองเทวีแห่งความรู้และศิลปะ หรือพระสุรัสวดีที่เรารู้จักกันนั้นเองเป็นวันที่ทางวัดจะนำหนังสือธรรม ใบลาน จารึก และคัมภีร์พระเวทย์มาทำพิธีสักการบูชา ส่วนงานพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนบาหลีคือ งานเผาศพ จะเป็นงานที่ผู้ร่วมขบวนแห่งศพแต่งกายงดงามมีสีสัน บริเวณที่จัดงานเผาศพจะทำเป็นรูปสัตว์แต่งสีปิดทองสวยงาม ถ้าผู้ตายมีตำแหน่งหน้าที่หรือยศศักดิ์สูง โลงรูปสัตว์ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นและหรูหรามากขึ้น
• ภาษา
• แม้ภาษาทางการของบาหลีคือภาษาอินโดนีเซียเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆ ในประเทศแต่ชาวบาหลีก็มีภาษาบาหลีเป็นของตัวเองซึ่งนอกจากจะพูดต่างกันแล้วยังมีตัวอักษรใช้เขียนของตนด้วย ภาษาบาหลีมี 3 ระดับ คือ แบบไม่เป็นทางการจะใช้พูดกับคนแปลกหน้า และราชาศัพท์ใช้กับราชวงศ์ชั้นสูงและนักบวช

บาหลีแบ่งเขตการปกครองเป็น 8 เขต (Regency) คือ
1.เขตบาดุง- Badung
2.เขตบูเลเล็ง-Buleleng
3.เขตเกียนยาร์-Gianyar
4.เขตทาบานัน-Tabanan
5.เขตการังกาเสม-Karanggasem
6.เขตกลุงกุง-Klungkung
7.เขตเจ็มบรานา-Jembrana
8.เขตบังลี- Bangli

แหล่งท่องเที่ยวเขตบาดุง(Badung)
• เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงคือเมืองเดนปาซาร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรืองในบาหลี รวมทั้งเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติ บริเวณนี้มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวมีหาดทรายสวยงาม จึงเต็มไปด้วยรีสอร์ตและที่พักจำนวนมาก
• สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
• เดนปาซาร์ (Denpasar) บริเวณนี้มีประวัติศาสตร์มาช้านานตั้งแต่สมัยยุคทองของบาหลีที่มีการเดินเรือค้าขายกับชาติตะวันตก ทำให้บริเวณทางภาคใต้นี้มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเมื่อปี ค.ศ. 1958 เมืองเดนปาซาร์จึงได้กลายเป็นเมืองหลวงของเกาะมาจนทุกวันนี้ เดนปาซาร์เป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย มีทั้งวัฒนธรรมเก่าแก่และความทันสมัยผสมผสานกัน อาทิ
• ปูปูตันสแควร์ (Puputan Square) จุดศูนย์กลางของเมือง ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ผู้คนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ไปจนถึงผู้เฒ่าผู้แก่จะไปหาความสงบร่มรื่นจากต้นไม้เขียวขจีและดอกไม้แสนสวย เพื่อหลบจากความวุ่นวายของชีวิตในเมือง และสาเหตุที่ได้ชื่อปูปูตันสแควร์เพราะเป็นจุดที่ราชวงศ์เดนปาซาร์ออกมาทำการฆ่าตัวตายหมู่เนื่องจากไม่ยอมตกอยู่ในอาณัติของพวกดัตช์
• พิพิธภัณฑ์บาหลี (Bali Museum) อยู่ไม่ห่างจากปูปูตันสแควร์เท่าไร เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของเกาะบาหลีตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เปิดให้เข้าชม วันอังคาร-พฤหัสบดี เวลา 8.00-14.00 น. วันศุกร์ 8.00-11.00 น. วันเสาร์ 8.00-12.30 น. ค่าเช้าชมสำหรับผู้ใหญ่คนละ 750 รูเปียห์
• ปุระจากัตนาตา (Pura Jagatnata) เป็นวัดที่อยู่ในตัวเมือง แต่มีความงดงามเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1953 ตกแต่งด้วยหินแกะสลักและกำแพงที่สลักเสลาเป็นเรื่องรามายณะและมหาภารตะ เนื่องจากวัดนี้เป็นวัดประจำรัฐจึงเปิดให้เข้าชมได้ 2 ครั้งต่อเดือน คือวันขึ้น 15 ค่ำ และแรม 15 ค่ำ
• ตลาดบาดุง (Pasar Badung) ตลาดเก่าแก่แห่งหนึ่งของบาหลีทำการค้ากันตลอด 24 ชั่วโมง เป็นที่ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าและคนซื้อจากทั่วบาหลีมาจับจ่ายสินค้า นอกจากจะมีอาหารสดและอาหารแห้งแล้ว ยังมีเสื้อผ้าขายด้วย
• ปุระมะอาปาหิต (Pura Maophahit) เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวนานตั้งแต้สมัยกษัตริย์มัชปาหิต (majapahit) เชื่อกันว่าส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของวัดนั้นถูกนำมาจากชาวชวาตะวันออก สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 14 ส่วนมากทำด้วยอิฐปัจจุบันได้ชำรุดไปมากแล้ว
• ศูนย์วัฒนธรรมทามันบูดายา (Taman Budaya Centre) เป็นที่จัดแสดง ศิลปะภาพวาดของบาหลี รวมถึงงานแกะสลักหินและไม้ หน้ากาก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและทุกปีช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม จะเป็นที่จัดงานบาหลีอาร์ตเฟสติวัลที่มีการแสดงงานศิลปะของบาหลีทุกแขนง
• กูต้า เลเกียน เซมินยัก (Kuta Legian Seminyak)
• ห่างจากเดนปาซาร์มาทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นชายฝั่งทะเลที่สวยงามเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร พร้อมด้วยรีสอร์ตจำนวนมากให้เลือกเข้าพักตามความพอใจ นักท่องเที่ยวที่มายังบริเวณนี้ก็เพื่อมาชมความงดงามของชายหาดสีทองที่มีความยาวกว่า 8 กิโลเมตร
• หาดกูต้า เป็นชายหาดที่มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เนื่องจากมีบาร์ ร้านอาหาร คลับ และร้านค้าอยู่แทบทุกตารางนิ้ว มีชายหาดที่ขาวสะอาดซึ่งจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว และมีการเล่นโต้คลื่น
• หาดเลเกียนและหาดเซมิยัก ซึ่งเป็นชายหาดที่ต่อเนื่องกัน เป็นชายหาดที่สงบกว่า มีโรงแรมและรีสอร์ตที่ขึ้นชื่อมากมาย นักท่องเที่ยวมักจะนิยมมานอนอาบแดด
• ซานูร์ (Sanur) ซานูร์ เป็นเขตที่มีหาดทรายยาวที่เรียงรายไปด้วยต้นมะพร้าวและโรงแรมระดับหรู ทำให้มีชื่อเสียงในฐานะรีสอร์ตชายหาดแห่งแรกของบาหลี สิ่งที่ดึงดูดใจของซานูร์คือความสงบร่มรื่นและเป็นรีสอร์ตที่เหมาะสำหรับครอบครัว หรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความงามของชายหาดและวิถีชีวิตของชาวบาหลี ชายหาดแห่งนี้ค่อนข้างสงบกว่าที่กูต้า
• นูซาดูอา (Nusa Dua) เป็นชายหาดอีกแห่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ที่แห่งนี้มีโรงแรมระดับนานาชาติห้าดาวอยู่หลายแห่ง นอกจากหาดทรายขาวสะอาด น้ำใส และต้นปาล์มที่เรียงรายขนานกับชายหาดแล้วยังมีแนวปะการัง ที่เหมาะกับการดำน้ำและเล่นกีฬาทางน้ำเป็นอย่างดีด้วย ใกล้นูซาดูอามีวัดสำคัญคือ ปุระสาเกนัน (Pura Sakenan) ซึ่งเป็นวัดที่ชาวบาหลีจะมาไหว้สักการะกันในช่วงวันกุนิงกัน
• ปุราอูลูวาตู (Pura Uluwatu) เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนผาเหนือฝั่งทะเล ไม่ไกลจากสนามบินเท่าไหร่นักเป็นสถานที่ที่มีทิวทัศน์สวยงามมากโดยเฉพาะในยามอาทิตย์อัสดง
• เม็งวี (Mengwi) ใกล้หมู่บ้านเม็งวีมีวัดที่สวยงามมากอยู่แห่งหนึ่งคือ ปุระทามันอายุน (Pura Taman Ayun) ซึ่งเคยเป็นวังของรายาแห่งเม็งวีมาก่อน สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1634 ภายในบริเวณวัดจัดไว้สวยงามด้วยสวนและคูน้ำ มีศาลเล็ก ๆ ซึ่งมีหลังคาแบบเมรุหลาย ๆ ชั้นตั้งเรียงรายขึ้นไปให้ภาพที่งดงามยิ่งนัก

แหล่งท่องเที่ยวเขตบูเลเล็ง (Buleleng)
• บูเลเล็ง อยู่ทางเหนือสุดของ มีเมืองหลวงคือสิงคราชา (Singaraja) ซึ่งเคยเป็นเมื่องหลวงของบาหลีสมัยที่ยังอยู่ภายใต้การปกครองของดัตช์ และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญเป็นอับดับ 2 รองจากเดนปาซาร์ ในปัจจุบันบริเวณภูมิภาคนี้จึงเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมที่หลากหลาย ผู้คนในเมืองนี้มีทั้งที่เป็นชาวพื้นเมืองบาหลี ชาวจีน และชาวมุสลิม มีธรรมชาติที่งดงามมากมาย เป็นแหล่งผลิตกาแฟที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขตที่มีการปลูกองุ่นบาหลีสำหรับผลิตไวน์ด้วย
•
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
• หมู่บ้านเบระตัน (Beratan) เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในด้านการทำเครื่องเงินโดยเฉพาะของใช้ชิ้นใหญ่ ๆ เช่น แจกัน ถาด และเครื่องใช้ในครัวเรือนต่าง ๆ
• น้ำตกกิตกิต (Gitgit waterfall) น้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศบาหลี เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามและเงียบสงบมากเพราะชาวบาหลีชื่อว่าหากหนุ่มสาวคู่รักมาเที่ยวที่นี่ด้วยกันจะทำให้ต้องเลิกรากันไป จึงไม่มีหนุ่มสาวควงคู่กันมาเที่ยว
• ปุระเบกิ (Pura Begi) วัดแห่งหมู่บ้านสังสิต (Sangsit) เป็นวัดที่ต่างจากวัดอื่นๆ ตรงที่ สร้างจากหินทรายสีชมพู ในขณะที่วัดอื่น ๆ จะสร้างจากหินภูเขาไฟสีเทา
• ปุระดาเล็มจาการากา (Pura Dalem Jagaraga) เป็นวัดที่มีภาพเกาะสลักที่งดงามเกี่ยวกับพระศิวะอยู่ที่ประตูทางเข้าด้านหน้า
• หาดโลวิน่า (lovina) เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของบาหลี หาดทรายเป็นสีดำแปลกตา มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร มีรีสอร์ตตั้งอยู่ชายทะเลจำนวนมาก

แหล่งท่องเที่ยวเขตเกียนยาร์ (Gianyar)  
• เขตเกียนยาร์ มีเมืองหลวงคือเกียนยาร์ เขตนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางแห่งศิลปวัฒนธรรมของบาหลี เป็นเขตที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์และงานศิลปะต่าง ๆ อีกทั้งยังมีวังโบราณที่ยังคงสภาพดีที่สุด เกียนยาร์เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการทอผ้าที่โรงงานจะมีการสาธิตการทอผ้าให้ได้ชมกันด้วยซึ่งจะมีขายทั้งที่เป็นเสื้อผ้าและของฝาก เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าสตางค์
• หมู่บ้านสำคัญในเขตนี้ได้แก่
• บาตูบุหลัน (Batubulan) เป็นหมู่บ้านที่ มีชื่อเสียงทางการแกะสลักหิน อาจกล่าวได้ว่างานแกะสลักหินที่พบในบาหลีส่วนมากมาจากหมู่บ้านนี้ทั้งนั้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงการเต้นรำระบำบารองทุกวันและ หมู่บ้านบาตูบุหลันยังเป็นชุมทางรถโดยสารไปยังเมืองต่าง ๆ ทั้งเกาะบาหลีอีกด้วย
• เชลุก (Celuk) เป็นหมู่บ้านแห่งเครื่องทองและเครื่องเงินที่ทำเป็นเครื่องประดับหรือเครื่องใช้ เช่น พาน ขัน ซึ่งมีการออกแบบที่สวยงามและเครื่องประดับของที่นี่นั้นส่งออกไปจำหน่ายยังทั่งโลก
• สุขะวาตี (Sukawati) เป็นตลาดที่ขายงานสินค้าหัตถกรรมต่าง ๆ มากมายในราคาที่ย่อมเยา และต่อรองได้อย่างสนุกสนาน ตอนกลางคืนก็มีไนท์มาร์เก็ตให้ช้อปปิ้งกันต่อ
• มาส (Mas) หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในเรื่องการแกะสลักไม้ ร้านค้าที่เรียงรายไปตามถนนของหมู่บ้านกว่า 5 กิโลเมตร มีสินค้ามากมายให้เลือกชื้อหา งานแกะสลักที่นี่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะปิตมหา มีทั้งชิ้นงานที่แกะขึ้นตามความเชื่อทางศาสนา หน้ากากแบบดั้งเดิม หรือจะเพื่อตกแต่งอาคารบ้านเรือนตามแบบสมัยใหม่
• อูบุด (Ubud) หมู่บ้านที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องเดินทางมาเนื่องจากเป็นศูนย์รวมศิลปะของบาหลี จนมีคำกล่าวขานว่าอูบุดนี่แหละคือบาหลีที่แท้จริง ตลาดที่เมืองอูบุดจะมีสินค้าพื้นเมืองฝีมือดีจำหน่าย ซึ่งอาจหาไม่ได้ในที่อื่น และบริเวณโดยรอบอูบุดก็ยังคงมีนาขั้นบันไดที่สวยงามให้ชมด้วย
• แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอูบุดได้แก่
• ปุริลูกิลาน (Puri Lukisan/Palace of Painting) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในสวนดอกไม้ที่จัดแสดงงานศิลปะการวาดภาพหลากหลายรูปแบบ และงานแกะสลักของบาหลีตั้งแต้สมัยทศวรรษที่ 30 เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.00-16.00 น. ค่าเข้าชมคนล่ะ 20,000 รูเปียห์
• ปุราสาระวาตี (Pura Sarawati) วัดซึ่งตั้งอยู่ในสวนน้ำพร้อมกับสระบัวขนาดใหญ่ สองข้างทางของทางเข้าจะเรียงรายไปด้วยดอกบัวจำนวนมาก ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความงดงามอย่างมากอีกแห่ง
• ปุริซาเร็นอากุง (Pura Saren Angung/Ubud Palace) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นวังที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและงดงาม นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมบริเวณรอบ ๆ วังได้ ในตอนกลางคืนที่สนามด้านนอกจะมีการแสดงเต้นระบำต่าง ๆ สลับกันไปในแต่ล่ะคืน
• บ้านเลมปัด บ้านของ I Gusti Nyoman Lempad ศิลปิลชื่อดังของบาหลี ผู้สร้างสวรรค์ผลงานที่มีชื่อเสียงไว้มากมาย ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมผลงานของเขาได้ทุกวัน เวลา 8.00-18.00 น.
• พิพิธภัณฑ์เนคา (Neka Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์อีกแห่งที่เก็บรวบรวมภาพวาดทั้งแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1982 เป็นของ Wayan Suteje Naka บุตรชายของนักวาดภาพเลื่องชื่อของบาหลี เมื่อสมัยปิตามหา เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 9.00-17.00 น.
• พิพิธภัณฑ์ศิลปะอากุงไร (Agung Rai Museum of Art) พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีผลงานของศิลปินชาวตะวันตกซึ่งหลงใหลในบาหลี อย่าง วอนเตอร์ สปีส์ ตั้งแสดงร่วมกับผลงานของศิลปินชาวบาหลี บริเวณพิพิธภัณฑ์นั้นตกแต่งสวยงามมาก เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 9.00-18.00 น.
• หากต้องการดูลิงที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติก็ให้แวะไปที่ Monkey Forest แต่ต้องระวังสิ่งของที่ถือไปให้ดี เพราะลิงบาหลีก็ซนไม่ต่างกับลิงเมืองไทยเลย อาจฉกฉวยของใช้ รวมทั้งหมวกและแว่นตา และเครื่องประดับที่แวววาวไปจากตัวคนได้สมอ
• เปเจ็ง (Pejeng) หมู่บ้านนี้มีสถานที่สำคัญคือ ปุระเปนาราตันศศิ (Pura Penaratan Sasih) มีกลองสำริดโบราณขนาดใหญ่รียกกันว่า จันทราแห่งเปเจ็ง เป็นหนึ่งในวัดสำคัญในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของอาณาจักรบาหลี

แหล่งท่องเที่ยวเขตทาบานัน (Tabanan)
• ทาบานัน เป็นเขตที่ถัดจากบาดุงมาทางตะวันตก และติดกับมหาสมุทรอินเดีย ทางฝั่งตะวันออกเป็นภูเขาและมีที่ราบยาวลงมาจนถึงทางด้านตะวนตกเฉียงใต้ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากคือ ปุระทานาลอต (Tanah Lot) คำว่าทานาแปลว่าโลก ส่วนลอตแปลว่าทะเลเชื่อว่าวัดแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาติและจักรวาล นักท่องเที่ยวมักจะนิยมไปชมพระอาทิตย์ตกกัน และต้องมีภาพถ่ายเพื่อเป็นหลักฐานในการไปเยือนวัดที่ถือได้ว่าสวยที่สุดในบาหลีกลับมาทุกรายไป
• เขตทาบานัน ค่อนข้างเป็นเขตที่ทันสมัย เนื่องจากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวจีน เมื่อลงมาทางตอนใต้ของทาบานันคือ เมืองเคราบิตัน (Kerabitan เค-ราบิตัน) เป็นเมืองที่มีการผสมผสานกันระหว่างสัฒนธรรมดั้งเดิมกับความทันสมัยของโลกปัจจุบัน มีชื่อเสียงด้วยเรื่องอาคารการสร้างด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ซึ่งมีความสวยงามมาก ส่วนที่สูงที่สุดของทาบานันเป็นบริเวณที่มีภูเขาไฟสงบแล้ว ภูเขาสูงสุดคือ เมาต์บาตูเกา (Mount Batukau, 2,275 เมตร)
• สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
• ปุราทานาห์ลอต (Pura Tanah Lot) เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี เรียกได้ว่ายื่นลงไปในทะเลเลยทีเดียว สร้างโดยนักบวชฮินดู ชื่อว่า ดัง ฮยัง นิราร์ธา ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศแด่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล ลักษณะการสร้างบนโขดหินคล้ายเกาะเล็ก ๆ เวลาน้ำขึ้น จึงดูเหมือนวัดอยุ่กลางทะเล เวลาน้ำลง ผู้คนสามารถเดินข้ามทางเดินไปยังตัววัดได้ เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวบาหลีให้ความเคารพบูชาอย่างมาก มีทิวทัศน์และบรรยากาศที่สวยงาม และด้านนอกก็เป็นตลาดขายสินค้าพื้นเมืองราคาถูกที่นักท่องเที่ยวนิยมไปกัน
• ปุราทามันอายุน (Pura Taman Ayun) เป็นวัดที่เคยเป็นวังเก่า สร้างตอนศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี กำแพง ประตูวัด ก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง หลังคาปูด้วยหญ้าอลัง สิ่งก่อสร้างด้านใน ตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบบาหลี มีสระน้ำล้อมรอบ
• น้ำพุร้อน (Yey Panas) นักท่องเที่ยวที่ชมชอบการแช่ตัวเพื่อผ่อนคลายสามารถเดินทางมาที่น้ำพุร้อนแห่งนี้ มีรีสอร์ทที่สวยงามรายล้อมด้วยธรรมชาติไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน
• สวนพฤกษศาสตร์ (Bali Botanical Gardens) มีพันธ์ไม้กว่า 650 สายพันธุ์ ซึ่งมีดอกกล้วยไม้หลากหลายสีสัน หรือจะเป็นเฟิร์นพันธ์แปลกไม่เหมือนที่ใด เป็นแหล่งที่นักดูนกไม่ควรพลาด เนื่องจากมีนกหลายชนิดอาศัยอยู่นอกจากนั้นยังมีบ้านพักแบบบาหลีดั้งดาวให้พักด้วย
• เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.00-17.00 น. ค่าเข้าชมคนละ 2,500 รูเปียห์ รถยนต์คันละ3,500 รูเปียห์ บริเวณสวนไม่อนุญาตให้รถจักรยานยนต์เข้าไปภายใน
• ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลัง ฉากหลังคือทุ่งข้าวขั้นบันไดที่ค่อย ๆ ลาดต่ำลง อยู่ที่เบดูกัลป์ (Bedugu) เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงซึ่งมีรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการธรรมชาติแบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขาได้เข้าพักด้วย ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี (Kintamani) เมาต์อากุง (Mount Angung) เรื่อยไปจนถึงทางทิศตะวันออกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางน้ำสร้างความตื่นเต้น เช่น สกีน้ำ การล่องเรือ และภายเรือในทะเลสาบ
• ปุราอูลันดานูบราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพยแห่งสายน้ำ ไม่สามารถเดินข้ามไปยังวัดได้ มีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมากมักปรากฏอยู่ในภาพถ่ายโฆษณาการท่องเที่ยวของบาหลีเสมอ ต้องเสียค่าเข้าชมคนละ 3,000รูเปียห์
• ทุ่งนาขั้นบันไดที่จาตูวีห์ (Jatiluwith) บริเวณหมู่บ้านแถบนี้ยังมีการปลูกข้าวแบบขั้นบันได ซึ่งทำให้บริเวณนี้มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของสังคมเกษตรกรรมแบบบาหลีได้อย่างดี

แหล่งท่องเที่ยวเขตการังกาเสม (Karangasem)  
• เขตทางชายฝั่งตะวันออกของบาหลีคือ การังกาเสม (Karangasem) เป็นเขตหนึ่งที่มีชื่อเสียงเรื่องชายหาดที่สวยงาม คงความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพื้นเมืองดั้งเดิมให้เห็นเป็นที่ตั้งของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ กุหนุงอากุง (Gunung Agung) ภูเขาที่สูงที่สุดในบาหลีด้วยความสูง 3,014 เมตร ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อ 17 มีนาคม ค.ศ. 1963 สร้างความเสียหายไปไม่น้อย ในปัจจุบันกุหนุงอากุงสงบลงแล้วและปุระเบซากีซึ่งตั้งอยู่ที่ความสูง 1,000 เมตร ก็เป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปชมความงามอย่างไม่ขาดสาย
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
• ปุรา เบซากิห์ (Pura Besakih) เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดบนเกาะบาหลี คนบาหลียกให้เป็นวัดหลวง (Mother Temple) เป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของบาหลี ยังถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวง มีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัดเล็กๆ อีก 23 แห่ง แห่งที่เรียงรายอยู่เป็นขั้นๆ กว่า 7 ขั้นไปตามไหล่เขา มีฉากหลังคือภูเขาไฟกุนุง อากุง สูงที่สุดในบาหลี มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เลยที่เดียว วัดเล็กๆ ดังกล่าวก็จะมีความสำคัญต่างๆ กันไปโดยวัดที่มีความสำคัญที่สุด คือ ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura Penataraa Aguan) ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลาง ทุกๆวันจะมีคนบาหลีเดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนา ทำให้เป็นสถานที่ที่สามารถเห็นธรรมเนียมประเพณีและการแต่งกายแบบพื้นเมืองทั้งชายและหญิงรวมทั้งการแบกทูนของบูชาบนศีรษะตามแบบดั้งเดิมด้วย หากนักท่องเที่ยวต้องการปีนเขากุหนุงอากุงสามารถทำได้ในช่วงเดือนกรกฏาคมถึงตุลาคม โดยจะต้องขออนุญาติจากทางวัดก่อนเพราะทางวัดไม่อนุญาตให้ปีนขึ้นไปสูงกว่าวัดขณะที่มีการทำพิธีกรรมทางศาสนาอยู่ วัดเบซากิห์เปิดเข้าชมทุกวัน เวลา 8.00-17.00 น.
• เทงกะนัน (Tenganan) เป็นเขตที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของบาหลี เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ต่อต้านการรรุกรานและอิทธิพลของมัชปาหิตในค.ศ. 1343 ไม่ยอมรับวัฒนธรรมสมัยใหม่ในครั้งนั้น โดยยังยึดการนับถือผีละความเชื่อโบราณจนถูกเรียกขานว่าเป็น “บาหลีโบราณ” หรือ Bali Aga บริเวณส่วนหนึ่งของหมู่บ้านโบราณปัจจุบันกลายเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่มีบ้านเรือนแบบยุคโบราณเหมือนเกือบพันปีก่อนให้ชม และเป็นเพียงหมู่บ้านเดียวในอินโดนีเซียที่มีการทอผ้าเกริงซิงหรืออิกัตแบบทอ 2 ชั้นซึ่งมีราคาแพงมาก และมีการสานตะกร้าแบบเทงกะนัน
• อัมลาปุระ (Amlapura) เมืองหลวงของเขตการังกาเสม อยู่ใกล้กับหมู่บ้านเทงกะนันเป็นที่ตั้งของปุระอากุงการังกาเสม (Puri Agung Karangasem) ซึ่งเป็นวังในสมัยที่รายาแห่งการังกาเสมปกครองบาหลี เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวันเวลา 8.00-18.00 น.
• วังเตียร์ตากังกา (Tirta Gangga Water Palace) ถัดจากอัมลาปุระไปประมาณ 6 กิโลเมตร วังเตียร์ตากังกา สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1974 โดยรายาอัมลาปุระซึ่งทรงโปรดน้ำมากบริเวณถูกออกแบบอย่างสวยงามทั้งสระน้ำและสระว่ายน้ำที่เชื่อมกับน้ำพุตามธรรมชาติ รายล้อมทิวทัศน์ของนาขั้นบันไดสีเขียวขจี
• แทมปักซิริงและเตียร์ตาอัมปึล (Tempak Siling-Tirta Ampul) เป็นเขตหมู่บ้านแหล่งผลิตไม้แกะสลัก มีสถานที่สำคัญคือ บ้านพักของอดีตประธานาธิบดีซูการ์โน ซึ่งมีมารดาเป็นคนบาหลีใกล้ๆ กันนั้นมี
• ปุราเตียร์ตาอัมปึล (Pura Tirta Empul) หรือวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ มีบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน เป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี เชื่อว่าพระอินทร์เป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดน้ำพุ ชาวบาหลีเชื่อว่าถ้าได้มาอาบน้ำ จะเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งเลวร้าย ทั้งยังรักษาโรคต่าง ๆ ทุกปีผู้คนนิยมเดินทางมาเพื่อชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ ก่อนการอาบน้ำ จะมีการทำพิธีบูชาเทพเจ้าแห่งน้ำพุที่แท่นบูชา จะมาอาบน้ำพุศักดิ์สิทธิ์กันที่ ที่อาบน้ำโบราณ สร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 10
• กุหนุงกาวี (Gunung Gawi) ซึ่งเป็นที่ฝังพระศพเหล่ามเหสีของรายาเมื่อ 800-900 ปีก่อนทำขึ้นโดยการแกะสลักหินด้วยประติมากรรมแบบนูนสูงให้เป็นรูปเจดีย์ขนาดสูง 7 เมตรถึง 10 องค์
• ท่าเรือปาดังไบบาหลี (Padang Bai Bali) เป็นท่าเรือเฟอรี่ที่บริการข้ามไปยังเกาะล็อมบ็อก (Lombok) ซึ่งอยู่ใกล้เคียง ปัจจุบันเขตนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวสนใจเพิ่มขึ้นเพราะเป็นเขตที่ยังมีธรรมชาติแบบดั้งเดิม ทั้งสายน้ำ ป่าเขา และหมู่บ้านต่างๆ ข้างท่างก็ยังบริสุทธิ์อยู่มากจึงเป็นที่นิยมสำหรับการจัดทัว์ในลักษณะ off-road หรือทัวร์สัมพัสบาหลีแบบเจาะลึก

แหล่งท่องเที่ยวเขตกลุงกุง (Klungkung)
• กลุงกุงเป็นเขตที่เล็กที่สุดของบาหลี อยู่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเกาะนูซาเปนิดา (Nusa Penida) , นูซาเล็มบองกัน (Nusa Lembongan) และเชนิงกัน (Ceninggan) ภายในเมืองค่อนข้างวุ่นวาย รถเยอะ และถนนเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครก็คือสถาปัตยกรรมแบบกลุงกุง ภายในตัวเมืองจะมีกำแพงเมืองล้อมรอบ ซึ่งตกแต่งด้วยภาพวาดในรูปแบบกลุงกุงซึ่งถือได้ว่าเป็นศิลปะดั้งเดิมที่มีความงดงามมากแบบหนึ่ง
• สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
• พระราชวังทามันกิลี (Taman Gili) ภายในมีภาพวาดที่มีชื่อเสียง เกอร์ทา โกชา (Kerta Gosa) ซึ่งเป็นการวาดแบบวายัง (Wayang) หรือ 2 มิติ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1710 ชั้นล่างของวังเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ (Musem Daerah Semarapura) จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ของราชสำนักสมัยก่อนรวมทั้งรูปถ่ายของราชวงค์ของรายาแห่งกลุงกุงด้วย
• เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 7.00-18.00 น.
• ปุระทามันสารี (Pura Taman Sari) หมายถึงวัดทามันสารี ซึ่งแปลว่าสวนดอกไม้ เป็นวัดที่มีความสงบร่มรื่นและมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม วัดแห่งนี้ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญของราชวงค์อีกด้วย
• พิพิธภัณฑ์ศิลปะ (Museum Seni Lukis Klasik Bali) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงงานศิลปะทั้งในแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่นอกจากภาพวาดแล้วยังมีวัตถุโบราณต่างๆ เช่น อาวุธโบราณ หน้ากาก งานฝีมือต่างๆ เป็นต้น จะมีไกด์ที่สามารถบรรยายถึงของที่จัดแสดงไว้
• เปิดทุกวัน เว้นวันจันทร์ เวลา 9.00-17.00 น.
• ติฮิงกัน (Tihinggan) ห่างจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะประมาณ 3 กิโลเมตร จะเป็นหมู่บ้านที่ทำฆ้องจากดีบุกและทองแดงซึ่งนำมาจากชวา มีจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวหลายขนาดหลายราคา
• กามาสัน (Kamasan) หมู่บ้านกามาสัน เป็นหมู่บ้านที่ทีชื่อเสียงด้านการวาดภาพในแบบดั้งเดิม โดยเป็นการนำเรื่องราวเกี๋ยวกับมหากาพย์ของศาสนาฮินดู เช่น รามายณะ และมหาภารตะ
• ปุระกัวลาวาห์ (Pura Goa Lawah) หรือวัดถ้ำค้างคาว เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของบาหลี มีถ้ำค้างคาวอยู่ในบริเวณวัดด้วยเชื่อกันว่าหากเดินไปตามถ้ำจะมีทางที่เชื่อมไปสู่วัดเบซากีได้ แต่ก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปสำรวจ
• ปุรากัวกาจาห์ (Pura Goa Gajah) หรือวัดถ้ำช้าง ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวดัตช์ เมื่อปี ค.ศ. 1923 มีสิ่งที่โดดเด่นคือแผ่นหินแกะสลักหน้าปากทางเข้าถ้ำ ลักษณะเป็นการเจาะจากด้านหน้าของหินผา มองดูคล้ายใบหน้าช้าง บางก็ว่าคล้ายยักษ์อ้าปากกว้าง ชาวบาหลีเชื่อว่าคือปากของปีศาจร้าย ภายในถ้ำเป็นรูปตัวที ด้านหนึ่งจะเป็นรูปปั้นพระพิฆเนศ อีกด้านเป็นรูปปั้นศิวลึงค์ 3 แท่ง แทนเทพ 3 องค์ คือ พระศิวะ พระนารายณ์ พระวิษณุ ตามความเชื่อของฮินดู ด้านหน้าปากถ้ำเป็นสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ำไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใครอยากมีลูก ลองมาดื่มหรืออาบน้ำที่นี่ จะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง
• นูซาเปนิดา (Nusa Penida) เกาะเล็กๆ นอกชายฝั่ง เป็นเกาะที่มีประวัติศาสตร์ เคยเป็นที่กักกันนักโทษมาก่อน แต่ในปัจจุบันเป็นเกาะที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวพอสมควร เป็นเกาะที่เงียบสงบ และเหมาะกับการดำน้ำหรือเล่นกระดานโต้คลื่น

แหล่งท่องเที่ยวเขตเจ็มบรานา (Jembrana)  
• ที่ตั้ง : อยู่ทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะบาหลี
• เขตเจ็มบรานา เขตนี้เป็นเขตที่มีความหลากหลายของภูมิประเทศ คือทางตอนเหนือเป็นภูเขาสูง ส่วนทางตอนใต้ก็มีชายหาดที่มีความยาวกว่า 70 กิโลเมตร แต่ด้วยความที่บริเวณนี้เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน ทำให้ทรายแถวนี้มีสีดำ และมีผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลานาน เช่น บริเวณโลโลอัน (Loloan) ก็จะเป็นที่อยู่ของชาวมาเลย์ ส่วนบริเวณทางตอนกลางของเขตก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวและที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปก็คือชาวพื้นเมืองของบาหลี
• สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
• อุทยานแห่งชาติบาหลีตะวันตก (West Bali National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่กว้างมาก กินเนื้อที่เขตถึง 2 เขต คือ เขตเจ็มบรานา และเขตบูเลเล็ง ทางเข้าอยู่ฝั่งเจ็มบรานาเป็นอุทยานที่มีความร่มรื่นและเป็นที่อยู่ของบรรดาสัตว์ป่านานาชนิด
• อ่าวกิลิมานุก (Gilimanuk Bay) เป็นชายหาดที่มีทั้งหาดทรายดำและหาดทรายขาว รวมทั้งป่าโกงกาง บนชายฝั่งบริเวณนี้ยังเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแบบบาหลี ชวา มาดูเดส และบูกิส

แหล่งท่องเที่ยวเขตบังลี (Bangli)
• ลักษณะภูมิศาสตร์ของภูเขาไฟและนาข้าวแบบขั้น ต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสายในบาหลีอันสวยงาม
• สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
• ปุระเคเฮน (Pura Kehen) เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่และมีขนาดใหญ่วัดหนึ่งในบาหลี มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นไม่เหมือนใครและมีความเชื่อว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าแห่งไฟ นักท่องเที่ยวที่มาเยือยบังลีก็ด้วย เหตุผลคือมาชมความงามของที่วัดนี้ ทั้งความงามของธรรมชาติ และสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่คือศาลาเมรุที่มีหลังคา 11 ชั้น ที่สร้างถวายพระศิวะ รวมทั้งแท่นบูชาจำนวนมากที่สร้างถวายเทพแห่งภูเขา
• เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.00-17.00 น.
• ปากปล่องภูเขาไฟบาตูร์ (Batur Crater Area) บริเวณนี้เป็นปากปล่องภูเขาไฟ ที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อประมาณ 30,000 ปีมาแล้วประกอบไปด้วยหมู่บ้านเพเนโลกัน (Penelogan Batur) และคินตามณี (Kintamani) แต่ละหมู่บ้านจะมีวิวให้ชมอย่างเพลินตา รวมทั้งร้านขายผลไม้เมืองหนาวสดๆ ระหว่างทางจะต้องพบกับ ปุรา อูลันดานูบาตูร์ (Pura Ulun Danu Batur) ซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่ถือได้ว่าสำคัญเป็นอันดับ 2 รองจากวัดเบซากี นอกจากจะเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนบาหลีแล้ว บรรยากาศของวัดนี้ก็ยังดีมากด้วย เพราะเนื่องจากอยู่ในที่สูงจึงมีหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณ ทำให้ดูขลังและดูศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีก
• กุนุงบาตูร์ (Gunung Batur) มีอายุกว่า 50,000 ปี เป็นภูเขาไฟบนเกาะบาหลี ที่ชาวบาหลีให้การสักการะบูชา นับว่าเป็นภูเขาไฟที่มหัศจรรย์ของโลก มีความสูง 1,717 เมตร เคยปะทุพ่นลาวาและเถ้าภูเขาไฟมาแล้วหลายครั้ง ส่วนใหญ่เป็นการพ่นหินทรายสีดำกับควันไฟ
• ทะเลสาบบาตูร์ (Lake Batur) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในบาหลี มีความยาว 7 กิโลเมตร กว้าง 2.5 กิโลเมตร ชาวบาหลีเชื่อว่าทะเลสาบแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นที่สถิตของเทวีดานู (Dewi Danu) เจ้าหญิงแห่งทะเลสาบ ทะเลสาบนี้เป็นเพียงแห่งเดียวของบาหลีที่เกิดจากตาน้ำ 11 แห่งรวมกัน แต่ไม่มีทางน้ำไหลออกเลย เชื่อกันว่าน้ำในทะเลสาบซึมผ่านชั้นดินและกลายไปเป็นน้ำพุที่ปรากฏในแหล่งอื่นของเกาะ อย่างไรก็ดีทะเลสาบแห่งนี้มีจุดชมวิวทีสวยๆ หลายแห่งซึ่งสามารถมองเห็นปากปล่องภูเขาไฟได้ด้วยนอกจากนั้นยังมีหมู่บ้านริมทะเลสาบ (Trunyan Village) เป็นหมู่บ้านที่ยังนับถือผีแบบโบราณ (Bali Aga) และมีธรรมเนียมการทิ้งศพให้แห้งบนดินก่อนนำไปฝังอีกครั้งหนึ่ง
• คินตามณี (Kintamani) คือชื่อหมู่บ้านที่สวยงาม ได้ชื่อมาจากเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมปากปล่องภูเขาไฟกุนุง บาตูร์ มีทะเลสาบบาตูร์ และภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ เป็นฉาก เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของบาหลี
• ปุราอูลันดานูบาตูร์ (Pura Ulan Danu Batur) ซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่ถือได้ว่าสำคัญเป็นอันดับ 2 รองจากวัดเบซากี วัดแห่งนี้มีขนาดใหญ่โตและงดงาม คล้ายศิลปะแบบเดียวกับนครวัด นครธม บริเวณหลังวัด จะมองเห็นทั้งทะเลสาบบาตูร์ และภูเขาไฟกุนุงบาตูร์

กิจกรรมต่างๆ ในบาหลี
• เที่ยววัด
• บาหลีมีวัดทั้งสิ้นเกือบ 20,000 วัด ทุกวัดมีสถาปัตยกรรมที่งดงามน่าชม และจะยิ่งงน่าชมขึ้นไปอีกหากเดินทางไปไหนช่วงที่มีเทศกาลซึ่งคนบาหลีจะแต่งตัวแบบพื้นเมืองสวยงามทูนของบูชามาประกอบพิธีที่วัด หรือถ้าเป็นวัดในเมืองรอบนอก ก็อาจได้เห็นขบวนแห่ถือร่มทองเดินผ่านมาในนาข้าวซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมาก
• ในการเข้าชมวัดส่วนใหญ่จะเสียค่าเข้าชมราว 1,000 รูเปียห์ หรือตามแต่ที่กำหนด วัดบางที่ซึ่งไม่ใช่วัดที่นักท่องเที่ยวไม่นิยมไปกันมากๆ ก็อาจบอกเพียงให้บริจาคตามศรัทธา ซึ่งก็ควรบริจาคให้ในอัตราเดียวกัน
• การเข้าวัดต้องแต่งกายสุภาพและมีผ้าคาดเอว ดังนั้นควรหาซื้อผ้าโสร่งและมีผ้าคาดเอวของตนเองไปด้วยจะได้ไม่ต้องเช่าหรือหยิบยืมให้ยุ่งยาก
• สปาร์
• อีกรูปแบบของการพักผ่อนซึ่งปัจจุบันได้รับการนิยมเป็นอยางมาก ด้วยกรรมวิธีดั้งเดิมของชาวบาหลีโดยการใช้สมุนไพรแบบบาหลีที่มีชื่อเรียกว่า ลูลูร์ (Lulur) เอามาส่วนประกอบที่นิยมในปัจจุบันเช่นน้ำมันหอมนานาชนิด สปาแบบบาหลีจึงมีชื่อเสียงก้องโลก
• กอล์ฟ
นักกอล์ฟชาวญี่ปุ่นมักมาพักผ่อนและเล่นกอล์ฟกันมาก บาหลีมีสนามกอล์ฟระดับมาตรฐาน 18 หลุมอยู่ 3 สนามคือ
1. Bali Handara Kosaido Country Club ที่เบดูกัล
2. Bali Golf Country Club ที่นูซาดูอาร์
3. Nirwana Bali Golf Club ตั้งอยู่ริมทะเลใกล้วัดทานาลอต
• ล่องเรือ (Sailing and Cruises)
การล่องเรือชมความงามของทะเลบาหลี จะมีบริการประจำไปยังนูซาเล็มบองกัน
• กระดานโต้คลื่น (Surfing)
ด้วยสภาพอากาศและความเหมาะสมของน้ำทะเลบาหลี ทำให้ที่นี่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรมทางน้ำต่างๆ ซึ่งการเล่นกระดานโต้คลื่นก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่หลงใหลการโต้คลื่นให้มาเยือนทะเล เนื่องจากมีตั้งแต่คลื่นลูกเล็กๆ ให้ผู้ที่ยังไม่เคยเล่นได้หัด ไปจนกระทั่งคลื่นลูกโตที่นักโต้คลื่นต่างใฝ่ฝันจะได้เข้าไปสัมผัสรวมทั้งชายฝั่งที่ทอดยาว นักโต้คลื่นจะสามารถไปทางใดก็ได้ตามต้องการ
• ดำน้ำ
เป็นกิจกรรมยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงบาหลี เนื่องจากมีปะการัง สาหร่าย และพืชทะเลหลากหลายชนิดที่มีสันสวยงามสะดุดตา

• ข้อควรระวังในการเที่ยวบาหลี
• ระวังรักษาสิ่งของมีค่าที่อยู่กับตัวเสมอเนื่องจากมีผู้ไม่หวังดีเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่คนเยอะ เอกสารสำคัญหรือของมีค่าควรเก็บไว้ในตู้เซฟของโรงแรม และกระเป๋าที่พกติดตัวก็ควรจะมิดชิดเช่นกัน
• ควรมีสำเนาพาสปอร์ตติดตัวไปด้วยเสมอ
• เมื่อลงไปว่ายน้ำอย่าออกไปว่ายนอกเขตที่กำหนดไว้ เนื่องจากกระแสน้ำจะแรงมากให้ว่ายในบริเวณระหว่างธงแดงและธงเหลือง
• อย่าพกพาหรือเสพยาเสพติดใดๆ ทั้งสิ้นหากถูกตรวจพบอาจถูกจำคกไปจนกระทั้งประหารชีวิต
• อย่าเดินเหยียบเครื่องบูชาที่วางไว้ตามพื้น
• อย่าแตะศีรษะผู้อื่น เนื่องจากเป็นสิ่งไม่สมควรอย่างยิ่งสำหรับศาสนาฮินดู นอกจากนั้นจะต้องไม่รับส่งของด้วยมือซ้ายซึ่งที่บาหลีถือว่าเป็นมือสำหรับชำระล้างในห้องน้ำ
• สำหรับผู้หญิงห้ามเข้าวัดหากอยู่ในระหว่างมีประจำเดือน
• ในการเข้าชมวัดต้องแต่งตัวเรียบร้อยใส่เสื้อมีแขน ไม่เปิดไหล่ ไม่ใส่กางเกงขาสั้น หรือกระโปรงสั้น ไม่เช่นนั้นจะต้องนุ่งโสร่ง ซึ่งวัดใหญ่ๆ จะมีให้เช่า และทุกคนต้องใช้ผ้าคาดเอวซึ่งส่วนมากจะให้บริการฟรี แต่มักมีการเก็บเงินทางที่ดีถ้ามีโปรแกรมเข้าวัดเยอะๆ ก็ควรพกผ้าคาดเอวส่วนตัวไปเลย
• หากเข้าไปในวัดขณะที่กำลังมีพิธีไหว้อยู่ควรนั่งชมอยู่ห่างๆ และไม่ยืนค้ำคนที่นั่งไหว้อยู่หรือยืนค้ำเครื่องบูชา อีกทั้งไม่ควรถ่ายรูปโดยใช้แฟลช
• ก่อนจะซื้อสินค้าให้ตรวจสอบราคาที่ตกลงกันไว้ให้ดีก่อนทางที่ดีควรพกเครื่องคิดเลขติดตัวไว้ด้วยจะช่วยได้มาก และอย่าลืมต่อรองราคาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
• ตรวจสอบเมื่อแลกเงินและแลกเงินเฉพาะกับธนาคารหรือร้านรับแลกเงินที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเท่านั้น เพราะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเจอปัญหาเรื่องโดนโกงโดยให้แลกเงินกลับมาไม่ครบ
• หากคนขายของตามร้านข้างทางเรียกให้ซื้อของ ถ้าไม่ต้องการซื้อก็อย่าไปต่อรองราคาเล่นๆ เพราะถ้าต่อแล้วไม่เอาอาจเป็นเรื่องราวใหญ่โตได้
• การซื้อตั๋วโดยสารเรือ รถ หรือจองทัวร์ใดๆ ก็ตาม ควรทำกับสำนักงานในโรงแรมที่พักหรือบริษัทที่เชื่อถือได้เท่านั้น ระวังพวกต้มตุ๋นริมถนนที่อ้างว่าขายตั๋วราคาถูกพิเศษให้ อาจเสียเงินไปฟรีๆ ก็ได้

แหล่งช้อปปิ้งที่บาหลี
• บาหลีเป็นสวรรค์ของนักช้อปปิ้ง มีสถานที่สำหรับนักช้อปปิ้งมากมาย ทั้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่รับบัตรเครดิต ร้านค้าทั่วไป ร้านค้าปลอดภาษี และตลาด รวมทั้งตลาดนัดในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
สินค้าน่าซื้อ
• ของเก่า นักสะสมของเก่าที่นิยมวัตถุโบราณสามารถมาหาได้ที่บาหลีนี้ แต่อย่างไรก็ดี ห้ามนำวัตถุโบราณที่มีอายุมากว่า 50 ปีออกนอกประเทศ มิฉะนั้นจะผิดกฎหมาย จึงมีการทำของเก่าเลียนแบบจำหน่ายในราคาย่อมเยา
• ภาพวาด ภาพวาดของชาวบาหลีมีความสวยงามไม่เหมือนใคร ผู้ที่ชื่นชอบภาพวาดสวยๆ มักไม่พลาดที่จะหอบหิ้วงานฝีมือของจิตรกรชาวบาหลีกลับมาตกแต่งบ้านด้วย
• เครื่องเซรามิก ไม่ว่าจะเป็นถ้วย จาน ชาม พาชนะอื่นๆ หรือของประดับตกแต่งบ้านซึ่งทำจากเซรามิกที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยชาวบาหลีนั้นถูกใจนักท่องเที่ยวไม่แพ้ของอย่างอื่นเช่นกัน
• เครื่องประดับ การออกแบบเครื่องประดับของชาวบาหลีมีความสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูง เป็นการรวมเอาฝีมือแบบดั้งเดิมผสมผสานเข้ากับความทันสมัยในปัจจุบัน ทำให้เครื่องเงิน เครื่องทองหรือเครื่องประดับอื่นๆ มีความงามลงตัว
• หน้ากาก ของฝากที่ขึ้นชื่อของบาหลี ที่นักท่องเที่ยวหอบหิ้วได้ไม่ยากนักและเป็นที่นิยมอย่างมาก ใช้ไม้แกะสลักเป็นตัวละครต่างๆ หลากหลายอารมณ์และสีสันสะดุดตา
• งานหินแกะสลักและงานไม้แกะสลัก เป็นงานศิลปะที่ขึ้นชื่อเช่นกัน สำหรับผู้ที่นิยมศิลปะจากการแกะสลัก อาจนำมาตกแต่งบ้านหรืออาคารสถานที่ต่างๆ ได้เช่นกัน แต่จะลำบากตรงมีน้ำหนักมาก แต่ก็มีงานไม้และหินแกะสลักขนาดเล็ก สำหรับเป็นที่ระลึกให้ซื้อติดไม้ติดมือด้วย
• ผ้า ผ้าของบาหลีนั้นโดดเด่นด้วยความหลากสีสัน หลายเนื้อผ้า และการทอที่ประณีต รวมทั้งมีลวดลายเฉพาะตัวจึงเป็นที่นิยมชมชอบของนักท่องเที่ยวไม่แพ้ของอย่างอื่นเลย
• นอกจากนี้ยังมีสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์สปาอะโรมาเทอราปี กระเป๋าถักสาน ตะกร้า และสินค้าพื้นเมืองมากมาย แต่อย่างไรก็ตามในการซื้อของที่มีนั้น การต่อรองราคาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เนื่องจากราคาที่ตั้งสำหรับนักท่องเที่ยวนั้นจะสูงมาก หากเป็นนักต่อรองราคาแล้ว ก็จะสามารถซื้อของได้อย่างสบายใจ

• ย่านช้อปปิ้ง
• เดนปาซาร์ มีตั้งแต่ห้างสรรพสินค้าใหญ่จนถึงตลาด ดังนั้นจึงสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามต้องการ ไม่ว่าเป็นเครื่องเทศ อาหารแห้ง เสื้อผ้า ไปจนถึงทองคำ หากไปที่ถนนสุลาเวลี (Jalan Sulawesi) ก็จะเป็นร้านขายผ้าตลอดทั้งแนว ถ้าต้องการซื้อสินค้าทันสมัยควรไปทีรายาณะบาหลีมอลล์ ส่วนตลาดขายของสารพัดชนิดคือตลาดกุมบาซารี(Kumbasari)
• กูต้า-เลเกียน-เซมินยัก สองฝั่งถนนบนชายหาดกูต้าเต็มไปด้วยร้านขายของที่มีสินค้ามากมายวางขายให้นักท่องเที่ยว เช่น ผ้าโสร่ง ผ้าบาติก เครื่องประดับ งานศิลปะ เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องหนัง รวมทั้งรองเท้าทีตัดเย็บด้วยมือ หรือเลือกซื้องานศิลปะและงานแกะสลักต่างๆ เป็นย่านที่ต้องต่อรองราคาสินค้าและควรตรวจสอบสินค้าให้ดีก่อนซื้อเสมอ
• นูซาดูอา มีตลาดเล็กๆ ตั้งอยู่ที่ทางเข้าเขตนี้ มีร้านขายสินค้าพื้นเมืองต่างๆ มากมายมีร้านเครื่องหนัง ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าที่รวมสินค้าจากทุกมุมของบาหลีมารวมอยู่ในแห่งเดียว และมีของคุณภาพดีๆ ให้เลือกสรร แต่ราคาที่นี่จะแพงกว่าย่านอื่น
• ซานูร์ นักสะสมงานศิลปะไม่ควรพลาดย่านนนี้ เพราะสามารถเลือกซื้อภาพสวยๆ หรือเฟอร์นิเจอร์ที่ฝีมือปราณีตงดงามได้
• บาตูบุหลัน ย่านนี้มีชื่อเสียงด้านงานแกะสลักหิน ในสมัยก่อนงานแกะสลักหินจะทำข้นเพื่อใช้ในวัดและพระราชวังเท่านั้น แต่ปัจจุบันทำอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกด้วย ซึ่งสามารถสั่งทำตามแบบที่ต้องการได้
• เชลุก หมู่บ้านช่างเงินและทอง ซึ่งจะมีการออกแบบที่สวยงามต่างๆ กันไป โดยเฉพาะเครื่องเงินที่มีความโดดเด่นกว่าที่อื่น เนื่องจากเป็นการออกแบบผสมผสานกันระหว่างแบบดั้งเดิมและแบบทันสมัย
• ตลาดสุขะวาตี เป็นตลาดรวมที่มีทั้งของเก่าและศิลปะสมัยใหม่ขาย ไม่ว่าจะเป็นตะกร้าสานแบบโบราณ ผ้าปราดาที่ใช้ทองวาดลงบนผืนผ้าซึ่งชาวบาหลีใช้ในงานพิธี ใช้ตัดชุดใส่เต้นระบำและชุดใส่แต่งงาน ฯลฯ ราคาของสินค้าต่างๆที่นี้ค่อนข้างย่อมเยาสมเหตุสมผล แต่ก็ต้องต่อรองราคาเช่นกัน
• มาส สำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานไม้แกะสลักต้องไปที่หมู่บ้านนี้ เนื่องจากมีช่างแกะสลักที่ชำนาญอยู่ที่นี้มากมายเรียงรายอยู่สองฟากถนน
• อูบุด เป็นศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลี แบบที่ใครได้มาเยือนเกาะแห่งนี้แล้วต้องไม่พลาดการมาที่นี่ จากหมู่บ้านเล็กๆ ที่ทำงานศิลปะ จนกระทั้งกลายเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเช่นปัจจุบัน ดังนั้นจึงมีแกลเลอรี่ที่จัดแสดงงานศิลปะมากมาย
• เกียนยาร์ เป็นที่ที่ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องผ้าอย่างมาก เนื่องจากมีโรงงานทอผ้าอยู่หลายแห่งนอกจากจะได้เลือกซื้อผ้าแล้ว ก็ยังได้มีโอกาสชมวิธีการทอผ้าด้วย
• เทงกะนัน เป็นเพียงหมู่บ้านเดียวในบาหลีซึ่งมีการทอผ้าเกริงซิง ที่ต้องใช้ความชำนาญอย่างมาก และมีกรรมวิธีต่างๆ ที่ซับซ้อนจึงทำให้ราคาค่อนข้างสูง
• กลุงกุง สำหรับผู้ที่ต้องการเลือกชมเลือกซื้อสินค้าประเภทวัตถุโบราณ เช่น กริช โสร่ง เป็นต้น เนื่องจากที่นี่จะมีร้านค้าวัตถุโบราณที่เก่าแก่ที่สุดของบาหลี รวมไปถึงทอง 22 กะรัต ซึ่งออกแบบอย่างงดงามด้วย
• โบนา หมู่บ้านนี้เป็นหม่บ้านซึ่งมีการปลูกไผ่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นที่นี่จึงเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่ทำจากไผ่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน หรือเสื่อ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากใบไผ่ซึ่งนำมาทำเป็นหมวก กระเป๋า และรองเท้า
• เบดูกัลป์ เนื่องจากเป็นบริเวณที่เป็นภูเขาอากาศจึงเย็นสบายกว่าเขตอื่นๆ บริเวณนี้จึงมีการทำไร่ทำสวน ดังนั้นที่ตลาดจึงมีผลไม้เมืองหนาวสดๆ วางขายเป็นจำนวนมาก ในราคาย่อมเยา
• ร้านสินค้าปลอดภาษี มีอยู่ที่กูต้า ซานูร์ และนูซาดูอา กับที่สนามบิน มีสินค้ามากมายรวมทั้งของที่ระลึก เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบความวุนวายและน่าเบื่อกับการต่อรองสินค้ากับพ่อค้าแม่ค้า แต่ราคาสินค้าจะสูงกว่าตามตลาดข้างนอกมาก
• ตลาดบริเวณหน้าสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวหลายๆ แห่ง เช่น ทานาลอต และเทมปักเซรง จะมีแผงขายของที่ระลึกอยู่มากมาย ซึ่งมักจะต่อรองราคากันได้อย่างสนุกสนาน แต่ระวังตรวจตราคุณภาพสินค้าให้ดีด้วย

การเดินทางสู่บาหลี
• ทางอากาศ
• มีเที่ยวบินที่บินตรงจากกรุงเทพฯ สู่สนามบินงูราห์รายของบาหลีคือการบินไทยนอกจากนั้นยังสามารถใช้การบินการูด้าแอร์ไลน์ ซึ่งราคาจะประหยัดกว่าสายการบินไทย
• การเดินทางภายในบาหลี
• รถประจำทาง
• บีโม (Bemos) คือรถประจำทางขนาดเล็กแบบรถตู้ขนาดที่นั่งประมาณ 10 คน จะให้บริการเส้นทางระหว่างเมืองใกล้ๆ ส่วนรถประจำทางขนาดใหญ่หรือรถบัสจะให้บริการระยะทางไกลๆ
• ชัตเตลบัส คือรสบัสที่วิ่งประจำเส้นทางสำคัญๆ โดยไม่จอดแวะรับระหว่างทาง เช่น กูต้าไปอูบุด หรือเดนบาซาร์
• แท็กซี่ ที่เดนปาซาร์หรือกูต้าจะมีรถแท็กซี่มิเตอร์สีฟ้าหรือสีขาวให้บริการไปยังจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงแรมที่พัก การเหมาแท็กซี่ส่วนบุคคลให้พาเที่ยวนั้นทำได้ แต่ต้องตกลงราคาและต่อรองราคาให้ดีก่อนเสมอ
• รถเช่า นักท่องเที่ยวสามารถเช่าได้ตามบริษัทให้เช่ารถ เช่น AVIS และ HERTZ หรือ บริษัทรถเช่าท้องถิ่น ก่อนตกลงราคาควรแน่ใจว่ามีประกันคุ้มครองด้วย การขับขี่รถยนต์ในบาหลีกำหนดความเร็วไม่เกิน 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และต้องมีใบขับขี่สากล อย่างไรก็ดีการขับขี่รถในบาหลีต้องใช้ความระมัดระวังมาก เพราะถนนค่อนข้างแคบและเล็ก โดยเฉพราะในเขตตอนกลางเกาะซึ่งเป็นภูเขาสูง นอกจากนั้นมักจะเจอขบวนแห่ต่าง ๆ บนถนนเสมอ ซึ่งต้องใจเย็น ไม่แซง และไม่บีบแตรไล่
• รถมอเตอร์ไซค์และจักรยาน ผู้เช่าต้องมีใบขับขี่สากลเช่นกัน ขณะขับขี่ ทั้งคนขับและคนซ้อนต้องสวมหมวกกกันน็อก

• ที่พัก
• ที่พักในบาหลีมีให้เลือกมากมายแบบหลายราคา
• โรงแรมบาหลี
• โรงแรมระดับราคาถูกในเมือง ราคาราว 10 เหรียญสหรัฐฯ สำหรับคนท้องถิ่นที่เดินทางมาพักชั่วคราว นักท่องเที่ยวไม่นิยมพักแบบนี้ เนื่องจากไม่ค่อยมีกลิ่นอายของธรรมชาติ และส่วนมากตั้งอยู่ใกล้กับสถานีขนส่ง
• โรงแรมระดับกลาง ราคาตั้งแต่ 15-60 เหรียญสหรัฐฯ ที่พักส่วนมากมีลักษณะเป็นกระท่อมหรือบังกะโลเป็นหลังๆ มีทั้งที่ติดแอร์และไม่ติดแอร์ มีน้ำอุ่นบริการ บางทีจะรวมอาหารเช้าไปด้วย
• โรงแรมระดับดี ราคาตั้งแต่ 60-100 เหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไป เป็นโรงแรมที่มีเครือระดับโลก ให้บริการอย่างดีเยี่ยม เครื่ออำนวยความสะดวกครบครันแวดล้อมด้วยความงามของธรรมชาติ มีบริการสปา สระว่ายน้ำ ใกล้สนามกล์อฟ ฯลฯ
• โรงแรมบูติก ราคาตั้งแต่ 300 เหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไป เป็นที่นิยมมากในบาหลีมีลักษณะเป็นโรงแรมขนาดเล็กแต่ว่าหรูหรามากเหล่าดาราคนดังจากทั่วโลกมักจะมาพักผ่อนตามโรงแรมแบบนี้ ตัวโรงแรมออกแบบสวยงามและมีเอกลักษณ์ มีบริการในศาลากลางนาข้าว ห้องพักแต่ละห้องก็จะมีสระว่ายน้ำส่วนตัว ฯลฯ
• แหล่งที่พัก
• แหล่งที่พักอาจเป็นตัวกำหนดราคาและกิจกรรมของการท่องเที่ยวบาหลีด้วยเช่นกัน มีแหล่งที่พักอยู่หลายแหล่งในบาหลีดังนี้
• นูซาดูอา, ตันจุงเบอนัว และบูกิต คือบริเวณแหลมทางใต้สุดของเกาะบาหลี ห่างจากสนามบินราว 12 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของโรงแรมและรีสอร์ตระดับนานาชาติ สี่ถึงห้าดาว เป็นย่านที่มีการพัฒนาให้มีมาตรฐานสากล จึงไม่ค่อยมีกลิ่นอายของบาหลีแท้ๆ
• หาดจิมยารัน ชายหาดที่สวยงามซึ่งยังไม่พลุกพล่านนัก เป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูขนาดกลาง เหมาะสำหรับผู้รักแสงแดดและกิจกรรมทางน้ำ เหมาะกับการไปดูพระอาทิตย์ตก
• ตูบัน ชายหาดริมฝั่งตะวันตกของเกาะ เหนือสนามบินขึ้นมาเล็กน้อยก่อนถึงหาดกูต้าเป็นย่านที่ตั้งของโรงแรมมากมายหลายระดับ รวมทั้งร้านอาหารมากมาย สามารถเดินไปกูต้าได้ไม่ไกลมากนัก
• กูต้าและเลเกียน เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมในบาหลี ชายหาดและท้องถนนเนืองแน่นไปด้วยผู้คน ทั้งคนเทียวและคนท้องถิ่นที่มาขายของ มีโรงแรมและที่พักหลายระดับให้เลือกมีภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านขายของ รวมทั้งคลับ ดิสโก้ และบาร์
• เซมินยัก, บาตูเบลิก, ชางกูและทานาลอต อยู่ถัดไปจากเลเกียนเล็กน้อยและยังคงสงบอยู่พอสมควร เป็นที่ตั้งของโรงแรมในแบบโรงแรมบูติกและวิลล่า รวมทั้งร้านอาหารชั้นดีและร้านขายของตกแต่งบ้านและศิลปหัตถกรรม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนสบายๆ
• อูบุด บริเวณตอนกลางของเกาะเป็นย่านของศิลปะและวัฒนธรรม ในสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติและนาข้าว ตัวย่านอูบุดเองค่อนข้างพลุกพล่านด้วยร้านขายของจำพวกศิลปะและของที่ระลึก ช่วงกลางวันจะมีนักท่องเที่ยวมากันมากแต่จะมีคนส่วนน้อยที่พักค้างคืนที่อูบุด ดังนั้นช่วงเย็นและช่วงเช้าจึงค่อนข้างสงบ ในยามกลางคืนจะมีการแสดงต่าง ๆ หมุนเวียนให้เลือกชมอีกด้วย ที่พักในย่านนี้ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก ตั้งแต่ห้องพักในบ้านไปจนถึงโรงแรมบูติกหรูระยับราคาแพงลิบ
• ชานดิดาสา ชายทะเลทางตะวันออกของเกาะบาหลีเป็นที่นิยมของผู้ที่ไม่ชอบความวุ่นวาย ต้องการเพียงนอนอาบแดดและพักเงียบๆ โรงแรมที่พักมักอยู่ในระดับกลางๆ

• คำภาษาบาหลีที่ควรรู้
ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาบาหลี
สวัสดีตอนเช้า (ถึง 10.00 น.)  Selamat pagi Om Swastyastu
สวัสดีตอนกลางวัน (ถึง 15.00 น.)   Selamat siang  Om Swastyastu 
สวัสดีตอนบ่าย (15.00-18.00 น.)  Selamat sore  Om Swastyastu 
ราตรีสวัสดิ์   Selamat malam   Om swastyastu 
สบายดีหรือ?   Apa kabar?   Sapunapigatrane? 
สบายดี   Baik-baik saji   Baik-becik manten 
ราคาเท่าไหร่?   Berapa harganya?   Aji kudi ajine? 
ขอบคุณ   Terima kasih   Matur suksma 
ขอโทษ  Permisi   Newagang 
น้ำ   Air Yeh  Toya 
อาหาร  Makanan   Ajengan 

• ชนชั้นวรรณะและการตั้งชื่อ
• สังคมของบาหลีเป็นสังคมแบบฮินดู มี 4 วรรณะเช่นเดียวกับอินเดีย คือ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศ และศูทร แต่ไม่ถือแบ่งแยกวรรณะอย่างเคร่งครัดและไม่สงวนสิทธิ์ที่จะได้รับโอกาสในการทำงานเท่าเทียมกัน ยกเว้นในการแต่งงานกับผู้ชายในวรรณะศูทร และคนที่อยู่ในวรรณะพราหมณ์เท่านั้นจึงจะเป็นนักบวชผู้ประกอบพิธีทางศาสนาได้
• ในการตั้งชื่อคน แต่ละวรรณะก็จะมีชื่อนำหน้าที่ใช้เฉพาะวรรณะของตนโดยไม่ปะปนกันเป็นตัวบ่งบอกชาติตระกูลไปโดยปริยาย แล้วจึงจะมีชื่อตัวตามอีกที ถ้าชื่อนำว่า อิดา บากุส หรืออิดา อายุ จะอยู่ในวรรณะพราหมณ์ พวกวรรณกษัตริย์มักจะมีคำนำหน้าว่า อนัก อากุง หรือเทวะ อายุ หรือ จอกอร์ดา ส่วนวรรณะแพศย์นิยมใช้ชื่อ อิ กุสติ
• พวกวรรณะศูทรจึงเป็นชนกลุ่มใหญ่ที่สุดของเกาะ จะมีวิธีตั้งชื่อโดยเฉพาะคือ ลูกคนแรกจะชื่อวายัน คนที่สองชื่อมาเด คนที่สามชื่อเนียวมัน และคนที่สี่ชื่อเกตุ้ด หากมีคนที่ห้า หก เจ็ด แปด ก็จะวนชื่อไปอีกรอบหนึ่ง ดังนั้นจึงมีคนชื่อซ้ำๆ กันมาก ต้องถามชื่อสกุลหรือชื่อตัวประกอบด้วยเสมอ

 

• บุโรพุทโธ หรือ บรมพุทโธ มหาสถูปของพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประเทศอินโดนีเซีย
 

• มหาสถูปบุโรพุทโธ หรือ บรมพุทโธ (ภาษาอินโดนีเซีย: Chandi Borobudur) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในภาคกลางของเกาะชวา ห่างจากยอกยาการ์ตาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 40 กิโลเมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายานและเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 

บุโรพุทโธ


 


มหาสถูปบุโรพุทโธ

• ประวัติของบุโรพุทโธ
• บุโรพุทโธ ถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร เป็นสถูปแบบมหายาน สันนิษฐานว่าสร้างราวคริสต์ศตวรรษที่ 7-9 หรือ พุทธศักราช 1393 ตั้งอยู่ทางภาคกลางของเกาะชวา ใกล้กับแม่น้ำโปรโก ห่างจากยอกยาการ์ตา ทางตะวันตกเฉียงเหนือ 40 กิโลเมตร บุโรพุทโธสร้างด้วยหินภูเขาไฟประมาณ 2 ล้านตารางฟุตบนฐานสี่เหลี่ยม กว้างด้านละ 121 เมตร สูง 403 ฟุต เป็นรูปทรงแบบปิรามิด มีลานเป็นชั้งลดหลั่นกัน 8 ชั้น และใน 8 ชั้นนั้น 5 ชั้นล่างเป็นลาน 4 เหลี่ยม 3 ชั้นบนเป็นลานวงกลม และบนลานกลมชั้งสูงสุดมีพระสถูปตั้งสูงขึ้นไปอีก 31.5 เมตร เป็นมหาสถูปที่ระเบียงซ้อนกันเป็นชั้นๆลดหลั่นกันไป
• บุโรพุทโธ เชื่อกันว่าแผนผังของบุโรพุทโธคงหมายถึง “จักรวาล” และอำนาจของ “พระอาทิพุทธเจ้า” ได้แก่พระพุทธเจ้าผู้ทรงสร้างโลกในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ซึ่งแสดงโดยสถูปที่บนยอดสุดก็ได้แผ่ไปทั่วทั้งจักรวาล ซึ่งจักรวาลนี้แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือชั้นบนสุดได้แก่ “อรุปธาตุ” ชั้นรองลงมาคือ “รูปธาตุ” และชั้นต่ำสุดคือ “กามธาตุ”
พระเจดีย์องค์ใหญ่ที่อยู่บนยอดสูงสุดของ “บุโรพุทโธ” ก็คือสัญลักษณ์แทนองค์ “พระอาทิพุทธเจ้า” ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าสูงสุด ในคติความเชื่อพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่เป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง
• สถูปเจดีย์ ที่มีรูปทรงโอ่งคว่ำเป็นแบบทึบนั้นก็คือสัญลักษณ์ของ “อรูปธาตุ” (ไม่ปรากฏร่างกาย) และเป็นเพียงสัญลักษณ์พระสถูปเจดีย์ดังกล่าวอันเป็นพลังสากลทั่วไปที่แผ่ไปทั่ว วสกลจักรวาล
• ฐานชั้นล่างสุดซึ่งเป็นฐานชั้นที่ ๑ ของ “บุโร พุทโธ” จะมีภาพสลักทั้งหมด “๑๖๐ ภาพ” โดยทุกภาพจะเป็นการเล่าเรื่องราวตาม “คัมภีร์ธรรมวิวังค์” ว่าด้วยเรื่อง “กฎแห่งกรรม” ซึ่งก็คือเรื่องของ บาป บุญ คุณ โทษ
 

 


รวมข้อมูลที่หน้าสนใจ

รายชื่อบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ, ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว, Travel VDO clip

ดูข้อมูลรายชื่อบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ / ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลด้านใน +
ทัวร์ต่างประเทศ กับ เบสท์ เวสเทิร์น
บริษัททัวร์ ตัวแทนท่องเที่ยวที่ให้บริการการสำรองที่พัก โรงแรมทั่วทุกมุมโลก มีสาขาอยู่เกือบทั่วโลก
www.bestwestern.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ ดรากอลแอร์ฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ บริการนำเที่ยวทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ รับจองแพ็กเกจท่องเที่ยว
www.kaholidays.com
ทัวร์ต่างประเทศ บริษัท เอสทีเอแทรเวล จำกัด
บริษัททัวร์ บริการด้านการเดินทางท่องเที่ยวและศึกษาต่อ ราคาตั๋วเครื่องบิน โปรแกรมการท่องเที่ยวและที่พัก
www.statravel.co.th
ทัวร์ต่างประเทศ กับ เอเซียทัวร์
บริษัททัวร์ บริการท่องเที่ยว ตัวแทนจองโรงแรม รีสอร์ท การเดินทาง ทัวร์ต่าง ๆ ห้องพัก ของภาคพื้นเอเซีย
www.asiatours.net
ทัวร์ต่างประเทศ กับ โอเรียนท์ เอ็กเพรส โฮเทล เทรน แอนด์ ครุยซ์
บริการรับจองห้องพักจองทัวร์ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเช่นจองโปรแกรมท่องเที่ยวทางรถไฟ
www.orient-express.com
ไทยแลนด์ฮอตดีลดอทคอม
บริการด้านการท่องเที่ยว ข้อมูลการท่องเที่ยวไทย ข่าวสารการท่องเที่ยว จองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท
www.thailandhotdeal.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ ทราเวล ฟิช
ตัวแทนนำเที่ยวและจองห้องพัก ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม กัมพูชา
www.travelfish.org
ทัวร์ต่างประเทศ กับ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์ ตัวแทนท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
www.noomsaotours.com
บริษัท เอ็น.เอส. ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเที่ยวในประเทศไทย พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลของประเทศไทย
www.nstravel.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ บริษัท แพชชั่นเน็ต จำกัด
บริษัททัวร์ตัวแทนท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย ข้อมูลการท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ภูมิอากาศ
www.passionasia.com
บริษัท ไทยลองสเต แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัททัวร์บริการจองและวางแผนการท่องเที่ยวในประเทศไทย จัดหาที่พัก และเพจเกจการท่องเที่ยว
www.thailongstay.co.th
รอยัลออชิลด์ฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ของไทยในต่างประเทศ บริการเที่ยวแบบเป็นหมู่คณะ จัดโปรแกรมการเดินทาง
www.royalorchidholidays,se

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า)
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศไทย ร้านค้าร้านจำหน่ายของที่ระลึก ข้อมูลที่พัก บริษัททัวร์ในไทย
www.atta.or.th
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร (สธม.)
ความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร ข้อมูลพระราชบ...
www.tat.or.th/tbgr
อี-บิซ ทราเวล : บริการจองห้องพักทางอินเทอร์เน็ต
บริษัททัวร์ บริการจองห้องพัก โรงแรมออนไลน์ทางอินเทร์เน็ต พร้อมให้บริการจองทัวร์ แพ็คเก็จทัวร์ และตั๋วเครื่องบิน
www.e-biz-travel.com
อีเกาะช้าง
บริการจองห้องพักโรงแรม รีสอร์ท ในประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ เกาะช้าง เกาะลันตา ตั๋วเครื่องบิน รับบริษัททัวร์
www.ekorchang.com

เปิดโลกการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว โปรแกรมทัวร์ในประเทศไทย ท่องเที่ยวผจญภัย มี package ทัวร์การท่องเที่ยวจากบริษัททัวร์ให้เลือก
www.openworldthailand.com
เอเชี่ยน แทรล์
บริษัททัวร์ บริการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวประเทศในกลุ่มอาเซียนในรูปแบบต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยวแบบผจญภัย การล่องเร...
www.asiantrails.net
แพดเดิ้ล เอเชีย
บริษัททัวร์ให้บริการนำเที่ยวและแพ็กเก็จทัวร์พายเรือแคนูในประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา รวมทั้ง ภูเก็ต พังงา...
www.paddleasia.com
แอคคอมไลน์
ตัวแทนบริษัททัวร์รับจองโรงแรม รีสอร์ทในประเทศไทย และทั่วโลก สามารถจองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
www.accomline.com

แฮปปี้เนส กรุ๊ป
เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ 4 แห่ง ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ บริษัททัวร์ รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด...
www.happinesssmile.com

โฮเทลไทยแลนด์
บริการรับจองโรงแรม รีสอร์ท ทัวร์ เช่ารถ จองตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ และข้อมูลบริษัททัวร์
www.hotelsthailand.com

แฮปปี้เนส กรุ๊ป
เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ 4 แห่ง ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ บริษัททัวร์ รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด...
www.happinesssmile.com
บริษัท หัวหิน สแกนด์ทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์บริการรับจองโรงแรม และรีสอร์ททั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย แพคเกจทัวร์ รถเช่า คอนโดให้เช่า ตั๋วเครื่อ...
www.skanditours.net
ทัวร์ต่างประเทศ กับกังวาลฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ จำหน่ายตั๋วเครื่องบินของสายการบินทุกสายการบินทั่วโลก ทั้งในและต่างประเทศ จองที่พักของโรงแรมต่างๆ ...
www.kangwal.com
กินนาราทัวร์
บริษัททัวร์ ดำเนินธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทย จัดแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว พร้อมบริการรถเช่า จองห้องพักโรงแรม รีสอร์ท
www.kinnaratours.com
จัมโบ้ริเวอร์แคว
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี บริการนำเที่ยว จัดโปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์ธรรมชาติ ผจญภัย...
www.jumboriverkwai.com
จินนี่ ทราเวล
บริษัททัวร์ ดำเนินธุรกิจนำเที่ยว จัดแพคเกจท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ แพคเกจตีกอล์ฟ สปาร์ และฮันนี่มูนแพคเกจ
www.jinnietravel.com

ทราเวล โซลูชั่น
บริษัททัวร์ ตัวแทนนำเที่ยว จัดนำเที่ยวในประเทศไทย พร้อมบริการจองห้องพัก จองตั๋วเครื่องบิน และเสนอข้อมูลท่องเท...
www.travelsolutions.co.th
ทัวร์ต่างประเทศ กับทริปเปิ้ลทรี ทัวร์
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ เช่น ไทย เวียดนาม เอเซีย ยุโรป และแถบอินโดไชน่า แบบส่วนตัว หม...
www.333tourthai.com
วายดับบลิวทีเอ2005
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ และจองตั๋วเครื่องบิน
www.ywta2005.com
วาไรตี้ทริป
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยว เรือสำราญ จัดทัวร์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
www.varietytrip.com

ส.แสงอรุณทัวร์
บริษัททัวร์ครบวงจร บริการบังกะโลแสงอรุณ ครัวแสงอรุณ และนำเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ รอบเกาะช้าง
www.sangaruntour.com
สตาร์ เกท ทราเวล เน็ตเวิร์ค
บริษัททัวร์บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน แพ็กเกจทัวร์ จองโรงแรม/รีสอร์ท รถเช่า ทั้งในและต่างประเทศ
www.stargatetravel.co.th
สนุกสนานดอทคอม
บริษัททัวร์ ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์พร้อมคณะ
www.sanooksanan.com

สมาย์ลิงค์ทราเวล
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยว แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศไทย พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ
www.smilelinktravel.com
สยาม เอ็นดูโร
จัดโปรแกรมทัวร์โดยใช้มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะนำเที่ยวโดยนำเที่ยวทั้งในภาคเหนือประเทศไทยและประเทศลาว
www.siamenduro.com
สยามทริป
บริษัททัวร์บริการรับจองโรงแรมและรีสอร์ททั่วประเทศ จัดกรุ๊ปเหมาสัมมนา ท่องเที่ยว รวบรวมแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวใ...
www.siamtrips.com
สยามวาเคชั่นดอทคอม
ให้บริการข้อมูล และเป็นตัวแทนในการรับจองห้องพักออนไลน์ ตั๋วเครื่องบิน และแพคเกจท่องเที่ยวทั่วประเทศ
www.siamvacation.com
สยามฮอลิเดย์ดอทคอม
ให้บริการข้อมูล และเป็นตัวแทนในการรับจองห้องพักออนไลน์ ตั๋วเครื่องบิน และแพคเกจท่องเที่ยวทั่วประเทศ
www.siamholidays.com
สวัสดี-พัทยา
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวเป็นหมู่คณะทั้งในและต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ จองโรงแรม รถเช่า เละเรือเช่า
www.hello-pattaya.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับสไมลลิ่ง ทัวร์
บริษัททัวร์ตัวแทนท่องเที่ยว ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รับจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว จัดหาที่พัก โรงแรม..
www.smilingtours.net
สไมล์ ทัวร์ไทย
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจนำเที่ยว เน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเป็นหลัก จัดทัวร์เป็นหมู่คณะ จัดสัมมนานอกสถาน...
www.smiletourthai.com

ทัวร์ต่างประเทศ กับสไมล์ ออฟ เอเซีย
บริษัททัวร์ตัวแทนนำเที่ยวในประเทศไทยและต่างประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย
www.smile-of-asia.com

หัวหิน แอ็ดเวนเจอร์
บริษัททัวร์ ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในหัวหิน ท่องเที่ยวแบบผจญภัย น้ำตกและแนะนำที่พัก โรงแรม รีสอร์ท และแพคเกจบริษัททัวร์
www.huahinadventure.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์
ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศ โดยเฉพาะทัวร์หมู่คณะ ดูงาน
www.tour-excenter..com
ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำโขง ทราแวล
บริษัททัวร์ น้ำโขงทราแวล รับทำวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว มีกิจการเกสท์เฮ้าส์สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาพัก...
www.namkhongtravel.co.th
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
บริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ ดอทคอม จำกัด เว็บไซต์นำเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ของบริษัททัวร์ชั้นนำของไทย เรานำเสนอข้อมูลการเดินทางและโปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศ ในกลุ่มพันธมิตรของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ ชั้นนำ และเป็นบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ ที่เชี่ยวชาญและชำนาญเส้นทาง ทัวร์ต่างประเทศ ในแต่ล่ะเส้นทางของแต่ล่ะประเทศ ในราคามิตรภาพซึ่งท่านสามารถวางใจใช้บริการ ทัวร์ต่างประเทศ จากบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ เหล่านี้ได้ด้วยความสบายใจให้ท่านได้มีรอยยิ้มและความประทับใจเก็บไว้ตลอดไป ด้วยความปราถนาดี จาก ทีมงาน"TEC" Tour Express Center Dotcom Co.,Ltd. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06195

Powered by AIWEB