ทัวร์ บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ รับจัดทัวร์ ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก
เที่ยวแบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวรเอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด รับจัดทัวร์ ทัวร์ส่วนตัว ทัวร์กรุ๊ป ในทุกเส้นทาง ทั่วโลก
ความเป็นมาของการท่องเที่ยวของโลก  

          ประวัติการเดินทางท่องเที่ยวในสมัยโบราณของโลก   การเดินทางท่องเที่ยวในสมัยโบราณมีขอบเขตจำกัดมาก  เนื่องจากการขาดความสะดวกในการเดินทาง  การคมนาคมมีไม่เพียงพอ  ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาก  ล่าช้า  ไม่สะดวกสบาย  อีกทั้งยังเสี่ยงอันตรายต่างๆนานัปการ  (Mcintosh  and  Goeldner,  1986: 21-28)  และส่วนใหญ่ของการเดินทางในมัยโบราณ  มักจะเป็นการสำรวจเพื่อสนองตอบต่อความอยากรู้อยากเห็นของตน  หรือเพื่อขยายอำนาจทางการเมือง  การค้า  การแสวงหาโชคลาภ  การอพยพไปตั้งถิ่นฐานในดินแดนต่างถิ่น  ซึ่งเป็นเรื่องของความหิวโหย  และการหนีภัยนั่นเอง  การท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินจึงยังมีน้อยมาก

          ในยุคโบราณของทางตะวันตก  การเดินทางในสมัยต้นๆ  เป็นการเดินทางไปเพื่อการค้า  การพาณิชย์  การศาสนา  การรักษาพยาบาล  หรือการศึกษา  แม้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับเก่า  ก็ยังมีบันทึกถึงการค้าและขบวนเดินทางขนาดใหญ่ๆเอาไว้

          ซึ่ง  เสรี  วังส์ไพจิตร  (2534: 74)  อธิบายเพิ่มเติมต่อไปอีกว่า  ในประเทศกรีกโบราณได้มีการเดินทางไปร่วมกีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งแรก  ในปี 776  ก่อนคริสต์ศักราช  ทำให้เกิดธุรกิจที่พักแรมขึ้น  อันเป็นสิ่งจำเป็นทั้งชองนักกีฬาและผู้เดินทางอื่นๆ  และปัจจุบันนี้กีฬาโอลิมปิกได้กลายเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวอย่างหนึ่งด้วย  และยิ่งกว่านั้นชาวโรมันในสมัยโบราณได้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปโดยสะดวกขึ้น  เพราะมีการสร้างทางหลายสายเป็นเครือข่ายเชื่อมถึงกัน  มีที่พักสำหรับม้าที่ใช้ขับขี่เป็นระยะๆมีการเดินทางไปชมวัดสำคัญๆในเขตเมดิเตอร์เรเนียน  รวมทั้งพีระมิดและอนุสาวรีย์อื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวในสมัยแรกๆนั้น  ส่วนใหญ่เน้นที่โบราณสถานเป็นสำคัญ  เช่น  มหาพีระมิดแห่งอียิปต์  และ สฟิงซ์  เป็นต้น  หรือแม้กระทั่งสวนลอยบาบิโลน  (ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิรัก)  หรือประภาคารใหญ่ในเมืองอเล็กซาน-เดรีย  ประเทศอียิปต์  เป็นต้น  ต่อๆมาก็ได้สนใจสถานที่ทางธรรมชาติที่แปลกๆ  และน่าสนใจ  (โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวสมัยใหม่)  และนอกจากสนใจในแหล่งน้ำแร่ที่ชาวโรมันชื่นชอบกันมากแล้ว  ความนิยมก็ได้แพร่มาที่ประเทศอังกฤษและทวีปยุโรป  ในศตวรรษที่ 18  บ่อน้ำแร่เป็นที่นิยมกันมากในหมู่คนชั้นสูง  ทั้งในแง่การบำบัดรักษาโรคและการแสดงฐานะทางสังคม  รวมทั้งมีการเต้นรำและเล่นเกมส์ต่างๆที่นั่นด้วย  จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและการสมาคมที่ประสบความสำเร็จมากทีเดียวในประเทศอังกฤษ

          ในสมัยอาณาจักรโรมันและอาณาจักรของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช  นักท่องเที่ยวจะประสงค์เดินทางไปยังที่ที่ปลอดภัยและสะดวกสบายเป็นสำคัญ  เมื่ออาณาจักรเหล่านี้เจริญขึ้นถึงขีดสูงสุด  การท่องเที่ยวและการเดินทางก็มีปริมาณมากและมีความปลอดภัยสูง  การนันทนาการและการพักผ่อนวันหยุดก็มีมากเหมือนในปัจจุบัน  แต่เมื่ออาณาจักรเหล่านั้นล่มสลายลง  การท่องเที่ยวก็ต้องตายตามไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น  เพราะเมื่อบ้านเมืองตกต่ำ  ถนนหนทางเสื่อมโทรมลง  ท้องถิ่นต่างๆเต็มไปด้วยขโมยและโจรผู้ร้าย  ทำให้การเดินทางไม่ปลอดภัย  และผู้เดินทางในสมัยปัจจุบันก็เหมือนกับผู้เดินทางในสมัยกรักโรมัน  คือ  ไม่ต้องการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีชื่อเสียงในทางไม่ปลอดภัยเหล่านั้นเลยแม้แต่สักคนเดียว

          ในศตวรรษที่ 17  และ 18  ก็มีการท่องเที่ยวเรียกว่า  แกรนด์ทัวร์  (Grand  Tour)  เกิดขึ้น  ซึ่งประกอบด้วย  นักการทูต  นักธุรกิจ  และนักการศึกษาเดินทางไปทั่วยุโรป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองใหญ่ๆในฝรั่งเศสและอิตาลี  เพราะดูเหมือนจะเป็นเรื่องนำสมัยที่นักการศึกษาจะต้องเดินทางไปศึกษาวิชาการต่างๆ  ที่ปารีส  โรม  ฟลอเรนซ์  และเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมอื่นๆ  จึงกล่าวได้ว่า  แกรนด์ทัวร์นี้เป็นเรื่องของการเดินทางเพื่อแสวงหาประสบการณ์ทางการศึกษา  แต่ต่อมาก็กลายสภาพไปบ้าง  คือหันไปในทางแสวงหาความเพลิดเพลินเสียเป็นส่วนใหญ่  ต่อมาคำว่า  “แกรนด์ทัวร์”  ยังคงปรากฏอยู่ในปัจจุบัน  โดยเป็นการเดินทางไปทั่วทวีปยุโรป  แต่ไม่ได้ใช้ระยะเวลานานหลายปีอย่างเมื่อก่อน  หากแต่เป็นเวลาสั้นๆแค่ 3 สัปดาห์เท่านั้น

          ในปีค.ศ. 1822  โรเบิร์ต  สมาร์ต  (Robert  Smart)  แห่งบริสตอล  ประเทศอังกฤษ  ได้ประกาศตัวเองเป็นตัวแทนคนแรกของเรือกลไฟโดยสาร  เริ่มการจองตั๋วโดยสารเรือกลไฟตามท่าเรือหลายแห่ง  เช่น  ช่องแคบบิสตอล  และดูบรินแห่งไอร์แลนด์  เป็นต้น

          ในปีค.ศ. 1841  โทมัส  คุก  (Thomas  Cook)  ได้เริ่มเดินรถไฟขบวนพิเศษจากไลเซสเตอร์  (Leicester)  ไปลัฟโรห์  (Loughborugh)  ซึ่งมีระยะทางยาว 12 ไมล์  และในวันที่ 5 เดือนกรกฎาคมของปีนั้น  รถไฟของโธมัส  คุกก็รับผู้โดยสารไปกลับถึง 570 คน  ในราคาคนละ 1 ชิลลิ่ง  ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นรถไฟเดินทางระยะสั้นที่มีการโฆษณาเผยแพร่เป็นครั้งแรก  จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า  โธมัส  คุกเป็นตัวแทนท่องเที่ยวรถไฟระยะทางสั้นๆเป็นคนแรก  และความพยายามของเขาก็ถูกผู้คนเลียนแบบกันไปทั่วโลก  แต่อย่างไรก็ตามบริษัทของโธมัส  คุกก็เติบโตอย่างรวดเร็ว  มีการจัดท่องเที่ยวโดยมีผู้คอยบริการอำนวยความสะดวกไปสู่ยุโรป  และต่อมาก็นำไปสู่สหรัฐอเมริกา  ต่อมาอีกก็นำไปสู่การท่องเที่ยวทั่วโลก  แม้กระทั่งทุกวันนี้บริษัทของโธมัส  คุกก็ยังคงดำเนินกิจการอยู่  และเป็นบริษัทหรือองค์การทางการเดินทางท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่เช่นเดิม

          ประวัติการเดินทางท่องเที่ยวในสมัยใหม่ของโลก    การท่องเที่ยวสมัยใหม่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  คือ  การท่องเที่ยวในสมัยหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวสมัยปัจจุบัน  ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้  (ไพฑูรย์  พงศะบุตร,  ม.ป.ป.: 13-15)

         1.  หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม  คือ  ตั้งแต่ตอนปลายของคริสต์ศตวรรษที่ 18  จนถึงก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่ 2  การท่องเที่ยวได้ขยายตัวขึ้นเป็นลำดับ  ซึ่งการขยายตัวของการท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้  เป็นผลมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

             (1)  การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง  มีการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งทางรถไฟ  ทางรถยนต์  ทางเรือ  และทางเครื่องบิน  ทำให้การเดินทางสะดวกรวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง  อีกทั้งยังใช้เวลาเดินทางน้อยลง  ทำให้สามารถเดินทางไปที่ไกลๆได้สะดวกอีกด้วย

             (2)  การพักผ่อนหย่อนใจของสังคมอุตสาหกรรม  การปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นผลให้ประเทศทางตะวันตกเปลี่ยนเป็นสังคมอุตสาหกรรม  ซึ่งประชาชนมีรายได้สูงขึ้น  และอยู่กันหนาแน่นตามเมืองใหญ่ๆประกอบอาชีพตามโรงงานอุตสาหกรรม  หรือบริษัทห้างร้านที่มีกำหนดเวลาทำงานและเวลาพักผ่อนที่แน่นอน  ลักษณะเช่นนี้ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวขยายตัวกว้างขวางมากขึ้น  เพราะประชาชนมีทั้งเงินและเวลาที่จะใช้ไปในการท่องเที่ยว  รวมทั้งต้องการที่จะพักผ่อนร่างกายและจิตใจ  หลังจากที่ได้ทำงานเคร่งเครียดมาแล้วในเมือง  หรือในโรงงานอุตสาหกรรม

         2.   การท่องเที่ยวสมัยปัจจุบันตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2  หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา  กล่าวได้ว่า  การท่องเที่ยวได้พัฒนาไปอย่างมาก  ในปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้กลายเป็นธุรกิจที่สำคัญของหลายประเทศ  ทั้งที่ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา  และการท่องเที่ยวได้ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางครอบคลุมทุกๆทวีปที่มีประชากรอาศัยอยู่  จนมีผู้กล่าวว่า  ปัจจุบันนี้เราได้เคลื่อนจากการท่องเที่ยวชนิดที่เป็นตัวแทรกเล็กๆทางด้านบัญชีมาเป็นสิ่งที่ใหญ่โตที่สุดในด้านการค้าของโลก  และในหลายๆประเทศ  การท่องเที่ยวก็ได้กลายเป็นแหล่งสำคัญของรายได้จากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  และมีผู้ทำนายว่า  เมื่อถึงปี พ.ศ. 2553  การท่องเที่ยวจะกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่งในโลกทีเดียว

 


รวมข้อมูลที่หน้าสนใจ

รายชื่อบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ, ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว, Travel VDO clip

ดูข้อมูลรายชื่อบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ / ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลด้านใน +
ทัวร์ต่างประเทศ กับ เบสท์ เวสเทิร์น
บริษัททัวร์ ตัวแทนท่องเที่ยวที่ให้บริการการสำรองที่พัก โรงแรมทั่วทุกมุมโลก มีสาขาอยู่เกือบทั่วโลก
www.bestwestern.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ ดรากอลแอร์ฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ บริการนำเที่ยวทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ รับจองแพ็กเกจท่องเที่ยว
www.kaholidays.com
ทัวร์ต่างประเทศ บริษัท เอสทีเอแทรเวล จำกัด
บริษัททัวร์ บริการด้านการเดินทางท่องเที่ยวและศึกษาต่อ ราคาตั๋วเครื่องบิน โปรแกรมการท่องเที่ยวและที่พัก
www.statravel.co.th
ทัวร์ต่างประเทศ กับ เอเซียทัวร์
บริษัททัวร์ บริการท่องเที่ยว ตัวแทนจองโรงแรม รีสอร์ท การเดินทาง ทัวร์ต่าง ๆ ห้องพัก ของภาคพื้นเอเซีย
www.asiatours.net
ทัวร์ต่างประเทศ กับ โอเรียนท์ เอ็กเพรส โฮเทล เทรน แอนด์ ครุยซ์
บริการรับจองห้องพักจองทัวร์ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเช่นจองโปรแกรมท่องเที่ยวทางรถไฟ
www.orient-express.com
ไทยแลนด์ฮอตดีลดอทคอม
บริการด้านการท่องเที่ยว ข้อมูลการท่องเที่ยวไทย ข่าวสารการท่องเที่ยว จองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท
www.thailandhotdeal.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ ทราเวล ฟิช
ตัวแทนนำเที่ยวและจองห้องพัก ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม กัมพูชา
www.travelfish.org
ทัวร์ต่างประเทศ กับ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์ ตัวแทนท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
www.noomsaotours.com
บริษัท เอ็น.เอส. ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเที่ยวในประเทศไทย พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลของประเทศไทย
www.nstravel.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ บริษัท แพชชั่นเน็ต จำกัด
บริษัททัวร์ตัวแทนท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย ข้อมูลการท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ภูมิอากาศ
www.passionasia.com
บริษัท ไทยลองสเต แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัททัวร์บริการจองและวางแผนการท่องเที่ยวในประเทศไทย จัดหาที่พัก และเพจเกจการท่องเที่ยว
www.thailongstay.co.th
รอยัลออชิลด์ฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ของไทยในต่างประเทศ บริการเที่ยวแบบเป็นหมู่คณะ จัดโปรแกรมการเดินทาง
www.royalorchidholidays,se

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า)
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศไทย ร้านค้าร้านจำหน่ายของที่ระลึก ข้อมูลที่พัก บริษัททัวร์ในไทย
www.atta.or.th
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร (สธม.)
ความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร ข้อมูลพระราชบ...
www.tat.or.th/tbgr
อี-บิซ ทราเวล : บริการจองห้องพักทางอินเทอร์เน็ต
บริษัททัวร์ บริการจองห้องพัก โรงแรมออนไลน์ทางอินเทร์เน็ต พร้อมให้บริการจองทัวร์ แพ็คเก็จทัวร์ และตั๋วเครื่องบิน
www.e-biz-travel.com
อีเกาะช้าง
บริการจองห้องพักโรงแรม รีสอร์ท ในประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ เกาะช้าง เกาะลันตา ตั๋วเครื่องบิน รับบริษัททัวร์
www.ekorchang.com

เปิดโลกการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว โปรแกรมทัวร์ในประเทศไทย ท่องเที่ยวผจญภัย มี package ทัวร์การท่องเที่ยวจากบริษัททัวร์ให้เลือก
www.openworldthailand.com
เอเชี่ยน แทรล์
บริษัททัวร์ บริการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวประเทศในกลุ่มอาเซียนในรูปแบบต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยวแบบผจญภัย การล่องเร...
www.asiantrails.net
แพดเดิ้ล เอเชีย
บริษัททัวร์ให้บริการนำเที่ยวและแพ็กเก็จทัวร์พายเรือแคนูในประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา รวมทั้ง ภูเก็ต พังงา...
www.paddleasia.com
แอคคอมไลน์
ตัวแทนบริษัททัวร์รับจองโรงแรม รีสอร์ทในประเทศไทย และทั่วโลก สามารถจองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
www.accomline.com

แฮปปี้เนส กรุ๊ป
เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ 4 แห่ง ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ บริษัททัวร์ รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด...
www.happinesssmile.com

โฮเทลไทยแลนด์
บริการรับจองโรงแรม รีสอร์ท ทัวร์ เช่ารถ จองตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ และข้อมูลบริษัททัวร์
www.hotelsthailand.com

แฮปปี้เนส กรุ๊ป
เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ 4 แห่ง ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ บริษัททัวร์ รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด...
www.happinesssmile.com
บริษัท หัวหิน สแกนด์ทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์บริการรับจองโรงแรม และรีสอร์ททั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย แพคเกจทัวร์ รถเช่า คอนโดให้เช่า ตั๋วเครื่อ...
www.skanditours.net
ทัวร์ต่างประเทศ กับกังวาลฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ จำหน่ายตั๋วเครื่องบินของสายการบินทุกสายการบินทั่วโลก ทั้งในและต่างประเทศ จองที่พักของโรงแรมต่างๆ ...
www.kangwal.com
กินนาราทัวร์
บริษัททัวร์ ดำเนินธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทย จัดแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว พร้อมบริการรถเช่า จองห้องพักโรงแรม รีสอร์ท
www.kinnaratours.com
จัมโบ้ริเวอร์แคว
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี บริการนำเที่ยว จัดโปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์ธรรมชาติ ผจญภัย...
www.jumboriverkwai.com
จินนี่ ทราเวล
บริษัททัวร์ ดำเนินธุรกิจนำเที่ยว จัดแพคเกจท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ แพคเกจตีกอล์ฟ สปาร์ และฮันนี่มูนแพคเกจ
www.jinnietravel.com

ทราเวล โซลูชั่น
บริษัททัวร์ ตัวแทนนำเที่ยว จัดนำเที่ยวในประเทศไทย พร้อมบริการจองห้องพัก จองตั๋วเครื่องบิน และเสนอข้อมูลท่องเท...
www.travelsolutions.co.th
ทัวร์ต่างประเทศ กับทริปเปิ้ลทรี ทัวร์
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ เช่น ไทย เวียดนาม เอเซีย ยุโรป และแถบอินโดไชน่า แบบส่วนตัว หม...
www.333tourthai.com
วายดับบลิวทีเอ2005
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ และจองตั๋วเครื่องบิน
www.ywta2005.com
วาไรตี้ทริป
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยว เรือสำราญ จัดทัวร์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
www.varietytrip.com

ส.แสงอรุณทัวร์
บริษัททัวร์ครบวงจร บริการบังกะโลแสงอรุณ ครัวแสงอรุณ และนำเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ รอบเกาะช้าง
www.sangaruntour.com
สตาร์ เกท ทราเวล เน็ตเวิร์ค
บริษัททัวร์บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน แพ็กเกจทัวร์ จองโรงแรม/รีสอร์ท รถเช่า ทั้งในและต่างประเทศ
www.stargatetravel.co.th
สนุกสนานดอทคอม
บริษัททัวร์ ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์พร้อมคณะ
www.sanooksanan.com

สมาย์ลิงค์ทราเวล
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยว แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศไทย พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ
www.smilelinktravel.com
สยาม เอ็นดูโร
จัดโปรแกรมทัวร์โดยใช้มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะนำเที่ยวโดยนำเที่ยวทั้งในภาคเหนือประเทศไทยและประเทศลาว
www.siamenduro.com
สยามทริป
บริษัททัวร์บริการรับจองโรงแรมและรีสอร์ททั่วประเทศ จัดกรุ๊ปเหมาสัมมนา ท่องเที่ยว รวบรวมแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวใ...
www.siamtrips.com
สยามวาเคชั่นดอทคอม
ให้บริการข้อมูล และเป็นตัวแทนในการรับจองห้องพักออนไลน์ ตั๋วเครื่องบิน และแพคเกจท่องเที่ยวทั่วประเทศ
www.siamvacation.com
สยามฮอลิเดย์ดอทคอม
ให้บริการข้อมูล และเป็นตัวแทนในการรับจองห้องพักออนไลน์ ตั๋วเครื่องบิน และแพคเกจท่องเที่ยวทั่วประเทศ
www.siamholidays.com
สวัสดี-พัทยา
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวเป็นหมู่คณะทั้งในและต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ จองโรงแรม รถเช่า เละเรือเช่า
www.hello-pattaya.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับสไมลลิ่ง ทัวร์
บริษัททัวร์ตัวแทนท่องเที่ยว ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รับจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว จัดหาที่พัก โรงแรม..
www.smilingtours.net
สไมล์ ทัวร์ไทย
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจนำเที่ยว เน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเป็นหลัก จัดทัวร์เป็นหมู่คณะ จัดสัมมนานอกสถาน...
www.smiletourthai.com

ทัวร์ต่างประเทศ กับสไมล์ ออฟ เอเซีย
บริษัททัวร์ตัวแทนนำเที่ยวในประเทศไทยและต่างประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย
www.smile-of-asia.com

หัวหิน แอ็ดเวนเจอร์
บริษัททัวร์ ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในหัวหิน ท่องเที่ยวแบบผจญภัย น้ำตกและแนะนำที่พัก โรงแรม รีสอร์ท และแพคเกจบริษัททัวร์
www.huahinadventure.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์
ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศ โดยเฉพาะทัวร์หมู่คณะ ดูงาน
www.tour-excenter..com
ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำโขง ทราแวล
บริษัททัวร์ น้ำโขงทราแวล รับทำวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว มีกิจการเกสท์เฮ้าส์สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาพัก...
www.namkhongtravel.co.th
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
บริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ ดอทคอม จำกัด เว็บไซต์นำเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ของบริษัททัวร์ชั้นนำของไทย เรานำเสนอข้อมูลการเดินทางและโปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศ ในกลุ่มพันธมิตรของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ ชั้นนำ และเป็นบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ ที่เชี่ยวชาญและชำนาญเส้นทาง ทัวร์ต่างประเทศ ในแต่ล่ะเส้นทางของแต่ล่ะประเทศ ในราคามิตรภาพซึ่งท่านสามารถวางใจใช้บริการ ทัวร์ต่างประเทศ จากบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ เหล่านี้ได้ด้วยความสบายใจให้ท่านได้มีรอยยิ้มและความประทับใจเก็บไว้ตลอดไป ด้วยความปราถนาดี จาก ทีมงาน"TEC" Tour Express Center Dotcom Co.,Ltd. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06195

Powered by AIWEB