เที่ยวแบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวรเอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด รับจัดทัวร์ ทัวร์ส่วนตัว ทัวร์กรุ๊ป ในทุกเส้นทาง ทั่วโลก


ทัวร์ลาว เที่ยวลาว กับบริษัททัวร์ที่เชี่ยวชาญและชำนาญเส้นทางทัวร์ลาว
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
ท่านสามารถดูโปรแกรมโดยคลิกที่รายละเอียดหรือชื่อโปรแกรมได้ทันที
หรือเช็คด่วนผ่าน CALL CENTER หรือ HOTLINE โดยแจ้งรหัสทัวร์เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ

หรือติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ที่ต้องการได้ที่นี่ค่ะ คลิกที่นี่!
วันเดินทางและราคาทัวร์ลาว อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามค่ะ


ทัวร์ลาว เที่ยวลาว ปีใหม่


 

TOUR EXPRESS เว็บใหม่  http://www.tourexpresscenter.com/      ทัวร์ลาว

 หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน EZY PACKAGE 
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
รหัสทัวร์ : TEH5-QV-LAO-28SEP-003

เสน่ห์ดินแดนมรดกโลก
โดยสายการบินลาว (QV)

สายการบิน : สายการบินลาว (QV)

กำหนดการเดินทาง :
2 ท่านออกเดินทาง ราคา 18,900 บาท


  ทัวร์ลาว อุบลฯ-ปากเซ-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง-วัดพู-ตาดฟาน-ตาดผาส้วม
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
รหัสทัวร์ : TEP17-DD-LAO-23FEB-26MAY13
อุบลราชธานี-ปากเซ-จำปาสัก-ปราสาทหินวัดพู
อลังการน้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง(ไนแองการ่าแห่งเอเชีย)
น้ำตกตาดฟาน-ชนเผ่ากะตู้-น้ำตกผาส้วม-ปากเซ
สายการบิน : NOK AIR (DD)
กำหนดการเดินทาง :
23-25 ก.พ./ 15-17 มี.ค.56 ราคา13,900บาท
6-8 เม.ย./ 13-15 เม.ย.56 ราคา14,900บาท
4-6 พ.ค./ 24-26 พ.ค.56
ราคา13,900บาท


  ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 4 วัน
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
รหัสทัวร์ : TEP17-PG-LAO-22FEB-25FEB13
เวียงจันทน์ –พระธาตุหลวง-ประตูชัย-หอพระแก้ว-วัดศรีสะเกด–วังเวียง
หลวงพระบาง–พิพิธภัณฑ์(พระราชวังเก่า)-วัดเชียงทอง-พระธาตุ
พูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา-ตักบาตรข้าวเหนียว- ตลาดเช้า-วัดใหม่สุวันพูมาราม
วัดวิชุนราช-พระธาตุ-หมากโม-บ้านซางไห-ล่องเรือน้ำโขง-ถ้ำติ่ง-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวงซี
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
กำหนดการเดินทาง :
22-25 ก.พ.56 ราคา21,900บาท


  ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 4 วัน
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
รหัสทัวร์ : TEP17-QV-LAO-10FEB-16APR13
เวียงจันทน์-หอพระแก้ว-วัดสีสะเกด-พระธาตุหลวง-ประตูชัย
เวียงจันทน์-วังเวียง-ถ้ำจัง-วังเวียง-พูคูน-กิ่วกะจำ-หลวงพระบาง
วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์พลาซา
ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-บ้านช่างไห-ล่องเรือแม่น้ำโขง
ถ้ำติ่ง-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวางซี-วัดพระบาทใต้-วัดใหม่สุวันพูมาราม
พิพิธภัณฑ์(พระราชวังเก่า)-วัดวิชุนราช-พระธาตุ   หมากโม-หลวงพระบาง
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
กำหนดการเดินทาง :
10-13 ก.พ./22-25 ก.พ. /21-24 มี.ค. 56 ราคา18,900บาท
5-8 เม.ย./ 13-16 เม.ย.56
ราคา20,900บาท


  ทัวร์ลาว มรดกโลก หลวงพระบาง  3 วัน
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
รหัสทัวร์ : TEP17-QV-LAO-14JAN-30APR13
หลวงพระบาง-วัดใหม่-พิพิธภัณฑ์-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์พลาซ่า
ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-บ้านช่างไห-ล่องเรือน้ำโขง
ถ้ำติ่ง-น้ำตกตาดกวางสี-บ้านผานม-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
กำหนดการเดินทาง :
ตั้งแต่ 2 ท่าน (ท่านละ 19,900 บาท)  เดินทางได้ทุกวัน  รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว  
(ตั้งแต่วันนี้ - 30 เม.ย.56 เท่านั้น)


  ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 3 วัน
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
รหัสทัวร์ : TEP17-QV-LAO-18JAN-18MAR13
เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันพูมาราม-พิพิธภัณฑ์(พระราชวังเก่า)
พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง
บ้านช่างไห-ล่องเรือแม่น้ำโขง-ถ้ำติ่ง-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวางซี-วัดพระบาทใต้
วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
กำหนดการเดินทาง :
18-20 ม.ค./10-12 ก.พ./15-17 มี.ค.56 ราคา18,900บาท


  ทัวร์ลาว มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
รหัสทัวร์ : TEP17-QV-LAO-23FEB-25FEB13
หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันพูมาราม-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา
ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พิพิธภัณฑ์(พระราชวังเก่า)
บ้านช่างไหล่องเรือน้ำโขง-ถ้ำติ่ง-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวางซี-หลวงพระบาง
วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-หลวงพระบาง
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
กำหนดการเดินทาง :
23-25 ก.พ.56
(3 ดาว B) ราคา18,900บาท
(3 ดาว A) ราคา19,500บาท
(4 ดาว) 
ราคา19,900บาท


  ทัวร์ลาว เวียงจันทร์-วังเวียน-หลวงพระบาง 4วัน3คืน
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
รหัสทัวร์ : TEH5-DD-LAO-23FEB-26FEB13
วัดวิชุนราช –วัดเชียงทอง –ถ้ำติ่ง –บ้านซ่างไห –น้ำตกตาดกวงสี
เขาพู่สี –ตลาดค่ำ –พระราชวังหลวง –หอพระแก้ว –วัดศรีเมือง
พระธาตุหลวง –อนุสาวรีย์ประตูชัย
สายการบิน : NOK AIR (DD)
กำหนดการเดินทาง :
23-26 ก.พ. 56 ราคา14,900บาท


  ทัวร์ลาว ล่องเรือ สู่เมืองมรดกโลก.......หลวงพระบาง
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
รหัสทัวร์ : TET14-BUS-LAO-5APR-9APR13
อ.ปัว น่าน - ตม.ห้วยโก๋น - ปากห้วยแคน - หลวงพระบาง
สายการบิน : BUS
กำหนดการเดินทาง :
5-9เม.ย.56  ราคา10,500บาท


  ทัวร์ลาว ล่องเรือ สู่เมืองมรดกโลก.......หลวงพระบาง
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
รหัสทัวร์ : TET14-BUS-LAO-22FEB-26FEB13
อ.ปัว น่าน - ตม.ห้วยโก๋น - ปากห้วยแคน - หลวงพระบาง
สายการบิน : BUS
กำหนดการเดินทาง :
22-26ก.พ.56 ราคา11,500บาท


  ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
รหัสทัวร์ : TET14-QV-LAO-6APR-8APR13
หลวงพระบาง –วัดเชียงทอง –พิพิธภัณฑ์หลวง –พระธาตุพูสี-ไนท์พลาซา
ตักบาตรเช้า –วัดวิชุนราช –ล่องเรือน้ำโขง –ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห  บ้านผานม
น้ำตกตาดกวางซี-ไนท์พลาซา
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
กำหนดการเดินทาง :
6-8เม.ย.56 ราคา18,900บาท


  ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
รหัสทัวร์ : TET14-QV-LAO-12APR-15APR13
หลวงพระบาง–วัดเชียงทอง–พิพิธภัณฑ์หลวง–พระธาตุพูสี-ไนท์พลาซา
ตักบาตรเช้า–วัดวิชุนราช–ล่องเรือน้ำโขง–ถ้ำติ่ง- บ้านช่างไห-บ้านผานม
น้ำตกตาดกวางซี - ไนท์พลาซา
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
กำหนดการเดินทาง :
12-14 เม.ย. 56
13-15เม.ย. 56
ราคา19,900บาท


  ทัวร์ลาว หลวงพระบาง-เชียงใหม่ 3 วัน
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
รหัสทัวร์ : TET14-QV-LAO-12APR-16APR13
เชียงใหม่-หลวงพระบาง-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์พลาซ่า
ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดใหม่-พิพิธภัณฑ์
บ้านช่างไห-ล่องเรือน้ำโขง-ถ้ำติ่ง-น้ำตกตาดกวางสี-บ้านผานม
วัดเชียงทอง-วัดแสน-วัดวิชุน-พระธาตุหมากโม-หลวงพระบาง
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
กำหนดการเดินทาง :
เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ท่านละ 16,900 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาล
12-14/14-16 เม.ย.56 ราคา16,500  บาท


  ทัวร์ลาว หลวงพระบาง-เชียงใหม่ 3 วัน
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
รหัสทัวร์ : TET14-QV-LAO-14APR-16APR13
หลวงพระบาง –วัดเชียงทอง –พิพิธภัณฑ์หลวง –พระธาตุพูสี - ไนท์พลาซา
ตักบาตรเช้า –วัดวิชุนราช –ล่องเรือน้ำโขง –ถ้ำติ่ง - บ้านช่างไห - บ้านผานม
น้ำตกตาดกวางซี -ไนท์พลาซา
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
กำหนดการเดินทาง :
14-16 เม.ย.56 ราคา19,900บาท


  ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันท์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
รหัสทัวร์ : TET14-QV-LAO-14APR-17APR13
หลวงพระบาง –พระราชวังเก่า–วัดเชียงทอง–วัดวิชุน–พระธาตุภูษี
ถ้ำติ่ง–บ้านซ่างไห–น้ำตกตาดกวงชี–บ้านผานม
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
กำหนดการเดินทาง :
14–17เม.ย.56 ราคา22,900บาท


ท่านสามารถดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ได้ เครื่องคอมของท่านต้องติดตั้งโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF

คลิกดาวน์โหลดที่นี่!

ทัวร์ลาว

ทัวร์ลาว,ราคาทัวร์ลาว,บริษัททัวร์ลาว,บริษัทนำเที่ยวลาว,เที่ยวลาว,ท่องเที่ยวลาว

ทัวร์ลาว
TAT.11/06195

 โปรแกรมทัวร์ เป็น ไฟล์ PDF ถ้าในคอมพิวเตอร์ท่านยังไม่มีโปรแกรมดูไฟล์ PDF

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ทัวร์ลาว

หรือขอโปรแกรม ทัวร์ลาว ที่ต้องการได้ที่นี่ครับ  click


 

 

Check Google Page Rank

Copyright © 2009 http://tour-excenter.com - Tour Powered by TEC

เที่ยวต่างประเทศแบบมีคุณภาพ กับ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในราคามิตรภาพ


Powered by AIWEB