ทัวร์ บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ รับจัดทัวร์ ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก
เที่ยวแบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวรเอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด รับจัดทัวร์ ทัวร์ส่วนตัว ทัวร์กรุ๊ป ในทุกเส้นทาง ทั่วโลก

Download

คำศัพท์ด้านการท่องเที่ยว

Abacus

ระบบการสำรองที่นั่งทางคอมพิวเตอร์ของสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก ไชน่า แอร์ไลน์ มาเลเซียแอร์ไลน์ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์รอยัลบรูไนสิงคโปร์แอร์ไลน์และเวิลด์สปัน

Acceed Code

การใส่ตัวอักษรหรือรหัสเพื่อทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าไปสู่ระบบข้อมูล

            Adult

                        ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไป

            Advance Purchase Excursion Fare (APEX)

                        ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไปกลับราคาพิเศษสามารถซื้อได้ก่อนล่วงหน้าตามเวลาที่กำหนดไว้ของแต่ละสายการบินโดยตั๋วโดยสารราคาพิเศษนี้จะกำหนดรายละเอียดต่างๆ ของการเดินทางไว้ เช่น เที่ยวบิน,วันเดินทาง,ที่นั่งบนเครื่องซึ่งเข้มงวดต่อผู้โดยสารที่จะทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ ข้างต้นการจำหน่ายตั๋วลักษณะนี้ส่วนมากถือปฏิบัติกันในยุโรปและในอเมริกาเท่านั้น

Affinity group

                        กลุ่มหรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการจัดเดินทาง เช่น สมาคมโรงเรียนหรือหน่วยงานทางการค้า

Air taxi

                   ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ให้บริการขนส่งทางอากาศในระยะสั้นโดยไม่ได้บินในลักษณะตารางประจำแต่ขึ้นอยู่กับความต้องการว่าจ้างเป็นครั้งๆ ไป

            A La carte

                        เมนูอาหารตามสั่งที่มีรายการแยกราคาไว้เป็นอย่างๆ

Automated ticket/ boarding pass

                   บัตรโดยสารของเที่ยวบินและใช้เป็นบัตรผ่านขึ้นเครื่องบินในใบเดียวกัน

            Agency administrator

                        หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของไออาต้ามีหน้าที่ติดต่อและดูแลบริษัทท่องเที่ยว

Appointment

            การแต่งตั้งเพื่อให้บริษัททัวร์หรือเอเย่นต์ได้รับสิทธิ์ในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการแทนเจ้าของสินค้าหรือผู้ประกอบการในอุสาหกรรมท่องเที่ยว

Auto drop PNR

                        บันทึกรายชื่อของผู้โดยสารที่ปรากฏขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามลำดับที่เหมาะสม เช่น เวลาที่ผู้โดยสารสำรองรอการเดินทางไว้ (waiting list) เมื่อมีที่นั่งว่างบนเครื่องหรือผู้โดยสารยกเลิกการเดินทางผู้สำรองก่อนก็จะได้ที่นั่งนั้นก่อน

          Back of house

                        ส่วนหรือบริเวณพื้นที่ของที่พักต่างๆ ซึ่งปกติจะไม่เปิดติดต่อกับแขกหรือลูกค้า

            Baggage Allowance

                        จำนวนสัมภาระที่อนุญาตให้ผู้โดยสารแต่ละคนนำขึ้นเครื่องได้โดยไม่ต้องเสียเงินซึ่งจะกำหนดน้ำหนักและจำนวนของกระเป๋า

            Bain Marie

                        เป็นกรรมวิธีอุ่นอาหารด้วยน้ำร้อนโดยนำภาชนะที่ทำด้วยสแตนเลสซึ่งมีอาหารบรรจุอยู่ไปแช่น้ำร้อนเพื่ออุ่นอาหารให้ร้อนอยู่ตลอดเวลา

            Bank settlement plan

                        ระบบของสายการบินที่ตั้งขึ้นสำหรับบัญชีการจ่ายเงินขอเอเย่นต์

            Bare boat charter

                        การเช่าเหมาเรือยอร์ชหรือเรืออื่นๆ โดยไม่รวมลูกเรือหรือสิ่งจัดหาอื่นๆ

Barter

            การแลกเปลี่ยนสินค้าหรือการบริการระหว่างสายการบินและผู้ประกอบการธุรกิจอื่นๆ

Bed-and-breakfast

                        การจัดอาหารเช้าให้รวมอยู่ในรายการที่พักของแขกซึ่งมักจะจัดให้สำหรับแขกที่พักอยู่ในบ้านส่วนตัวหรือโรงแรมเล็กๆ ที่มีการบริการอาหารเช้าเพียงมื้อเดียวโดยคิดค่าอาหารรวมอยู่ในอัตราค่าห้องพัก

            Bed night

                        ระบบการคิดจำนวนการพักของแขกในโรงแรมตามจำนวนเตียง เช่น แขกหนึ่งคนพักหนึ่งคืน=1bednightแขก10คนพัก10คืน=100bednight

            Bermuda plan

                        อัตราห้องพักโรงแรมซึ่งรวมค่าอาหารเช้าแบบอเมริกันไว้ด้วย

            Bilateral

                        ข้อตกลงทางด้านสิทธิการบินของระหว่างสองประเทศที่กำหนดให้สายการบินของแต่ละฝ่ายทำการบินระหว่างเส้นทางที่กำหนดตามข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองประเทศนั้น

Billing Settlement Plan (BSP)

                        ระบบการเก็บเงินที่สายการบินใช้เรียกเก็บกับบริษัทผู้ประกอบการท่องเที่ยว

            Blacked out

                        ช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้ตั๋วลดราคาพิเศษหรืออัตราค่าโดยสารอื่นๆ ได้

Blocked space

                        การจองที่บนเครื่องบินของบริษัททัวร์หรือเอเย่นต์โดยวางเงินมัดจำให้กับสายการบินโดยเอเย่นต์จะนำที่นั่งที่จองไว้ทั้งหมดไปขายต่อในตลาด

            Boarding priority

                        ระเบียบกฎหรือหลักการของแต่ละสายการบินในการคัดเลือกผู้โดยสารที่ถือตั๋วในแต่ละประเภทหรือชนิดว่าใครหรือแบบใดที่จะได้รับสิทธิในการขึ้นเครื่องก่อน

            Bound for

                        เดินทางไปยัง

            Breakage

                        เงินที่ผู้ให้บริการการเดินทางได้รับจากส่วนที่เหลือจากการใช้บริการของลูกค้าซึ่งมาจากการที่ลูกค้าจ่ายเงินซื้อค่าบริการทั้งหมดในแพ็คเก็จหนึ่งแต่ลูกค้าไม่ได้ใช้บริการทั้งหมดที่ซื้อไว้

            British Tourist Authority

                        องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐบาลที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอังกฤษในตลาดทั่วโลก

Buld fare

                        ตั๋วลดราคาพิเศษหรือตั๋วราคาเหมาที่จำหน่ายให้กับเอเย่นต์ที่สำรองที่นั่งจากสายการบินโดยตรงเท่านั้น

            Bolter

                        พนักงานต้นห้องทำหน้าที่บริการแขกด้านอาหารและเครื่องดื่มหรือบริการพิเศษตามที่แขกขอโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มและเป็นตัวแทนในการแก้ไขปัญหารวมถึงคอยดูแลความสะดวกสบายให้กับแขกรวมทั้งทำหน้าที่ประสานงานกับแผนกต่างๆ

            Bypass

                        การที่ผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวขายสินค้าโดยตรงให้แก่นักท่องเที่ยวหรือลูกค้าโดยไม่ต้องผ่านเอเย่นต์ค้าปลีก

            Cabana

                        ห้องพักหรือกระต๊อบบริเวณบริเวณชายหาดหรือสระว่ายน้ำซึ่งสร้างแยกออกจากอาคารหลักและอาจจะมีเตียงนอนได้

            Cabotage Fare

                        ตั๋วโดยสารในราคาซึ่งจำกัดให้กับประชากรในประเทศหนึ่งๆ ที่เดินทางภายในขอบเขตของประเทศนั้นๆ

Canapés                     

ออเดิฟหรือของที่ใช้รับประทานเพื่อเรียกน้ำย่อยโดยทำจากขนมปังชิ้นเล็กๆ แต่งหน้าด้วยกุ้งปลาเนื้อ

            Cancellation Fee

                                                            เงินจำนวนหนึ่งซึ่งลูกค้าต้องจ่ายในกรณีที่ไม่ได้ใช้ห้องพักหรือตั๋วโดยสารที่ตนจองไว้

            Cancellation Insurance

                        กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับนักเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากผู้จัดยกเลิก

Check-in time

                        ช่วงเวลาที่ห้องพักโรงแรมพร้อมที่จะให้แขกเข้าพักหรือเวลาสำหรับการเช็คตั๋วและกระเป๋าสัมภาระก่อนเที่ยวบินออก

            Child

                        ผู้โดยสารที่มีอายุครบ2ขวบขึ้นไปแต่ยังไม่เกิน12ปี

            Circle fare

                        อัตราค่าโดยสารของเที่ยวบินไปกลับซึ่งเป็นราคาพิเศษจะต่ำกว่าอัตราค่าโดยสารไปกลับที่ขายเฉพาะเที่ยวหรือจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

            CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)

            ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

            Collect Call

                        คือบริการโทรศัพท์ประเภทหนึ่งซึ่งเรียกเก็บเงินที่ปลายทาง (ผู้รับสายปลายทางยินยอม)

            Commercial rate

                        อัตราค่าห้องพักที่บริษัทหนึ่งๆ ได้ตกลงกับทางโรงแรมไว้สำหรับการส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทนั้นเข้าพักหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าCorporate rate

            Companion way

                        บันไดที่เชื่อมระหว่างโป๊ะและตัวเรือ

            Configuration

การตกแต่งหรือจัดรายการภายในของพาหนะหนึ่งๆ อาจเป็นการจัดจำนวนที่นั่งหรือเก้าอี้บนเครื่องบินหรือพาหนะขนส่งผู้โดยสารอื่นๆ ตามชั้นโดยสารต่างๆ

Connecting Flight

                        เที่ยวบินที่ผู้โดยสารจะต้องทำการเปลี่ยนเครื่องตามที่กำหนดไว้ในรายการ

            Consortium

                        การรวมตัวเป็นกลุ่มของคณะบุคคลหรือบริษัทเพื่อการซื้อขายสินค้าและการบริการทางด้านการท่องเที่ยวซึ่งไม่สามารถทำในลักษณะบุคคลได้หรืออาจเป็นกลุ่มการรวมตัวเพื่อใช้ต่อรองราคาหรือค่านายหน้า

            Continental breakfast

                        อาหารเช้าแบบภาคพื้นยุโรปประกอบด้วยผลไม้หรือน้ำผลไม้ชากาแฟขนมปังโรลขนมปังปิ้งครัวซองส์โดยปราศจากรายการอาหารที่ต้องหุงต้ม

            Corkage

                        ค่าบริการในการเปิดเหล้าแต่ละขวดที่ลูกค้านำจากข้างนอกมาดื่มในร้าน

Corporate rate

ราคาที่ลดพิเศษให้กับบริษัทหรือกลุ่มนักเดินทางธุรกิจหรือราคาพิเศษที่มีการตกลงกันไว้ก่อน

            Day rate

                        อัตราค่าเข้าพักในโรงแรมสำหรับช่วงเวลากลางวันเท่านั้นโดยทั่วไปเป็นอัตราในช่วงเวลาระหว่าง6โมงเช้าถึง5โมงเย็น

            Denied-boarding compensation

                        การจ่ายเงินสดหรือตั๋วเครื่องบินชดเชยสำหรับผู้โดยสารของสายการบินซึ่งไม่สามารถขึ้นเครื่องได้เนื่องจากที่เต็มซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของสายการบินเอง

            Deposit policy

                        จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในการจองสินค้าและบริการ เช่น ห้องพักโรงแรมหรือรายการทัวร์

Disembarkation card

                        เอกสารแสดงตนในการเดินทางอากาศเพื่อเข้าประเทศใดประเทศหนึ่งผู้เดินทางจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวให้กับกองตรวจคนเข้าเมืองที่ประจำการท่าอากาศยานบางที่เรียกว่าLanding card/arrival card/entry card

            Domestic excursion

                        นักทัศนาจรภายในประเทศหรือบุคคลที่เดินทางจากถิ่นพำนักถาวรไปยังอีกสถานที่หนึ่งภายในประเทศโดยมิได้พักค้างคืนเพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดค่าจ้างค่าตอบแทน

Domestic exhibition

                        นิทรรศการภายในประเทศหรือการจัดนิทรรศการที่เข้าร่วมจัดงานเป็นบุคคลที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศใดประเทศหนึ่งจัดขึ้นภายในประเทศนั้น

          Domestic-Inclusive Tour (D.I.T.)

                        การนำเที่ยวภายในประเทศเฉพาะบุคคลคือการจัดนำเที่ยวภายในประเทศให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละคนซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กันในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนนาดา

            Drop-off charge

                        เงินที่บริษัทให้เช่ารถเรียกเก็บจากผู้เช่าเป็นกรณีพิเศษกรณีที่ผู้เช่าไม่ได้นำรถมาคืนในจุดที่มาขอเช่ารถ

            Domestic Individual Tour

                        การนำเที่ยวภายในประเทศเฉพาะบุคคล

          Domestic passenger

                        ผู้โดยสารภายในประเทศ

            Domestic tourism

                   การท่องเที่ยวภายในประเทศคือนักท่องเที่ยวที่เดินทางอยู่ภายในประเทศที่เป็นถิ่นพำนักถาวรของตน

          Domestic transfer

                        การเปลี่ยนหรือต่อเที่ยวบินภายในประเทศของสายการบินเดียวกันหรือระหว่างสายการบิน

            Domestic travel

                        การเดินทางภายในประเทศคือการเดินทางภายในประเทศคือการเดินทางของบุคคลที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามรวมทั้งการท่องเที่ยว

            Dry lease

                        การให้เช่าพาหนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้กับประเภทเครื่องบินโดยเป็นการเช่าที่ไม่รวมคนทำงานลูกเรือหรือบริการอื่นๆ แม้กระทั่งน้ำมันและการซ่อมบำรุง

            Early departure

                        การเดินทางออกจากโรงแรมของลูกค้าก่อนเวลาที่กำหนดไว้ตอนแรก

            E-commerce

                        การพาณิชย์อีเลคโทรนิคคือระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าโดยผ่านสื่ออีเลคโทรนิคอาทิคอมพิวเตอร์โทรศัพท์โทรสารโทรทัศน์เป็นต้น

            Economy hotel

                        โรงแรมราคาประหยัด

            Ecotourism

                        การท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบเชิงนิเวศโดยมีการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการของสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

          Education tourism

                        การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวเป็นการศึกษาหาความรู้ต่างพื้นที่การนำชมสถานที่ต่างๆ โดยมีผู้ที่เชี่ยวชาญดำเนินการให้บรรยายให้ความรู้อย่างมีระบบ

            Embarkation

                        การขึ้นเครื่องการขึ้นเครื่องของผู้โดยสารที่เดินทางโดยเรือเครื่องบินหรือรถไฟ

            Embarkation card

เอกสารในการแสดงตนในการเดินทางออกนอกประเทศโดยทางอากาศผู้เดินทางจะต้องยื่นต่อกองตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานหรือบางทีเรียกว่า departure card/exit card

            English breakfast

                        อาหารเช้าแบบอังกฤษที่ลูกค้าสามารถเลือกสั่งจากรายการอาหารได้ตามใจชอบประกอบด้วยเครื่องดื่มเย็นหรือผลไม้สดเครื่องดื่มร้อนอาหารประเภทแป้งแปรรูป เช่น คอร์นเฟลคข้าวต้มขนมปังเนยผลไม้กวนปลาไข่และเนื้อ

English service

            การบริการแบบอังกฤษหรือการบริการแบบตักอาหารให้ลูกค้าการบริการอาหารจะปรุงโดยจัดใส่ภาชนะเรียนร้อยจากในครัวแล้วพนักงานบริการจะนำมาตักให้ลูกค้าที่โต๊ะอาหารนิยมใช้ในห้องอาหารชั้นดีหรือในงายเลี้ยงต่างๆ

Entree

            ในอดีตใช้สำหรับเรียกอาหารที่เสิร์ฟระหว่างคอร์สปลาและเนื้อแต่ปัจจุบันหมายถึงอาหารที่เป็นคอร์สหลักหรือเมนคอร์ส

Environmental Impact Assessment (EIA)

            การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยการใช้หลักการทางวิชาการและการทำนายหรือคาดการณ์เกี่ยวกับผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบของโครงการพัฒนาที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมทุกๆ ด้านทั้งทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติเศรษฐกิจและสังคมเพื่อจะได้หามาตรการป้องกันผลกระทบในด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้นน้อยที่สุด

Environmentally sensitive areas

          พื้นที่เปราะบางด้านสิ่งแวดล้อมพื้นที่ที่ระบบนิเวศตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไปซึ่งอาจถูกทำลายหรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้ง่าย

Environmental Management System (EMS)

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนวิธีการกระบวนการและทรัพยากรอย่างเพียงพอในการดำเนินงานองค์ประกอบสำคัญของระบบEMSได้แก่การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมการวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมการจัดทำแผนการควบคุมตรวจสอบและทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา

English service

            การบริการแบบอังกฤษหรือการบริการแบบตักอาหารให้ลูกค้าการบริการอาหารจะปรุงโดยจัดใส่ภาชนะเรียบร้อยจากในครัวแล้วพนักงานบริการจะนำมาตักให้ลูกค้าที่โต๊ะอาหารนิยมใช้ในห้องอาหารชั้นดีหรือในงานเลี้ยงต่างๆ

Escorted tour

            ทัวร์ภายในหรือนอกประเทศที่มีบริการและโปรแกรมต่างๆ จัดเตรียมไว้เพื่อขายให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ซื้อซึ่งจะมีมัคคุเทศก์ในพื้นที่คอยต้อนรับและพาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ

            ETA

                        ย่อมาจากEstimated time of arrivalหมายถึงเวลาที่คาดว่าจะมาถึงโดยประมาณ

ETD

ย่อมาจากEstimated time of Departureหมายถึงเวลาที่คาดว่าจะออกเดินทางโดยประมาณ

E-Ticket

การออกตั๋วอีเล็คโทรนิคเป็นการออกบัตรโดยสารที่ไม่มีการออกตั๋วกระดาษหรือคูปองแบบเดิมแต่เป็นรหัสให้แทนและคาดว่าหลังจากปีค.ศ.2007จะไม่มีการออกตั๋วกระดาษอีกเลย

Executive housekeeper

                        หัวหน้าแผนกแม่บ้านผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบห้องพักในด้านความเรียบร้อยสะอาดถูกสุขลักษณะและอยู่ในสภาพพร้อมที่จะให้แขกเข้าพักได้รวมทั้งดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของแผนกให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

Exhibition

                        นิทรรศการหรือการแสดงสินค้าและบริการของผู้ขายทำให้ผู้ร่วมงานได้เห็นและรับรู้สินค้าและบริการใหม่ๆ ที่จะได้รับการพัฒนาขึ้นอาจจัดควบคู่กับการประชุมแบบconventionหรือconferenceในยุโรปจะใช้คำว่า Exposition ซึ่งมีความหมายเดียวกัน

            Expatriate (Expat)

                        ประชากรของประเทศหนึ่งที่ไปอาศัยอยู่อีกประเทศหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจใดๆ  เช่น ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นต้น

            European plan (EP)

                        อัตราห้องพักของโรงแรมที่ไม่รวมค่าอาหาร

            Facilities

                        สิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางพักแรมและทำกิจกรรมต่างๆ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวได้แก่ร้านอาหารร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกรถประจำทางรับ-ส่งนักท่องเที่ยวการบริการข่าวสารการท่องเที่ยวเป็นต้น

            Fair

                        งานแสดงผลผลิตหรือบริการในกิจกรรมเฉพาะเพื่อการส่งเสริมธุรกิจนั้น

            FAM (Familiarization Trip)

                        เป็นโปรแกรมการศึกษาจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตัวแทนการท่องเที่ยวและ (หรือ) พนักงานของสายการบินได้รู้จักคุ้นเคยกับแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งว่ามีบริการอะไรให้แก่นักท่องเที่ยวบ้างรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งจัดให้ณจุดหมายปลายทางนั้นๆ โดยปกติมักจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสายการบินบริษัทนำเที่ยวและคณะกรรมการท่องเที่ยวประจำท้องถิ่น

Family plan

                        ส่วนลดราคาที่โรงแรมรีสอร์ท หรือผู้ให้บริการอื่นๆ เสนอให้กับลูกค้าที่เข้ามาในลักษณะเป็นครอบครัว

            Family service

                        การบริการอาหารโดยพนักงานบริการจะนำอาหารมาวางกลางโต๊ะของลูกค้าตักแบ่งด้วยตัวเองนิยมใช้ในห้องอาหารนานาชาติ

            F.I.T. (Free Independent Traveler หรือ Free Individual Traveler)

            นักท่องเที่ยวอิสระหรือแบบครอบครัวหรือแบบกลุ่มเล็กๆ ไม่กี่คน

            Folio

                        บัญชีรายการค้าของลูกค้าที่มาพักในโรงแรมซึ่งเก็บไว้ที่เคาน์เตอร์ส่วนหน้า

            Food poisoning

                        ความเจ็บไข้ได้ป่วยอันเกิดจากการรับประทานอาหารที่ติดเชื้อโรคโดยจะมีอาการ เช่น ท้องเสียอาเจียนปวดท้องบิดปวดศีรษะและมีไข้

            Forecast

                        การคาดคะเนตลาดเพื่อการวางแผนในอนาคต

            Forest Lodge

                        ที่พักรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวชนบทโดยมักตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวบ้านพักในป่าได้แก่บ้านพักอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้เป็นต้น

            Forest Park

                        วนอุทยานแห่งชาติหรือพื้นที่ป่าที่มีทิวทัศน์สวยงามซึ่งจัดไว้ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนมีเนื้อที่ไม่ถึงกับขนาดจะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติได้แต่ในทางปฏิบัติวนอุทยานบางแห่งก็มีลักษณะเป็นอุทยานแห่งชาติได้ซึ่งเมื่อกรมป่าไม้มีกำลังที่จะสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการงบประมาณและเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอก็จะดำเนินการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติต่อไป

            Fortress hub

                        ท่าอากาศยานที่เป็นศูนย์กลางหลักในการเชื่อมต่อเที่ยวบินของสายการบินใดสายการบินหนึ่งซึ่งมีเที่ยวบินส่วนใหญ่ขึ้น-ลง ณ สนามบินนั้น

            Franchise

                        สัญญาที่บริษัทหนึ่งให้สิทธิแก่ธุรกิจอิสระ เช่น โรงแรมหรือบริษัทรถยนต์ให้เช่าในการจำหน่ายจ่ายแจกผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้ชื่อของบริษัทของตนบริษัทที่ขายสิทธิดังกล่าวจะให้การสนับสนุนด้านการตลาดและการจัดการส่วนบริษัทที่ซื้อสิทธิมาดำเนินการจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าธรรมเนียมรายเดือนและค่าบริการอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่บริษัทผู้ขายมิทธิกำหนด

            French service

                        การบริการแบบฝรั่งเศสคือการนำอาหารโดยจะปรุงอาหารและจัดใส่ถาดเสิร์ฟจากครัวพนักงานจะนำมาให้แขกตัดแบ่งเองที่โต๊ะอาหารนิยมใช้ในงานเลี้ยงที่มีแขกจำนวนน้อย

            Freeport

พื้นที่หรือท่าเรือปลอดภาษี

          Frequency of visit

ความถี่ของผู้มาเยือนหรือจำนวนครั้งของการมาเยือนสถานที่นั้นๆ

            Frequent Flyer Programme (FFP)

รายการพิเศษที่ทางสายการบินมอบให้กับผู้โดยสารที่เดินทางมากับสายการบินนั้นๆ บ่อยครั้งโดยมีการสะสมระยะทางของการสะสมไมล์ Royal Orchid Plusของสายการบินไทยเป็นต้น

            Full pension

อัตราห้องพักรวมอาหารวันละ3มื้อในสหรัฐอเมริกาเรียกAmerican planหรือบางครั้งเรียกFull Board

Full appointed

เอเย่นต์ที่รับการอนุมัติหรือแต่งตั้งจากสายการบินเรือหรือการรถไฟให้เป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วหรือสินค้าของสายการบินหรือหน่วยงานนั้นได้

            Gate

ประตูเข้าออกของบริเวณที่ผู้โดยสารเตรียมขึ้นเครื่องบิน

            Gateway City

เมืองหน้าด่านการท่องเที่ยวหรือเมืองที่มีที่ตั้งเหมาะสมในการเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางต่อไปยังเส้นทางต่อไปยังเมืองอื่นๆ หรือประเทศอื่นๆ ได้อย่างสะดวก

          GDS (Global Distribution System)

ระบบการสำรองที่นั่งโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ประกอบการท่องเที่ยวใช้สำหรับการสำรองที่นั่งบนสายการบินรถเช่าห้องพักโรงแรมและการจัดการด้านการเดินทางต่างๆ GDSบางครั้งใช้สลับกับคำว่าCRS (Computer Reservation System) ได้อย่างไรก็ตามมีข้อพึงสังเกตคือGDSเป็นระบบการสำรองผ่านคอมพิวเตอร์ที่เอเย่นต์ใช้ขณะที่CRSใช้กับระบบสำรองห้องพักของโรงแรม

            General assembly

การประชุมสมัชชาใหญ่คือการประชุมแบบทั่วไปของหน่วยงานต่างๆ โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นสมาชิกของหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางและนโยบายต่างๆ ของหน่วยงาน

          General sales agent (GSA)

                        เอเย่นต์หรือบริษัทท่องเที่ยวที่ได้รับการแต่งตั้งจากสายการบินหรือองค์กรที่ให้บริการสินค้าด้านท่องเที่ยวให้เป็นตัวแทนขายบริการของตนในพื้นที่นั้นๆ

Geyser

                        น้ำพุร้อนประเภทหนึ่งที่พ่นน้ำออกมาเป็นระยะๆ พบได้บริเวณที่มีภูเขาไฟโดยเฉพาะในไอซ์แลนด์และอเมริกาซึ่งมีน้ำพุร้อนเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

            Gite

                        เป็นคำภาษาฝรั่งเศสหมายถึงบ้านพักนักท่องเที่ยวปกติมักตั้งอยู่ในชนบท

            Global code of ethic

                        แนวทางการปฏิบัติหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

            Go USA

                        การรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นสายการบินต่างๆ กลุ่มโรงแรมรถเช่าผู้ประกอบกิจการสวนสนุกต่างๆ รวมทั้งสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวจากอเมริกา (USTAA) และทีไอเอ (TIA) ในการทำการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางไปเที่ยวที่สหรัฐอเมริกา

Green with Mean Time (GMT)

                        เวลาที่วัดจากแสงอาทิตย์ ณ เมืองกรีนวิช ประเทศอังกฤษซึ่งใช้เป็นมาตรฐานการวัดคำนวณเวลาทั่วโลก

            Ground operator

                        ผู้ประกอบการที่ให้บริการต่างๆ ภาคพื้นดิน

            Head tax

                        อัตราที่เรียกเก็บจากแขกหรือผู้โดยสารที่เข้าหรือออกจากสนามบินหรือโรงแรม

            Hollow square setup

                        การจัดห้องประชุมรูปสี่เหลี่ยมมีลักษณะคล้ายการจัดห้องประชุมรูปเกือกม้าแต่บริเวณหางโต๊ะจะต่อถึงกันเป็นสี่เหลี่ยมรูปแบบนี้มักใช้ในการประชุมที่ไม่ต้องการประธานในที่ประชุม

            Homestay

                        เป็นรูปแบบที่พักประเภทหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวแบบชนบทโดยนักท่องเที่ยวพักร่วมกับเจ้าของบ้านและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดซึ่งกันและกันโดยเจ้าของบ้านจะจัดที่พักและอาหารให้กับนักท่องเที่ยวทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะต้องจ่ายค่าบริการแก่เจ้าของบ้านแนวคิดพื้นฐานของ homestay จักถือว่าผู้มาพักมีฐานะเป็นแขกเจ้าของบ้านมิใช่ในสถานะนักท่องเที่ยว

            Honeymooner

                        นักท่องเที่ยวฮันนีมูนหรือนักท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อเฉลิมฉลองการแต่งงานหมายถึงรวมทั้งคู่บ่าวสาวที่เพิ่งจะแต่งงานใหม่ๆ และคู่ที่ฉลองครบรอบการแต่งงาน

            Hors’ doeuvre

                        อาหารเรียกน้ำย่อยอาหารที่บริการก่อนมื้ออาหารหรือเป็นอาหารจานแรกเพื่อให้เจริญอาหาร

Horseshoe setup

                        การจัดห้องประชุมรูปเกือกม้าเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดห้องประชุมมีลักษณะคล้ายการจัดห้องประชุมรูปตัวU (U-shape setup) แต่บริเวณหัวโต๊ะจะเป็นหัวมุมโค้ง

            Hospitality suite

                        ห้องชุดหรือห้องในโรงแรมที่ใช้เป็นห้องรับรองระหว่างการประชุมอาจมีหรือไม่มีห้องนอนก็ได้

Hotel rep

                        ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนให้บริการจองห้องพักโรงแรมแก่เอเย่นต์หรือลูกค้าโดยทั่วไปโดยบางครั้งอาจมีการเสนอให้การบริการหรือการดำเนินงานตลาดอื่นๆ ด้วย

            Housemaid

                        พนักงานรับใช้

            Hovercraft, Hydrofoil

                        พาหนะเคลื่อนที่บนผิวน้ำชนิดหนึ่ง

Incentive travel

            การจัดทัวร์ให้กับบริษัทหรือกลุ่มนักธุรกิจที่ต้องการจัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลให้พนักงานหรือลูกจ้าง

            Infant

                        ผู้โดยสารที่มีอายุไม่ถึงสองขวบ

            Infrastructure

                        ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหมายถึงโครงสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีทั้งคมนาคมการประปาสนามบินสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของท่าเรือที่พักและอื่นๆ ที่อำนวยความสะดวกต่อการท่องเที่ยว

            Interline

                        ความร่วมมือระหว่างสายการบินสองสายหรือมากกว่าที่ตกลงให้ผู้โดยสารใช้บริการหรือต่อเครื่องบินของซึ่งกันและกันได้ในการเดินทางเที่ยวหนึ่งโดยที่ใช้ตั๋วโดยสารใบเดียวกันและผู้โดยสารสามารถเช็คสัมภาระเพียงครั้งเดียว ณจุดเริ่มต้นของการเดินทาง

            Inter liner

                        พนักงานหรือลูกจ้างของสายการบินที่เดินทางด้วยสายการบินอื่นซึ่งไม่ใช่สายการบินที่ตนสังกัดอยู่

            Inter model

                        การใช้ยานพาหนะหลายรูปแบบในการเดินทางเที่ยวหนึ่ง เช่น อาจเริ่มต้นการเดินทางโดยรถบัสและสิ้นสุดการเดินทางโดยเครื่องบิน

            Jet lag

                        ความรู้สึกไม่สบายและอ่อนเพลียอันเกิดจากการเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ยาวนานและการที่ร่างกายปรับสภาพไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของเวลา

            Jet way

                        ทางเดินหรือบันไดสำหรับผู้โดยสารเดินขึ้นหรือลงที่จะนำไปเชื่อมต่อไปกับทางเข้าหรือออกจากตัวเครื่องบิน

            Joint operations

                        การที่สายการบินสองสายขึ้นไปให้บริการผู้โดยสารร่วมกันโดยใช้เครื่องบินของสายการบินใดการบินหนึ่งทำการบินเพียงเครื่องเดียวโดยที่สายการบินหนึ่งอาจดูแลทางด้านการดำเนินงานการบินและอีกสายการบินหนึ่งจะเป็นฝ่ายดูแลทางด้านการสำรองจำหน่ายตั๋วโดยสาร

          Julienne

เนื้อหรือพืชผักที่หั่นเป็นเส้นเล็กๆ  เช่น มันฝรั่งหรือแคร็อท

            Key drop

ที่ซึ่งจัดให้ลูกค้าใส่หรือวางกุญแจห้องพักฝากไว้เวลาที่จะออกไปนอกโรงแรมซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะในช่องหรือกล่อง

Kayaking

การพายเรือคายัคซึ่งเรือคายัคเป็นเรือท้องกลมหัวเรียวท้ายเรียวมีฝาปิดเพื่อป้องกันน้ำเข้าตรงกลางมีช่องสอดตัวและขาเข้าไปนั่งเป็นเรือที่คล่องตัวเหมาะสมกับการล่องแก่งใช้พายสองใบด้ามเดียวพายซ้ายและขวา

Key and mail rack

ที่เก็บกุญแจของห้องพักแขกมักอยู่ติดผนังด้านหลังหรือใต้ Information deskมีเนื้อที่กว้าง-ยาวพอจะใส่กุญแจและซองจดหมายของแขกได้แต่ละช่องจะมีหมายเลขกำกับเอาไว้

Key drop

ที่ฝากกุญแจซึ่งจัดให้แขกของโรงแรมวางกุญแจห้องพักฝากไว้เวลาที่จะออกไปนอกโรงแรมซึ่งส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นช่องหรือกล่อง

Keynote speaker

ผู้พูดหรือผู้บรรยายที่เป็นผู้กำหนดและควบคุมประเด็นหลักของการประชุมหรือสัมมนาเป็นผู้เกริ่นนำและวางภาพรวมของหัวข้อหลักในการประชุมหรือสัมมนา

Lanai

ระเบียงเฉลียงหรือลานที่อยู่ติดกับห้อง

Late Show

ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งหรือที่พักแรมและมาถึงเคาน์เตอร์ลงทะเบียนหลังเวลาที่กำหนด

Laundry Service

งานบริการซักรีดของโรงแรม

Lecture

การประชุมที่เป็นทางการมากขึ้นมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้บรรยายให้ผู้ฟังหรือผู้เข้าร่วมประชุมฟังบางครั้งจะมีการซักถาม-ตอบในช่วงท้ายด้วย

Land arrangements

                        การให้บริการทุกอย่างบนภาคพื้นดินกับลูกค้าในจุดหมายปลายทางนั้นๆ

            Land operator (local operator)

                        เอเย่นต์หรือบริษัททัวร์ซึ่งให้บริการนำเที่ยวขายตั๋วผู้โดยสารและบริการอื่นๆ ตามสถานที่ท่องเที่ยว

            Late-show

                        ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งและมาถึงเคาน์เตอร์เช็คอินหลังเวลาที่กำหนด

            Leased-space

                        ที่นั่งบนเครื่องบินหรือบริเวณพื้นที่ที่สายการบินหนึ่งๆ เช่าการบริการของอีกสายการบินหนึ่ง

Length of Stay

ระยะเวลาพำนักสำหรับนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ในประเทศโดยนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาจนถึงวันที่เดินทางออกไป

License

ใบอนุญาตซึ่งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์พ.ศ.2535ซึ่งแบ่งใบอนุญาตออกเป็น2ประเภทคือ

1.                  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

2.                  ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

            Life-seeing

                        กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวทำในแหล่งท่องเที่ยวด้วยการพบปะเยี่ยมชมความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตของผู้คนในสถานที่นั้น

Load Factor

อัตราการบรรทุกผู้โดยสารในแต่ละเส้นทางของสายการบิน

Loading Industry

อุตสาหกรรมที่พักซึ่งชาวอเมริกันใช้ในความหมายเดียวกับHotel Industryและหมายรวมถึงสถานที่ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ที่เปิดรองรับแขกในเชิงพาณิชย์ เช่น เกสต์เฮ้าส์และคอนโดมิเนียมเป็นต้น

Lodge

บ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยวหลังเล็กๆ โดยมากมักตั้งอยู่ในชนบท

Long Haul

การเดินทางระยะทางไกลที่ใช้เวลาในการเดินทางเกินกว่า7ชั่วโมงตัวอย่าง เช่น long haul marketหมายถึงตลาดกลุ่มเป้าหมายระยะไกลซึ่งใช้เวลาในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยเกินกว่า7ชั่วโมงได้แก่แคนาดาอเมริกาและยุโรป เป็นต้น

Lost and found

แผนกติดตามสัมภาระหรือแผนกที่มีหน้าที่ติดตามสัมภาระและสิ่งของของผู้โดยสารที่สูญหายระหว่างการเดินทางหรือเดินทางไม่ถึงจุดหมายทันเวลาที่ผู้โดยสารมารับ

          Low season (Green season)

ช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวเบาบางลงหลังจากฤดูที่คนนิยมท่องเที่ยวสิ้นสุด เช่น ในเมืองไทยก็จะเป็นช่วงฤดูฝนหรือฤดูเข้าพรรษาซึ่งในเชิงธุรกิจก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นฤดูกาลแห่งการส่งเสริมการขายด้วยการลดแลกแจกแถมอย่างกว้างขวางรวมทั้งการร่วมงานลดกระหน่ำ  เช่น Consumer Fair ที่ ททท.ร่วมกับภาคเอกชนจัดงานส่งเสริม“ไทยเที่ยวไทย”ตามศูนย์ประชุมต่างๆ เป็นต้นเพื่อกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวด้วยวิธีการต่างๆ ดังนั้นผู้ที่จะเที่ยวในช่วงนี้มักจะได้ราคาพิเศษสุดๆ ปัจจุบันหลายฝ่ายได้พยายามไม่ใช้คำว่า low season แต่เปลี่ยนไปใช้คำว่า green season แทนเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีกว่า

Luggage pass

เอกสารหรือแบบฟอร์มรับกระเป๋าสัมภาระ (Luggage pass form) ที่พนักงานการเงินส่วนหน้าออกให้กับผู้เข้าพักเมื่อได้รับชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรียบร้อยแล้วในวันที่ครบกำหนดการพักเพื่อผู้เข้าพักจะได้นำไปแสดงกับพนักงานบริการห้องโถงในการขอรับกระเป๋าสัมภาระก่อนออกจากโรงแรมหรือเพื่อขนสัมภาระของแขกไว้ในรถได้ (ในทางปฏิบัติไม่ค่อยทำกันโดยมากมักใช้ในโรงแรมใหญ่ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นการฝากกระเป๋าสัมภาระไว้ที่พนักงานยกกระเป๋าแล้วออกเอกสารไว้เป็นหลักฐานการรับฝากไว้  เช่น Check-out คืนห้องเรียบร้อยแล้วแต่ขอฝากไว้ก่อนค่อยกลับมารับคืนอีกที)

Manmade attraction

แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ดัดแปลงหรือสร้างขึ้นโดยมนุษย์ได้แก่สวนสนุกศูนย์การค้าสถานบันเทิงงานกิจกรรมพิเศษ เช่น การจัดกีฬาโอลิมปิกเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดสิ่งจูงใจในการท่องเที่ยว

Mainstream market

ตลาดนักท่องเที่ยวหลักหมายถึงตลาดนักท่องเที่ยวเชิงปริมาณ

Marine ecotourism

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลคือการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศทางทะเลโดยมีกระบวนเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของคนท้องถิ่นเพื่อมุ่งมั่นให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

Mass Tourism

การท่องเที่ยวเชิงปริมาณคือการที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาแล้วเพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวเหล่านั้นได้ในเวลาเดียวกัน

Media education trip

การเดินทางของคณะสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับแหล่งท่องเที่ยวหรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายสำหรับพื้นที่นั้นๆ ส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวบริษัทสายการบินสำนักงานท่องเที่ยวแห่งชาติ เช่น ททท.เป็นต้น

MICE

ย่อมาจากคำว่า Meeting, Incentive, Conventions and Exhibitions ปัจจุบัน Mice market เป็นตลาดการประชุมที่สำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยทั้งนี้เพราะผู้ที่เดินทางมาประชุมเป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงและมีความสามารถในการใช้จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป

Mid centrics

นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีลักษณะอยู่กึ่งกลางระหว่างกลุ่ม Allocentrics และ Psychocentrics นักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้มักจะพบได้ตามแหล่งท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาในระดับที่มีความสะดวกสบายระดับกลางเพื่อให้เพียงพอที่จะรองรับความต้องการขั้นพื้นฐานของนักท่องเที่ยวเท่านั้น

Mid Haul

การเดินทางระยะปานกลางที่ใช้ระยะเวลาระหว่าง 5 ถึง 7 ชั่วโมงตัวอย่าง เช่น การเดินทางจากประเทศญี่ปุ่นมายังประเทศไทย

Mini bar

ชั้นวางของขบเคี้ยวเครื่องดื่มและตู้เย็นขนาดเล็กที่จัดวางไว้ในห้องพักเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าพักถือเป็นช่องทางเพิ่มรายได้ของทางโรงแรม

Mixed Service

การบริการอาหารแบบผสมโดยจะปรุงอาหารจานหลักและจัดใส่จานจากครัวพนักงานบริการจะนำมาบริการให้แขกก่อนแล้วจึงเสิร์ฟส่วนผักหรือส่วนประกอบอาหารอาจจัดวางบนโต๊ะให้แขกตักแบ่งกันเองหรือพนักงานตักแบ่งให้แขกทีละคนก็ได้นิยมใช้ในงานเล็กๆ หรืองานสโมสรต่างๆ

Mixer

เครื่องดื่มที่ใช้ผสมแอลกอฮอล์

Mobile Home

บ้านพักเคลื่อนที่หรือรถยนต์ที่มีตู้นอนพ่วงท้ายเคลื่อนย้ายได้เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ทำความร้อนไฟฟ้าน้ำประปาระบบระบายน้ำและกำจัดสิ่งปฏิกูลปัจจุบันมีลักษณะที่เคลื่อนย้ายได้และจอดอยู่กับที่

Moderator

ผู้ดำเนินการประชุมหรือการอภิปราย

Motor coach

รถบัสสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ในการนำเที่ยวเป็นพาหนะขนส่งผู้โดยสารบนทางหลวงซึ่งมักจะมีอุปกรณ์ทำความเย็นห้องสุขาและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ไว้บริการผู้โดยสาร

            Motor coach

            พาหนะขนส่งผู้โดยสารบนทางหลวงซึ่งมักจะมีอุปกรณ์ทำความเย็นห้องสุขาและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ไว้บริการผู้โดยสาร

Mountain Climbing

การปีนเขา

Murphy Bed

เตียงที่สามารถพับเข้าไปในผนังได้

Mail clerk

พนักงานไปรษณียภัณฑ์หรือพนักงานโรงแรมผู้มีหน้าที่จัดการไปรษณียภัณฑ์ต่างๆ ที่ส่งมาถึงแขก

Mail forwarding card

แบบฟอร์มการแจ้งที่อยู่ในกรณีที่แขกของโรงแรมต้องการให้ส่งจดหมายหรือไปรษณียภัณฑ์ที่คาดว่าจะมาถึงภายหลังจากCheck-outแล้วไปยังที่อยู่ใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนด

Manifest

รายชื่อของผู้โดยสารหรือสินค้าบนเครื่องบินและเรือ

            Member (IATA)

                        สายการบินที่เป็นสมาชิกของไออาต้า

National offshore meeting

การประชุมระดับชาติที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาจากประเทศเดียวมาประชุมร่วมกันหรือมาประชุมร่วมกับประเทศเจ้าภาพ

National tourism

การเดินทางท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของคนในชาติ

National attraction

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้แก่ภูเขาถ้ำน้ำพุร้อนภูเขาไฟรวมทั้งอุทยานวนอุทยานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

National Park

อุทยานแห่งชาติซึ่งรวมทั้งพื้นดินทั่วไปภูเขาห้วยหนองคลองบึงลำน้ำทะเลสาบเกาะและที่ชายทะเลที่ได้รับการกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติลักษณะที่ดินดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจและมิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงทางการเมืองทั้งนี้การกำหนดดังกล่าวก็เพื่อให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชนสืบไป

Nature-based tourism

การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับแหล่งธรรมชาติเป็นหลักซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้มักจะมีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ในบางครั้งการท่องเที่ยวประเภทนี้หมายรวมถึงการท่องเที่ยววัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศในพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นด้วย

Negotiated Rates

อัตราค่าบริการที่เสนอให้กับบริษัททัวร์หรือกลุ่มผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอัตราเสนอที่ขึ้นลงตามจำนวนลูกค้าที่ส่งให้ซึ่งบางครั้งเรียกอีกอย่างว่า“Preferred Rates”

Neutral Unit Construction (NUC)

หน่วยเงินตราหรือหน่วยกลางที่ทางไออาต้าตั้งขึ้นเพื่อคำนวณค่าโดยสาร

New Age Tourism

การท่องเที่ยวแนวใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อจิตวิญญาณวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณอันเก่าแก่การนั่งสมาธิโยคะความเชื่อเรื่องการนำธรรมชาติมาช่วยในการบำบัดรักษาดูแลสุขภาพการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตัวอย่าง เช่น แหล่งท่องเที่ยวในสมัยยุคกลางของศาสนาคริสต์ปิรามิดของประเทศอียิปต์การนำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โบราณคดีพลังจิตมาเกี่ยวข้องกับการนวดแผนโบราณความเชื่อของคนพื้นเมืองเป็นต้น

Newsletter

จดหมายข่าวหรือเอกสารที่บริษัทหรือองค์กรผลิตขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์หรือรายงานข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือองค์กรของตนให้พนักงานลูกจ้างและบุคลากรภายนอกทราบเป็นระยะๆ

Niche Market

ตลาดนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มซึ่งอาจจะแบ่งตามความสนใจของนักท่องเที่ยวที่เรียกว่ากลุ่ม Special Interestได้แก่กลุ่มดำน้ำกลุ่มกอล์ฟเป็นต้นหรืออาจจำแนกตามเชื้อชาติศาสนาและอื่นๆ เช่น กลุ่มนักประวัติศาสตร์เป็นต้น

Night Safari

การท่องเที่ยวชมวิถีสัตว์ป่าในยามค่ำคืน

Non-government organization (NGO)

องค์กรพัฒนากลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งดำเนินโดยภาคเอกชนที่มีเป้าหมายต่อการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในสังคมโดยเฉพาะผู้ยากไร้ประสบปัญหาทุกข์ยากขัดสนได้รับการเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความยุติธรรมโดยดำเนินการเพื่อการสงเคราะห์และพัฒนาในประเด็นต่างๆ เพื่อหวังที่จะมีส่วนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์บำรุงสุขประชาชนผู้ประสบปัญหาเหล่านั้นได้พัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นองค์กรที่ดำเนินการโดยไม่แสวงหากำไร

Non-hunting area

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอาณาบริเวณพื้นที่ที่ทางราชการได้กำหนดไว้ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าบางชนิดโดยได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามความในมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติสงวนและรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพ.ศ.2503ทั้งนี้พื้นที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่ามักมีขนาดไม่กว้างมากเหมือนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจะต้องประกาศรายชื่อสัตว์ป่าที่ห้ามล่าและอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการอื่นได้ เช่น การจับปลานันทนาการและการท่องเที่ยว

Non-rev (non revenue)

เที่ยวบินที่มีผู้โดยสารที่ได้รับการยกเว้นการจ่ายค่าโดยสารซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสายการบินนั้นๆ

Non-Residents

ผู้อยู่อาศัยชั่วคราวหรือบุคคลที่อยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดเกินกว่า90วันแต่ไม่เกิน1ปี

Non-scheduled air service

การบริการของสายการบินสำหรับเที่ยวบินที่ไม่ได้บริการตามตารางปกติ เช่น การบริการเครื่องบินประเภทเช่าเหมาลำ

No show

การที่ลูกค้าที่สำรองห้องพักหรือที่พักหรือที่นั่งของเครื่องบินไว้ไม่มาปรากฏตัวโดยไม่แจ้งการยกเลิกให้ทราบล่วงหน้า

Off line

การสำรองที่นั่งโดยสารของสายการบินใดสายการบินหนึ่งให้กับสายการบินอื่น เช่น สายการบินAรับสำรองที่นั่งให้กับสายการบินB

Occupancy rate

อัตราการเข้าพักร้อยละของจำนวนห้องพักที่มีการเข้าพัก

Off route charter

เที่ยวบินที่สายการบินพาณิชย์บินไปกลับจากจุดที่ตนไม่มีสิทธิในการเปิดบินเป็นตารางบินประจำในเส้นทางนั้น

Off-peak

ช่วงเวลาหนึ่งของปีที่ธุรกิจจะเบาบางหลังจากช่วงฤดูที่คนนิยมที่สุด

Off-route charter

เที่ยวบินที่สายการบินพาณิชย์บินไปกลับจากจุดที่ตนไม่มีสิทธิในการเปิดบินเป็นตารางบินประจำในเส้นทางนั้น

Off season

ช่วงธุรกิจซบเซาที่สุดเป็นปกติของทุกปีอัตราค่าบริการมักจะต่ำตามไปด้วยเสมอ

Open Date

ไม่มีการระบุวันที่แน่นอนในตั๋วเดินทาง

Open jaw

การเดินทางหนึ่งรอบซึ่งเริ่มจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแต่ไม่ได้ย้อนกลับไปทางเดิม เช่น เริ่มเดินทางจากนิวยอร์กไปชิคาโกและกลับทางดีทรอยท์

Open ticket

ตั๋วโดยสารเครื่องบินที่ไม่ได้ระบุวันที่ของการเดินทางที่ใช้บริการแต่จะเปิดเอาไว้ให้ผู้โดยสารหรือผู้ถือตั๋วใบนั้นที่จะสามารถสำรองจองหรือยืนยันระบุวันการเดินทางได้เองในภายหลังหรือต้องจัดการเรื่องการจองเองเมื่อต้องการจะเดินทาง

Older traveler

นักท่องเที่ยวสูงอายุ

Optional Tour

การนำเที่ยวซึ่งอยู่นอกเหนือจากรายการนำเที่ยวที่กำหนดไว้ในกรณีที่เลือกใช้บริการจะมีค่าบริการสำหรับส่วนที่เพิ่มขึ้น

Outbound tourism

การท่องเที่ยวต่างประเทศคือการเดินทางออกจากประเทศถิ่นที่พำนักถาวรของตนเพื่อไปท่องเที่ยวยังประเทศอื่น

Outbound tourist

นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังต่างประเทศหรือบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศหนึ่งและเดินทางออกจากประเทศของตนในลักษณะของนักท่องเที่ยวไปยังประเทศอื่นๆ

Overbooking

การรับจองที่นั่งของสายการบินหรือห้องพักของทางโรงแรมมากกว่าจำนวนที่นั่งหรือห้องพักที่มีอยู่

Over weight

น้ำหนักกระเป๋าหรือจำนวนสิ่งของซึ่งเกินอัตราที่สายการบินอนุญาตให้ผู้โดยสารแต่ละคนนำขึ้นเครื่องได้โดยสายการบินจะคิดตามน้ำหนักและจำนวนที่เกินมาด้วย

Oval setup

การจัดห้องประชุมรูปวงรีเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดประชุมโดยจัดเป็นโต๊ะยาวแถวเดียวรูปวงรีมีลักษณะคล้ายBoard of Directors setup

            Operations

                        สำหรับการขนส่งสินค้าหรือขนส่งผู้โดยสารซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Shared operation

Package tour

การท่องเที่ยวแบบเหมาจ่ายเป็นการนำเที่ยวที่จัดโดยบริษัทนำเที่ยวหรือสายการบินโดยจะรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นไว้แล้ว

Page Boy

พนักงานแจ้งข่าวหรือพนักงานโรงแรมที่มีหน้าที่แจ้งข่าวให้ทราบว่ามีใครมาติดต่อหรือต้องการพบโดยการเดินไปตามจุดต่างๆ ของที่พักที่คาดว่าแขกจะพักผ่อนอยู่

Panel

คณะผู้บรรยายเป็นลักษณะการประชุมแบบคณะปาฐกหรือคณะอภิปรายตั้งแต่2คนขึ้นไปมีพิธีกรหรือผู้ดำเนินการอภิปราย1คนโดยที่คณะปาฐกหรือคณะอภิปรายจะเป็นผู้กล่าวหรือบรรยายเสนอความคิดเห็นในเรื่องที่จะอภิปรายหลังจากนั้นจะมีการเปิดให้คณะปาฐกหรือคณะอภิปรายกับผู้ฟังเข้าร่วมประชุมได้ถกเถียงกันปกติผู้ดำเนินรายการจะคอยควบคุมมิให้หลุดประเด็น

Parador

1.ปราสาทหรือสถานที่เก่าแก่ซึ่งรัฐบาลปรับปรุงตกแต่งเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งหรือที่พักหรูหราสำหรับนักท่องเที่ยวมีให้เห็นได้อย่างในประเทศสเปนหรือประเทศเปอร์โตริโก้

2.โรงแรมในประเทศสเปนซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าของและบริหารจัดการมีลักษณะสำคัญคือสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการมีมาตรฐานสูงมักดัดแปลงมาจากปราสาทหรืออาคารเก่าซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์และบรรยากาศแบบสเปนได้เป็นอย่างดี

Passenger facility charge (PFC)

เป็นภาษีที่อนุญาตให้สนามบินในสหรัฐอเมริกาเรียกเก็บจากผู้โดยสารเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงสนามบินนั้นๆ โดนสายการบินจะเป็นผู้เรียกเก็บส่งให้ทางสนามบิน

Pax

เป็นคำย่อที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใช้สำหรับเป็นหน่วยนับจำนวนผู้โดยสารย่อมาจากคำว่าPassenger

Parlor car

ตู้รถไฟที่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม

Passenger

ผู้โดยสารหรือบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกเรือซึ่งเดินทางไปกับพาหนะต่างๆ

Passenger service agent

พนักงานภาคพื้นดินของสายการบินมีหน้าที่ให้บริการหรือช่วยเหลือในกรณีที่ผู้โดยสารมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทาง

Peak season

ภายในหนึ่งปีจะมีช่วงระยะเวลาที่มีการเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุดซึ่งมักจะเป็นช่วงที่สินค้าและบริการต่างๆ มีราคาแพงขึ้นหรือเรียกว่า high season

Petit dejeuner

            ศัพท์ที่มาจากภาษาฝรั่งเศสหมายถึงอาหารเช้า

Pension

ที่พักประเภทหนึ่งซึ่งมีมากในยุโรปปัจจุบันมักจะมีให้บริการอาหารและเครื่องดื่มด้วย

Pigeon hole

ที่เก็บกุญแจห้องพักแขก

Plate service

การบริการอาหารแบบอเมริกันหรือการบริการอาหารแบบเป็นจาน

Pleasure tour

การเดินทางท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์หลักในการพักผ่อนหย่อนใจหรือแสวงหาความบันเทิง

PNR (Passenger Name Record)

            ในระบบสำรองที่นั่งของGDSคำว่าPNRจะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของผู้โดยสารไว้ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินการเช่ารถการสำรองห้องพักโรงแรมโดยPNRจะถูกป้อนเข้าไปในระบบข้อมูลของGDSโดยเอเย่นต์ซึ่งโดยทั่วไปโรงแรมเดี่ยวๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เครือโรงแรมหรือเชนไม่สามารถเปิดอ่านข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้ยกเว้นเอเย่นต์ผู้ซึ่งทำการสำรองให้

Polluter Pays Principle (PPP)

ผู้ก่อมลภาวะเป็นผู้จ่ายหลักการที่ว่าผู้ใดก่อมลภาวะหรือทำให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมลงจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นๆ มิใช่ปล่อยให้เป็นภาระของสังคม

Porter

พนักงานรับใช้

Porter age

            บริการรับส่งกระเป๋าหรือขนส่งสัมภาระซึ่งอาจจะคิดค่าบริการรวมอยู่ในแพ็คเก็จทัวร์หรือรายการท่องเที่ยวอยู่แล้ว

Posting machine

เครื่องบันทึกบัญชีรายจ่ายของแขก

Pousada

โรงแรมขนาดเล็กในประเทศโปรตุเกสดัดแปลงและปรับปรุงมาจากอาคารเก่าที่สวยงาม

Pre-convention Tour

การท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำหนดการที่จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมก่อนการประชุมบางครั้งเรียก pre-tour

Pre-registration

การลงทะเบียนเข้าพักล่วงหน้าคือการให้บริการในการลงทะเบียนการเข้าพักล่วงหน้าโดยมากให้บริการกับผู้เข้าพักที่เป็นบุคคลสำคัญหรือผู้ที่เข้าพักที่กลับมาใช้บริการเสมอ

Press kit

ชุดข้อมูลโสตทัศน์วัสดุต่างๆ ที่รวบรวมไว้เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

Press release

ข่าวแจกเอกสารที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร

Procession

ขบวนแห่เป็นรูปแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยวประเภทหนึ่งตัวอย่าง เช่น ขบวนรถบุปผาชาติขบวนแห่งานพระราชพิธีขบวนรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติเป็นต้น

Professional Exhibition Organizer

บริษัทหรือบุคคลที่มีความชำนาญในการจัดแสดงสินค้า

Psychocentrics

นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมรักความสะดวกสบายไม่ชอบผจญภัยไม่จำเป็นต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ แต่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่แล้วเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมักจะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีรายได้สูง

Pullman

ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษหมายถึงตู้โดยสารบนรถไฟที่มีความสะดวกสบายและหรูหราที่สุดภาษาอังกฤษแบบอเมริกันหมายถึงตู้นอนรถไฟ

            Prepaid Ticket Advices (PTA)

            การที่สายการบินหรือเอเย่นต์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบค่าโดยสารของผู้โดยสารคนใดคนหนึ่งส่งโทรเลขหรือเทเล็กซ์แจ้งให้สายการบินซึ่งอยู่ในต่างประเทศหรือต่างเมืองให้ออกตั๋วให้ผู้โดยสารที่จะไปติดต่อขอรับตั๋วกับสายการบินในประเทศหรือเมืองนั้นตามรายชื่อที่ได้แจ้งไว้

            Pseudo City Code

            เป็นรหัสหรือหมายเลขประจำเฉพาะที่แสดงถึงที่ตั้งของเทอร์มินัลในระบบสำรองห้องพักเมื่อต้องการจะส่งข่าวสารของบริษัทให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเฉพาะก็สามารถป้อนข้อมูลที่ต้องการเข้าไปตามรหัสเฉพาะของเทอร์มินัลเป้าหมายได้ทันที

            Quad

            ห้องพักเหมาะสำหรับแขก4คนห้องพักในโรงแรม1ห้องสำหรับการเข้าพัก4คน

Quality tourist

นักท่องเที่ยวคุณภาพเป็นนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงสามารถจับจ่ายซื้อสินค้าทางการท่องเที่ยวตามที่ต้องการได้และขณะเดียวกันเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งด้านธรรมชาติสังคมและวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวคุณภาพได้แก่นักท่องเที่ยววัยทองหรือนักท่องเที่ยวสูงอายุนักท่องเที่ยวIncentiveเป็นต้น

Rack rate

            อัตราค่าห้องพักที่เป็นทางการหรือราคาขายปกติของราคาห้องพักทั่วไปหรือที่ตีพิมพ์เสนอให้ลูกค้ารับทราบของทางโรงแรม

Rafting

            การล่องแพเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยรูปแบบหนึ่งซึ่งมีหลายประเภทอาทิ เช่น การล่องแพไผ่และการล่องแพน้ำเชี่ยวเป็นต้น

Receiving agent

ผู้ประกอบการภาคพื้นดิน

Reception agency

ผู้ประกอบการภาคพื้นดิน

Recreational Attraction

แหล่งการท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการและการบันเทิงอาทิ เช่น สถานบันเทิงและแหล่งท่องเที่ยวประเภทกิจกรรมต่างๆ

Red-eye

ใช้เรียกเที่ยวบินระยะไกลที่บินช่วงดึกหรือเช้าตรู่มักเป็นเที่ยวบินจากตะวันตกไปตะวัน

ออกจึงทำให้ดวงตาของผู้โดยสารสีแดงก่ำเนื่องจากนั่งเครื่องบินเป็นเวลานาน

Rehearsal

การซ้อมปฏิบัติการหรือกำหนดการดำเนินการซ้อมก่อนวันแสดงจริง

            Reject Message

            ในบางกรณีข้อมูลการสำรองผ่านระบบGDSอาจไม่ได้รับการยืนยันหรือตอบรับทันทีจากบริษัทซึ่งรับเป็นตัวแทนสำรองของโรงแรมจึงจำเป็นจะต้องมีการตรวจเช็คทบทวนข้อมูลดังกล่าวจนกว่าจะได้รับการตอบรับหรือยืนยันจากระบบการทำงานของGDS

            Reservation rack

            อุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรองห้องพักเป็นรางโลหะมีช่องเล็กๆ สำหรับใส่แผ่นกระดาษซึ่งมีข้อมูลการสำรองห้องพักของแขกแต่ละคนหรือแต่ละคณะ

Resort Condominiums International

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านไทม์แชร์ริ่งมีหน้าที่ติดต่อจัดสรรด้านที่พักอสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องชุดรีสอร์ทคอนโดมีเนี่ยมหรือบ้านพักตากอากาศโดยจัดสรรเวลาเข้าใช้ที่พักให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกระบบไทม์แชร์ริ่ง

Restaurant & Bar Checkers

บ้านพักตากอากาศคือเป็นที่พักรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวชนบทซึ่งมักตั้งอยู่ในชนบทที่สวยงามหรือชายทะเลที่เงียบสงบ

Retail travel agents

ตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางการท่องเที่ยว เช่น บัตรโดยสารเครื่องบินบัตรโดยสารเรือทางการท่องเที่ยวโรงแรมโดยได้รับค่าตอบแทนจากการขายนั้นๆ

Rebooking

            การเปลี่ยนแปลงการสำรองตั๋วเครื่องบินซึ่งไม่ต้องออกตั๋วใหม่

            Redeye

            (ศัพท์แสลงของคนอเมริกัน) ยานพาหนะที่ให้บริการในช่วงดึกหรือที่วิ่งตลอดคืน

            Regulatory agency

            ตัวแทนขององค์กรระหว่างประเทศหน่วยงานในท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจในการอนุมัติเห็นชอบหรือไม่ชอบกับกฎเกณฑ์หรือข้อเสนอต่างๆ ในอุตสาหกรรม

Restaurant& Bar Checkers

บ้านพักตากอากาศคือเป็นที่พักรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวชนบทซึ่งมักตั้งอยู่ในชนบทที่สวยงามหรือชายทะเลที่เงียบสงบ

Retail travel agents

ตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางการท่องเที่ยว เช่น บัตรโดยสารเครื่องบินบัตรโดยสารเรือทางการท่องเที่ยวโรงแรมโดยได้รับค่าตอบแทนจากการขายนั้นๆ

Retreat

การประชุมคณะทำงานย่อยที่มีสมาชิกจำนวนน้อยแต่มุ่งเน้นด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะและไม่ต้องการแทรกแซงผู้ใด

Retired traveler

นักท่องเที่ยวเกษียณอายุ

Rollaway

เตียงเสริมมีลักษณะเป็นล้อเลื่อนและสาม

Room Code

            รหัสตัวอักษรที่ระบุห้องพักเฉพาะในโรงแรม เช่น A1kหมายถึงห้องพักที่ดีที่สุดในโรงแรมซึ่งมีเตียงนอนใหญ่

            Room night

            การคำนวณเวลาพักจากจำนวนห้องที่ลูกค้าพักหนึ่งคืนโดยในหนึ่งห้องอาจจะมีลูกค้ามากกว่า1คน

Room Rack

แผงการแสดงสถานภาพห้องพักซึ่งบรรจุข้อมูลการเข้าพักในห้องหนึ่งๆ บางครั้งเรียกว่าname rackแผงนี้ปกติวางไว้ที่บริเวณเคาน์เตอร์ต้อนรับ

Rotaryrack

เครื่องมือช่วยค้นหาหมายเลขห้องพักแขก

Roundtable

การประชุมโต๊ะกลมการพบปะของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิจารณ์และถกเถียงในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ

Royal procession

ขบวนแห่ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธี

            Round-the-world

            การเดินทางรอบโลกโดยเริ่มเดินทางจากจุดหนึ่งและย้อนกลับมายังจุดเดิมโดยมีการเดินทางข้ามผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิก

            Round trip fare

            อัตราค่าบริการซึ่งคิดจากจุดเริ่มต้นการเดินทางไปยังปลายทางและกลับในเส้นทางเดิม

            Round-the-world

            การเดินทางรอบโลกโดยเริ่มเดินทางจากจุดหนึ่งและย้อนกลับมายังจุดเดิมโดยมีการเดินทางข้ามผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิก

            Roundtrip fare                                                

อัตราค่าบริการซึ่งคิดจากจุดเริ่มต้นการเดินทางไปยังปลายทางและกลับในเส้นทางเดิม

            Run-of-the-house-rate

            ราคาค่าห้องพักในเรทต่ำที่ทางโรงแรมตกลงเสนอให้กับกรุ๊ปหรือกลุ่มทัวร์ของลูกค้าที่มาเป็นหมู่คณะ

Russia service

การบริการอาหารแบบรัสเซียนโดยจะเตรียมและประกอบอาหารพร้อมทั้งจัดใส่ภาชนะหรือถาดมาจากครัวเรียบร้อยแล้วพนักงานบริการจะนำมาเสนอให้แขกก่อนแบ่งใส่จานรถเข็นนำไปเสิร์ฟให้ลูกค้าทีละคนนิยมใช้ในห้องอาหารชั้นดีหรืองานเลี้ยงเล็กๆ

Ryokan

โรงแรมแบบญี่ปุ่นคือโรงแรมขนาดเล็กถึงขนาดกลางในประเทศญี่ปุ่นมีการตกแต่งแบบญี่ปุ่นทั้งหมดทั้งในห้องนอนห้องน้ำห้องรับแขกส่วนใหญ่เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่นอกเมืองและมีการบริหารแบบครอบครัว

Safe deposit boxes

ตู้เก็บของมีค่าซึ่งทางโรงแรมส่วนใหญ่มีไว้บริการให้แขกฝากของมีค่าโดยไม่คิดค่าบริการอาจเป็นระบบรักษาความปลอดภัยรวมหรือส่วนบุคคล

Sailing

การล่องเรือหรือการพายเรือ

Scheduled flights

เที่ยวบินประจำหรือเที่ยวบินที่บินตามตารางเวลาซึ่งสายการบินกำหนดไว้แล้ว

School room setup

การจัดห้องประชุมแบบห้องเรียน

Sealegs

ความสามารถในการทรงตัวของผู้โดยสารในขณะเรือแล่นโดยไม่มีอาการเมา

Sea walker

กิจกรรมการท่องเที่ยวเดินใต้ทะเลเป็นกิจกรรมประเภทหนึ่งที่มีอุปกรณ์ให้นักท่องเที่ยวสวมใส่เพื่อให้สามารถเดินลงไปชมความงามใต้ท้องทะเลได้อย่างไรก็ตามกิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทนี้อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติใต้ท้องทะเลโดยเฉพาะปะการังและสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่อาศัยอยู่ในทะเล

            Sea rotation

            กำหนดเวลาที่ผู้โดยสารบนรถสลับเปลี่ยนที่นั่งเพื่อให้ทุกคนที่ร่วมโดยสารได้เห็นภาพทิวทัศน์ในจุดที่ดีที่สุดโดยทั่วถึง

Self Catering Chalet

กระท่อมในชนบทที่นักท่องเที่ยวหรือผู้พักแรมสามารถประกอบอาหารได้เองเป็นที่พักรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวชนบท (Rural Tourism)

Self Service Restaurant

ภัตตาคารที่ลูกค้าต้องบริการตนเองหรือภัตตาคารที่มุ่งขายอาหารมากกว่าเครื่องดื่มโดยอาหารที่ให้บริการนั้นมักมีการจัดเตรียมไว้พร้อมก่อนแล้วสามารถบริการลูกค้าได้ทันทีหรือในเวลาอันรวดเร็วแต่ลูกค้าต้องบริการตนเองในการสั่งอาหารการนำอาหารมารับประทานที่โต๊ะและจ่ายเงินภัตตาคารประเภทนี้ไม่ใช้เวลาในการบริโภคมากนักเหมาะสำหรับผู้ที่เร่งรีบและมีเวลาในการบริโภคน้อยภัตตาคารที่จัดอยู่ในประเภทนี้ได้แก่ศูนย์อาหารและร้านอาหารในระบบสาขา เช่น McDonalds

Seminar

การประชุมหรือการปรึกษาหารือถกเถียงกันอย่างไม่เป็นทางการผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับประสบการณ์ในเรื่องที่ถกเถียงกันโดยเฉพาะและมีผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมการถกเถียงกันให้อยู่ในกรอบของการสนทนา

Service Charge

ค่าบริการคือส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวจ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวสำหรับการจัดการให้บริการหรือการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทางสถานที่พักอาหารและการทัศนาจรในลักษณะเป็นการเหมาจ่าย

Service Comprise

ราคาค่าบริการซึ่งรวมทิปแล้วในความหมายของภาษาฝรั่งเศสหมายถึงราคาในใบเสร็จหรือบิลนี้รวมทิปเรียบร้อยแล้ว

Shore Excursion

การบริการนักท่องเที่ยวในบริเวณเมืองท่าให้กับผู้โดยสารที่มากับเรือนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปจะใช้รถบัส

Short Haul

การเดินทางระยะใกล้ที่ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน5ชั่วโมง

            Shoulder period

            ช่วงเวลาตรงกลางระหว่างฤดูกาลที่มีผู้เดินทางจำนวนมากและช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวหรือเดินทางในช่วงที่อัตราค่าโดยสารอยู่ในระดับ“ปกติ”หรือปานกลาง

            Six p.m. release

            ห้องพักที่ได้รับการจองแล้วในวันนั้นแต่ปล่อยขายหลังจาก6โมงเย็นเนื่องจากไม่มีการยืนยันหรือการเข้าห้องพักของแขกที่จอง

Skipper

            คนที่เข้าพักแล้วไม่ยอมจ่ายค่าห้อง

            Slot

            ตารางเวลาการขึ้นลงของเครื่องบินในแต่ละวันของสนามบิน

            Soft opening

ช่วงระยะเวลาที่โรงแรมที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จหรือปรับปรุงใหม่จะเปิดรับลูกค้าเข้าพักก่อนที่จะมีการประกาศเปิดตัวเป็นทางการ

            Special fare

            ค่าโดยสารราคาพิเศษที่ต่างจากค่าโดยสารราคาปกติ

          Special Interest Tour

การท่องเที่ยวเฉพาะเรื่องหรือการท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่มีความสนใจพิเศษในกิจกรรมหรือแหล่งท่องเที่ยวประเภทใดประเภทหนึ่งอาจมีผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ เป็นผู้นำไป เช่น การเที่ยวชมศิลปะการท่องเที่ยวทางด้านอาหารการท่องเที่ยวเพื่อชมละครหรือการเรียนทำอาหารไทยเป็นต้น

            SST (supersonic transport)

            พาหนะที่ขับเคลื่อนซึ่งมีเสียงเครื่องยนต์เงียบหรือเบามากใช้กับเครื่องบินที่มีความเร็วเหนือเสียง เช่น เครื่องแบบคองคอร์ด

            Stay on

            การพักหรืออยู่ต่อของแขกเกินกว่ากำหนด

Stopover

            การแวะพักระหว่างการเดินทางของผู้โดยสาร ณ จุดใดจุดหนึ่งโดยไม่ได้กำหนดที่จะเดินทางต่อในวันเดียวกันหรือภายใน24ชั่วโมงของวันที่แวะพักหรือการแวะพักในประเทศใดประเทศหนึ่งระหว่างการเดินทางโดยสายการบินเดียวกันทั้งนี้ผู้โดยสารไม่ต้องชำระค่าโดยสารเพิ่ม เช่น ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินกรุงเทพฯ-ลอสแองเจลีสอาจแวะพักที่โอซาก้าหรือโซลก่อนเดินทางต่อไปยังลอสแองเจลีสเป็นต้น

Strap portion

ป้ายเล็กๆ ที่เจ้าหน้าที่สายการบินผูกติดไว้กับกระเป๋าเดินทางแต่ละใบของผู้โดยสารซึ่งในป้ายนี้จะแสดงรหัสของสายการบินวันที่สถานที่ที่ผู้โดยสารจะเดินทางไปโดยจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนของหมายเลขเดียวกันให้ผู้โดยสารเก็บไว้

Suite

ห้องชุดที่มีหนึ่งห้องนอนหรือมากกว่ามีห้องนั่งเล่นเชื่อมถึงกันหรือห้องหลายๆ ห้องติดต่อถึงกัน

Symposium

คล้ายกับการประชุมแบบForumแต่ค่อนข้างจะเป็นทางการมากกว่าเป็นการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยการเสนอผลงานจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยการเสนอผลงานจากผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อนั้นๆ

Table discussion

การนั่งโต๊ะเจรจาคือวิธีขายรูปแบบหนึ่งโดยจัดให้ผู้ซื้อและผู้ขายนั่งโต๊ะเจรจาปกติจะเป็นส่วนหนึ่งของ hard sales

Table Service

การบริการอาหารโดยใช้พนักงานบริการถึงโต๊ะโดยมีพนักงานบริการเป็นผู้ต้อนรับนำไปนั่งที่โต๊ะรับสั่งอาหารและนำมาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะ

Table top meeting

การนั่งโต๊ะเจรจา

Target market

ตลาดเป้าหมายโดยทั่วไปมักจะมีการแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยพิจารณาจากรายได้ถิ่นที่อยู่วิถีชีวิตและปริมาณการบริโภคสินค้าทางการท่องเที่ยวและบริการของนักท่องเที่ยว

            Table Service

เป็นรูปแบบหนึ่งของการบริการในห้องอาหารโดยลูกค้าจะนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วมีพนักงานเสิร์ฟนำอาหารมาบริการให้ถึงที่

            Tariffs

            ค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ต้องจ่ายตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่สายการบินหนึ่งที่กำหนดไว้

            Technical Stop

            การหยุดหรือจอดของเครื่องบินในขณะเดินทาง (อาจกำหนดไว้ล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม) เพื่อเติมน้ำมันเปลี่ยนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือเพื่อทางเทคนิคอื่นๆ โดยไม่มีการรับผู้โดยสารขึ้นจากจุดนั้น

Technical Tour

การท่องเที่ยวเพื่อศึกษาและดูงานด้านวิชาการระหว่างการสัมมนาหรือการประชุม

Teleconferencing

เทคโนโลยีที่ใช้ในการประชุมโดยใช้ระบบดาวเทียมเชื่อมระหว่างผู้พูดกับกลุ่มผู้ฟังในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายอยู่ในต่างสถานที่กันโดยทั้งสองฝ่ายสามารถพูดคุยถกเถียงหรือโต้แย้งกันผ่านจอวิดีโอขนาดใหญ่

Thailand residents

ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยถือสัญชาติไทยและบุคคลที่มิได้ถือสัญชาติไทยแต่มีถิ่นพำนักถาวรอยู่ในประเทศไทย

            Theme park

            แหล่งรวมความสนุกสนานกลางแจ้งที่มีทั้งเครื่องเล่นการแสดงภัตตาการร้านค้าโดยมีการตกแต่งประดับประดาใส่เครื่องแบบเปิดดนตรีประกอบเพื่อให้เข้ากับกิจกรรมนั้นๆ

            Turn around

            บริเวณที่เป็นจุดเริ่มของเส้นทางขากลับเพื่อกลับไปพบจุดเริ่มต้นของการเดินทาง

            Transit

            คำที่ใช้สำหรับผู้โดยสารที่ลงจากเครื่องบิน ณ จุดใดจุดหนึ่งเพื่อเปลี่ยนเครื่องโดยที่ผู้โดยสารนั้นไม่ได้ผ่านการตรวจเช็คจากกองตรวจคนเข้าเมืองหรือศุลกากร

            Twin double

            ห้องพักในโรงแรมซึ่งมีเตียงคู่อยู่สองเตียง

Tour retailer

ผู้ประกอบธุรกิจจัดนำเที่ยวแบบขายปลีกซื้อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจากผู้ผลิตแล้วนำองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้มารวมกันเป็นรายการนำเที่ยวแบบเหมาจ่ายขายให้กับตัวแทนจำหน่ายหรือขายให้กับลูกค้าโดยตรงนอกจากนี้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแบบขายปลีกจะซื้อผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่น้อยกว่าผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแบบขายส่ง

Tour shell

เอกสารแนะนำแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีภาพและเนื้อหาประกอบแต่จะไม่อนุญาตให้บริษัทนำเที่ยวไปผลิตเอง

Tour manager

ผู้จัดการฝ่ายนำเที่ยวผู้มีอำนาจควบคุมกำกับและจัดการกิจการด้วยความเอาใจใส่และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทตามความเหมาะสม

Tour operator

บริษัทนำเที่ยวคือบริษัทผู้ประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการวางแผนและดำเนินการการท่องเที่ยวที่มีการจัดเตรียมและชำระเงินล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัทนำเที่ยวเป็นผู้เสนอขายต่อลูกค้า

Tour organizer

ผู้จัดนำเที่ยวหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งจัดให้มีการรวบรวมกลุ่มของนักเดินทางเพื่อร่วมรายการนำเที่ยวที่จัดขึ้นเป็นพิเศษโดยจัดให้ผู้นำเที่ยวไม่จำเป็นต้องมีการนัดหมายการประชุมและไม่ต้องจ่ายค่านายหน้าให้แก่บริษัทนำเที่ยว

Tour Wholesaler

ผู้ประกอบธุรกิจจัดนำเที่ยวแบบขายส่งหรือบริษัทผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยวที่รวมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไว้ด้วยเพื่อให้ขายให้กับตัวแทนจำหน่ายต่อไป

Tour Conductor

ผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวหรือพนักงานของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวที่ร่วมเดินทางไปกับกลุ่มท่องเที่ยวแต่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์

Tour Escort

ผู้ดูแลคณะนักท่องเที่ยวหรือบุคคลซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบคณะนักท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง

Tourism Satellite Account

บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาโดยองค์การสหประชาชาติเพื่อใช้วัดขนาดของสาขาการผลิตที่ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนไว้ในบัญชีสหประชาชาติการจัดทำTourism Satellite Account (TSA) จะเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบัญชีสหประชาชาติโดยดึงข้อมูลของแต่ละสาขาการผลิตซึ่งมีส่วนประกอบของการท่องเที่ยวปะปนอยู่ออกมาโดยไม่กระทบต่อผลผลิตส่วนรวม เช่น ส่วนประกอบการท่องเที่ยวในภาคเกษตรกรรมภาคก่อสร้างและภาคการคมนาคมขนส่งเป็นต้น

Tourism Suppliers

ผู้ผลิตสินค้าทางการท่องเที่ยวหรือผู้จัดส่งสินค้า (Purveyor)  เช่น โรงแรมบริษัทนำเที่ยวบริษัทรถเช่าสายการบินและเรือสำราญเป็นต้น

Tourist

นักท่องเที่ยวหรือบุคคลที่เดินทางมาจากถิ่นพำนักของตนไปยังอีกสถานที่หนึ่งโดยมีการค้างคืนอย่างน้อย1คืนแต่ไม่เกิน90วันด้วยความสมัครใจและด้วยวัตถุประสงค์อันมิใช่เพื่อไปประกอบอาชีพหรือหารายได้และให้หมายความรวมถึงผู้รับบริการหรือความสะดวกจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยเสียค่าบริการด้วย

Tourist Attractions

แหล่งท่องเที่ยวหรือสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้แก่หาดทรายน้ำตกโบราณสถานเป็นต้น

Trade Fair

งานแสดงสินค้าที่จัดเป็นเอกเทศแตกต่างจากExhibition

Trade meet

กิจกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวโดยจัดให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้พบปะเจรจาธุรกิจกัน

Transfer counter

เคาน์เตอร์บริการผู้โดยสารที่ต่อเครื่องบินของสายการบินอื่นๆ เพื่อเดินทางไปกับอีกเที่ยวบินหนึ่งเพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง

Transfer passenger

ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องคือผู้โดยสารที่เดินทางมากับเที่ยวบินหนึ่งแล้วเดินทางต่อไปกับอีกเที่ยวบินหนึ่ง

Transit

การที่ผู้โดยสารหยุดการเดินทางชั่วคราวที่ท่าอากาศยานเพื่อรอขึ้นเครื่องบินก่อนที่จะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง

Transit lounge

บริเวณที่พักคอยผู้โดยสารซึ่งหยุดการเดินทางชั่วคราวที่ท่าอากาศยานเพื่อรอเปลี่ยนเครื่องบินที่จะเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง

Travel advisory

การออกประกาศคำเตือนเพื่อให้ผู้เดินทางได้ทราบถึงสถานการณ์ด้านความปลอดภัยลักษณะอากาศฯลฯของจุดหมายปลายทางที่กำลังจะเดินทางไปเยือน

Travel Agency Business License

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเป็นใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวสามารถดำเนินธุรกิจได้ในการขอรับใบอนุญาตนั้นผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะต้องมาแจ้งขอรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์พร้อมวางหลักประกันภัยตามที่กำหนดในแต่ละประเภท

Travel allowance

จำนวนเงินที่แต่ละประเทศอนุญาตให้นำออกนอกประเทศได้ในแต่ละครั้ง

Travel Coordinator

ผู้ประสานการเดินทางหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการเดินทางของบริษัทและเป็นผู้ประสานงานกับลูกค้า

Travel Counselors

ผู้ที่บริษัทนำเที่ยวว่าจ้างมาทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการท่องเที่ยวและการเดินทาง

Travel Industry

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งประกอบขึ้นจากส่วนต่างๆ มากมายทั้งภาครัฐและเอกชนโดยรวมถึงการพัฒนาการผลิตการแจกจ่ายการตลาดและการบริการโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว

Traveler’s Cheque

ตั๋วเดินทางหรือตั๋วที่ออกให้แก่คนในประเทศหนึ่งๆ และสามารถนำติดตัวไปยังอีกประเทศหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลที่ใช้อยู่ในประเทศนั้น

Transit passenger

ผู้โดยสารผ่านหรือผู้โดยสารที่มีการแวะระหว่างการเดินทางก่อนถึงจุดหมายปลายทางอาจมีวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนสายการบินหรือเที่ยวบินโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากTerminalที่กำหนดและไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง

Travel Agency Business

ธุรกิจนำเที่ยวคือการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหรือการให้บริการรวมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางสถานที่พักแรมอาหารทัศนาจรและมัคคุเทศก์ให้แก่นักท่องเที่ยว

Travex

การส่งเสริมการขายย่อมาจากคำว่าTravel Exchangeหมายถึงการส่งเสริมการขายสินค้าทางการท่องเที่ยวโดยมีภาพการพบปะเจรจาและซื้อขายสินค้าหรือตกลงทำสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายมีลักษณะเป็นTrade MeetและTabletop Sale

Triple room

ห้องพักสำหรับพักสามคนที่มีการเสริมเตียงเพิ่มเข้าไปภายในห้องพัก

T-Shape Setup

การจัดห้องประชุมโดยเป็นรูปตัวอักษรT

Twin Room

ห้องพักคู่สำหรับพัก2คนซึ่งมีเตียงเดี่ยว2เตียงหรือบางครั้งอาจเป็นเตียงคู่ขนาดใหญ่ (DoubleBed)

Upgrade

            การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและประเภทของบริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นหรือการเสนอห้องพักที่ดีและมีราคาสูงกว่าที่ได้จองไว้โดยที่ผู้เข้าพักมิได้เรียกร้องทั้งนี้อัตราห้องพักเป็นอัตราเดิมที่จองไว้

            Unaccompanied baggage

กระเป๋าเดินทางที่ส่งมาภายหลังไม่ได้มาเที่ยวบินเดียวกับผู้โดยสาร

            Urban tourism

การท่องเที่ยวชุมชนเมืองที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตสังคมชุมชนและวัฒนธรรมคนเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น การท่องเที่ยวในเมืองนิวยอร์คซิตี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้เห็นวิถีและชุมชนเมืองสถานบันเทิงเริงรมย์ประวัติศาสตร์ศิลปะและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย

            U-Shaped setup

การจัดห้องประชุมแบบตัวUเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดห้องประชุมโดยจัดเป็นรูปตัวอักษรUมักจะใช้ในการประชุมขนาดเล็กเพื่อผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นหน้าซึ่งกันและกันโดยประธานในที่ประชุมจะนั่งบริเวณหัวโต๊ะ

Unaccompanied Minor (UM)

            เด็กที่เดินทางโดยเครื่องบินโดยไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่เดินทางมาด้วย

            Valet Service

บริการอย่างหนึ่งของโรงแรมที่รับซักแห้งและรีดเสื้อผ้า

VFR traffic (Visiting friends and relatives)

เป็นกลุ่มประเภทผู้เดินทางที่มีจุดประสงค์ในการมาเพื่อเยี่ยมเพื่อนหรือญาติเป็นการจำแนกประเภทผู้โดยสารเพื่อประโยชน์ในการเก็บบันทึกข้อมูลหรือสถิติ

          Voucher

            ใบสำคัญซึ่งเป็นหลักฐานแสดงการจ่ายเงินค่าที่พักอาหารทัวร์และบริการอื่นๆ ที่ออกโดยบริษัทนำเที่ยวนั้นๆ

            V.S.O.P.

            ย่อมาจาก (Very Superior Old Pale) หมายถึงอายุโดยเฉลี่ยของคอนหยักตั้งแต่12-20ปีที่ใช้ในการผสม

Visitors

ผู้เยี่ยมเยียนหรือบุคคลที่เดินทางมาจากถิ่นพำนักถาวรของประเทศตนในระยะเวลาไม่เกิน90วันเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดค่าจ้างค่าตอบแทนจากสถานที่ที่ตนไปเยี่ยมเยือน (ผู้เยี่ยมเยือนแบ่งเป็น2ประเภทคือนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร

Visitor’s characteristics

ลักษณะของผู้เยี่ยมเยือนรายละเอียดต่างๆ  เช่น เพศ อายุ อาชีพ ลักษณะการเดินทางและจุดประสงค์ในการเดินทางเป็นต้น

Waiter

พนักงานบริการหรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริการอาหารแก่ลูกค้า

Waitress

พนักงานบริการ (หญิง) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการบริการอาหารแก่ลูกค้า

Wake up call service

การบริการปลุกแขกในตอนเช้า

Weekend card

เป็นแผ่นการ์ดหรือสมุดเล่มเล็กๆ ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและอำนวยความสะดวกของโรงแรม

Welcome Drink

เครื่องดื่มที่ทางโรงแรมเตรียมไว้บริการแขกผู้เข้าพักของโรงแรมขณะที่เดินทางมาถึงในวันแรกเพื่อเป็นการต้อนรับเข้าสู่โรงแรม

Wildlife sanctuary

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัยเพื่อที่สัตว์ป่าในพื้นที่ดังกล่าวจะได้มีโอกาสสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ได้ตามธรรมชาติได้มากขึ้นทำให้สัตว์ป่าบางส่วนได้มีโอกาสขยายและกระจายจำนวนออกไปในท้องที่แหล่งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

Wine butler

พนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเครื่องดื่มหรือผู้ที่มีหน้าที่เสนอแนะว่าอาหารชนิดใดควรดื่มไวน์ชนิดใดดูแลการเก็บรักษาไวน์ให้ถูกต้องตามอุณหภูมิและบริการเครื่องดื่มทุกชนิด

            Walk-in

            ลูกค้าโรงแรมที่มาใช้บริการโดยไม่ได้จองมาก่อน

Weekend rates

            ราคาพิเศษที่โรงแรมเสนอให้ลูกค้าในช่วงวันสุดสัปดาห์

            Wet lease

            ลักษณะการเช่าเครื่องบินที่รวมนักบินลูกเรือและบางทีรวมถึงน้ำมันและการบริการทางด้านซ่อมบำรุง

Yield management system

ระบบราคาของสายการบินซึ่งจะได้รับการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับอุปสงค์ของตลาด

 

 


รวมข้อมูลที่หน้าสนใจ

รายชื่อบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ, ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว, Travel VDO clip

ดูข้อมูลรายชื่อบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ / ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลด้านใน +
ทัวร์ต่างประเทศ กับ เบสท์ เวสเทิร์น
บริษัททัวร์ ตัวแทนท่องเที่ยวที่ให้บริการการสำรองที่พัก โรงแรมทั่วทุกมุมโลก มีสาขาอยู่เกือบทั่วโลก
www.bestwestern.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ ดรากอลแอร์ฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ บริการนำเที่ยวทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ รับจองแพ็กเกจท่องเที่ยว
www.kaholidays.com
ทัวร์ต่างประเทศ บริษัท เอสทีเอแทรเวล จำกัด
บริษัททัวร์ บริการด้านการเดินทางท่องเที่ยวและศึกษาต่อ ราคาตั๋วเครื่องบิน โปรแกรมการท่องเที่ยวและที่พัก
www.statravel.co.th
ทัวร์ต่างประเทศ กับ เอเซียทัวร์
บริษัททัวร์ บริการท่องเที่ยว ตัวแทนจองโรงแรม รีสอร์ท การเดินทาง ทัวร์ต่าง ๆ ห้องพัก ของภาคพื้นเอเซีย
www.asiatours.net
ทัวร์ต่างประเทศ กับ โอเรียนท์ เอ็กเพรส โฮเทล เทรน แอนด์ ครุยซ์
บริการรับจองห้องพักจองทัวร์ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเช่นจองโปรแกรมท่องเที่ยวทางรถไฟ
www.orient-express.com
ไทยแลนด์ฮอตดีลดอทคอม
บริการด้านการท่องเที่ยว ข้อมูลการท่องเที่ยวไทย ข่าวสารการท่องเที่ยว จองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท
www.thailandhotdeal.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ ทราเวล ฟิช
ตัวแทนนำเที่ยวและจองห้องพัก ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม กัมพูชา
www.travelfish.org
ทัวร์ต่างประเทศ กับ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์ ตัวแทนท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
www.noomsaotours.com
บริษัท เอ็น.เอส. ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเที่ยวในประเทศไทย พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลของประเทศไทย
www.nstravel.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ บริษัท แพชชั่นเน็ต จำกัด
บริษัททัวร์ตัวแทนท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย ข้อมูลการท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ภูมิอากาศ
www.passionasia.com
บริษัท ไทยลองสเต แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัททัวร์บริการจองและวางแผนการท่องเที่ยวในประเทศไทย จัดหาที่พัก และเพจเกจการท่องเที่ยว
www.thailongstay.co.th
รอยัลออชิลด์ฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ของไทยในต่างประเทศ บริการเที่ยวแบบเป็นหมู่คณะ จัดโปรแกรมการเดินทาง
www.royalorchidholidays,se

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า)
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศไทย ร้านค้าร้านจำหน่ายของที่ระลึก ข้อมูลที่พัก บริษัททัวร์ในไทย
www.atta.or.th
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร (สธม.)
ความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร ข้อมูลพระราชบ...
www.tat.or.th/tbgr
อี-บิซ ทราเวล : บริการจองห้องพักทางอินเทอร์เน็ต
บริษัททัวร์ บริการจองห้องพัก โรงแรมออนไลน์ทางอินเทร์เน็ต พร้อมให้บริการจองทัวร์ แพ็คเก็จทัวร์ และตั๋วเครื่องบิน
www.e-biz-travel.com
อีเกาะช้าง
บริการจองห้องพักโรงแรม รีสอร์ท ในประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ เกาะช้าง เกาะลันตา ตั๋วเครื่องบิน รับบริษัททัวร์
www.ekorchang.com

เปิดโลกการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว โปรแกรมทัวร์ในประเทศไทย ท่องเที่ยวผจญภัย มี package ทัวร์การท่องเที่ยวจากบริษัททัวร์ให้เลือก
www.openworldthailand.com
เอเชี่ยน แทรล์
บริษัททัวร์ บริการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวประเทศในกลุ่มอาเซียนในรูปแบบต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยวแบบผจญภัย การล่องเร...
www.asiantrails.net
แพดเดิ้ล เอเชีย
บริษัททัวร์ให้บริการนำเที่ยวและแพ็กเก็จทัวร์พายเรือแคนูในประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา รวมทั้ง ภูเก็ต พังงา...
www.paddleasia.com
แอคคอมไลน์
ตัวแทนบริษัททัวร์รับจองโรงแรม รีสอร์ทในประเทศไทย และทั่วโลก สามารถจองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
www.accomline.com

แฮปปี้เนส กรุ๊ป
เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ 4 แห่ง ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ บริษัททัวร์ รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด...
www.happinesssmile.com

โฮเทลไทยแลนด์
บริการรับจองโรงแรม รีสอร์ท ทัวร์ เช่ารถ จองตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ และข้อมูลบริษัททัวร์
www.hotelsthailand.com

แฮปปี้เนส กรุ๊ป
เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ 4 แห่ง ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ บริษัททัวร์ รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด...
www.happinesssmile.com
บริษัท หัวหิน สแกนด์ทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์บริการรับจองโรงแรม และรีสอร์ททั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย แพคเกจทัวร์ รถเช่า คอนโดให้เช่า ตั๋วเครื่อ...
www.skanditours.net
ทัวร์ต่างประเทศ กับกังวาลฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ จำหน่ายตั๋วเครื่องบินของสายการบินทุกสายการบินทั่วโลก ทั้งในและต่างประเทศ จองที่พักของโรงแรมต่างๆ ...
www.kangwal.com
กินนาราทัวร์
บริษัททัวร์ ดำเนินธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทย จัดแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว พร้อมบริการรถเช่า จองห้องพักโรงแรม รีสอร์ท
www.kinnaratours.com
จัมโบ้ริเวอร์แคว
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี บริการนำเที่ยว จัดโปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์ธรรมชาติ ผจญภัย...
www.jumboriverkwai.com
จินนี่ ทราเวล
บริษัททัวร์ ดำเนินธุรกิจนำเที่ยว จัดแพคเกจท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ แพคเกจตีกอล์ฟ สปาร์ และฮันนี่มูนแพคเกจ
www.jinnietravel.com

ทราเวล โซลูชั่น
บริษัททัวร์ ตัวแทนนำเที่ยว จัดนำเที่ยวในประเทศไทย พร้อมบริการจองห้องพัก จองตั๋วเครื่องบิน และเสนอข้อมูลท่องเท...
www.travelsolutions.co.th
ทัวร์ต่างประเทศ กับทริปเปิ้ลทรี ทัวร์
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ เช่น ไทย เวียดนาม เอเซีย ยุโรป และแถบอินโดไชน่า แบบส่วนตัว หม...
www.333tourthai.com
วายดับบลิวทีเอ2005
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ และจองตั๋วเครื่องบิน
www.ywta2005.com
วาไรตี้ทริป
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยว เรือสำราญ จัดทัวร์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
www.varietytrip.com

ส.แสงอรุณทัวร์
บริษัททัวร์ครบวงจร บริการบังกะโลแสงอรุณ ครัวแสงอรุณ และนำเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ รอบเกาะช้าง
www.sangaruntour.com
สตาร์ เกท ทราเวล เน็ตเวิร์ค
บริษัททัวร์บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน แพ็กเกจทัวร์ จองโรงแรม/รีสอร์ท รถเช่า ทั้งในและต่างประเทศ
www.stargatetravel.co.th
สนุกสนานดอทคอม
บริษัททัวร์ ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์พร้อมคณะ
www.sanooksanan.com

สมาย์ลิงค์ทราเวล
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยว แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศไทย พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ
www.smilelinktravel.com
สยาม เอ็นดูโร
จัดโปรแกรมทัวร์โดยใช้มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะนำเที่ยวโดยนำเที่ยวทั้งในภาคเหนือประเทศไทยและประเทศลาว
www.siamenduro.com
สยามทริป
บริษัททัวร์บริการรับจองโรงแรมและรีสอร์ททั่วประเทศ จัดกรุ๊ปเหมาสัมมนา ท่องเที่ยว รวบรวมแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวใ...
www.siamtrips.com
สยามวาเคชั่นดอทคอม
ให้บริการข้อมูล และเป็นตัวแทนในการรับจองห้องพักออนไลน์ ตั๋วเครื่องบิน และแพคเกจท่องเที่ยวทั่วประเทศ
www.siamvacation.com
สยามฮอลิเดย์ดอทคอม
ให้บริการข้อมูล และเป็นตัวแทนในการรับจองห้องพักออนไลน์ ตั๋วเครื่องบิน และแพคเกจท่องเที่ยวทั่วประเทศ
www.siamholidays.com
สวัสดี-พัทยา
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวเป็นหมู่คณะทั้งในและต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ จองโรงแรม รถเช่า เละเรือเช่า
www.hello-pattaya.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับสไมลลิ่ง ทัวร์
บริษัททัวร์ตัวแทนท่องเที่ยว ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รับจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว จัดหาที่พัก โรงแรม..
www.smilingtours.net
สไมล์ ทัวร์ไทย
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจนำเที่ยว เน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเป็นหลัก จัดทัวร์เป็นหมู่คณะ จัดสัมมนานอกสถาน...
www.smiletourthai.com

ทัวร์ต่างประเทศ กับสไมล์ ออฟ เอเซีย
บริษัททัวร์ตัวแทนนำเที่ยวในประเทศไทยและต่างประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย
www.smile-of-asia.com

หัวหิน แอ็ดเวนเจอร์
บริษัททัวร์ ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในหัวหิน ท่องเที่ยวแบบผจญภัย น้ำตกและแนะนำที่พัก โรงแรม รีสอร์ท และแพคเกจบริษัททัวร์
www.huahinadventure.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์
ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศ โดยเฉพาะทัวร์หมู่คณะ ดูงาน
www.tour-excenter..com
ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำโขง ทราแวล
บริษัททัวร์ น้ำโขงทราแวล รับทำวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว มีกิจการเกสท์เฮ้าส์สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาพัก...
www.namkhongtravel.co.th
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
บริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ ดอทคอม จำกัด เว็บไซต์นำเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ของบริษัททัวร์ชั้นนำของไทย เรานำเสนอข้อมูลการเดินทางและโปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศ ในกลุ่มพันธมิตรของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ ชั้นนำ และเป็นบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ ที่เชี่ยวชาญและชำนาญเส้นทาง ทัวร์ต่างประเทศ ในแต่ล่ะเส้นทางของแต่ล่ะประเทศ ในราคามิตรภาพซึ่งท่านสามารถวางใจใช้บริการ ทัวร์ต่างประเทศ จากบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ เหล่านี้ได้ด้วยความสบายใจให้ท่านได้มีรอยยิ้มและความประทับใจเก็บไว้ตลอดไป ด้วยความปราถนาดี จาก ทีมงาน"TEC" Tour Express Center Dotcom Co.,Ltd. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06195

Powered by AIWEB